Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: Saamelaisalue

log

Radion vaaratiedote myös koltaksi

Saamen radion päällikkö Pirita Näkkäläjärvi tiedottaa: Viranomaisten pitää 1.6.2013 lähtien välittää vaaratiedotteet mm. ihmisille vaarallisista karhuista myös saameksi! Oletko sinä uusi vaaratiedoteääni radiossa? Olemme rekrytoimassa pohjois-, inarin- ja koltansaamenkielisiä nk. päivystäjiä vaaratiedotelukijoiksi. Päivystämisestä korvataan 150+€ per vk. Pääpointit: – Korvaus 150€ per vk, tai jos päivystää kahdella saamenkielellä 180€ per vk + matkakustannukset – Päivystysviikkoja […]

Text background bars
Divider