Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: paneeliverho

log

Sajokselle haetaan verhokuviota kilpailulla

Inariin rakentuvalle saamelaiskulttuurikeskus Sajokselle etsitään uniikkia paneeliverhokuviota avoimen kilpailun avulla. Kilpailun tuotoksena odotetaan saamelaiskulttuurikeskuksen ilmeeseen sopivaa kuviota, joka ilmentää kulttuurikeskuksen kulttuurista tarkoitusperää ja merkitystä,  saamelaista omaleimaisuutta ja saamelaisalueen luontoa. Lisäksi työn toivotaan heijastavan keskuksen toimintaa varten luotua imagoa, joka on saamelainen, perinteisiin pohjautuva, aktiivinen, tulevaisuuteen katsova ja yhteisöllinen. Yhteisenä nimittäjänä on ”aito ja elävä saamelaiskulttuuri”. […]

Text background bars
Divider