Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: Sajos

log

Ijahis idja 15.8. – 17.8.2014

Ijahis idja 2014 rokkaa, joikaa, laulaa, tanssii ja räppää Inarissa elokuussa järjestettävän alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Ijahis idjan ohjelma on jälleen monipuolinen ja se nostaa esille erityisesti koltta- ja inarinsaamelaista musiikki- ja tanssiperinnettä. Tapahtuman pääesiintyjä on maailman tunnetuimmaksi saamelaiseksi kutsuttu Mari Boine yhtyeineen. Festivaalin alkuperäiskansavieras Veronika Usholik Gubernator yhtyeineen saapuu Inariin Siperiasta, Tsukotkan niemimaalta, jonka lisäksi tapahtumassa […]

log

Koltansaamen kielen ja kulttuurin konferenssi Inarissa 14. -15.6.2012

14. -15.6.2012 yli 110 ihmistä istui seuraamaan Inarin saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen auditorioon koltansaamen kieltä ja kulttuuria käsittelevää konferenssia, joka oli Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen – hankkeen järjestämä kansainvälinen tapahtuma. Puhujien joukossa oli mm. saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi, Inarin Kunnanjohtaja Reijo Timperi, kansanedustaja Simo Rundgren, sekä useita Suomen, Norjan ja Venäjän kolttasaamelaisten edustajia, sekä tutkijoita. Konferenssin teemana […]

log

Sajokselle haetaan verhokuviota kilpailulla

Inariin rakentuvalle saamelaiskulttuurikeskus Sajokselle etsitään uniikkia paneeliverhokuviota avoimen kilpailun avulla. Kilpailun tuotoksena odotetaan saamelaiskulttuurikeskuksen ilmeeseen sopivaa kuviota, joka ilmentää kulttuurikeskuksen kulttuurista tarkoitusperää ja merkitystä,  saamelaista omaleimaisuutta ja saamelaisalueen luontoa. Lisäksi työn toivotaan heijastavan keskuksen toimintaa varten luotua imagoa, joka on saamelainen, perinteisiin pohjautuva, aktiivinen, tulevaisuuteen katsova ja yhteisöllinen. Yhteisenä nimittäjänä on ”aito ja elävä saamelaiskulttuuri”. […]

Text background bars
Divider