Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: Näätämön paliskunta

log

Kolttasaamelainen kulttuuri muuttuu

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian väitöstutkimuksessani perehdyin Sevettijärven kolttasaamelaisen poronhoitoyhteisön toimintaan ja valtion rooliin poronhoitoon liittyen. Tutkimusprosessin aikana selvisi, poronhoitajien kulttuuri on muuttumassa melkoista vauhtia. Poronhoitoyhteisössä harjoitetaan monenlaista yhteistyötä, mikä on tärkeää porohoitajien taloudellisen selviytymisen kannalta. Ilmeni, että poroerotusten työryhmät ovat muuttumassa entistä enemmän yksittäisten poronhoitajatalouksien organisoimiksi yksiköiksi, joissa vallitsee hierarkkinen toimintamalli. Samalla ovat supistumassa monen itsenäisen […]

log

Erotuskausi käynnissä

Maassa on lunta runsas 40cm ja useimmat järvet ovat jäässä. Niinpä poroja kootaan erotuksiin sekä Näätämön että Vätsärin paliskunnissa. Molemmat paliskunnat ovat jo ehtinet käsitellä useammankin erän porojaan. Tänään vielä kuului helikopteri pörräävän ja avustavan poroja Ahvenjärven aitaan ajettaessa.  Kuva on otettu muutama vuosi sitten Ahvenjärven aidalla. Silloin ei ollut lunta juuri lainkaan, nyt sen sijaan on.

log

Näätämö erotteli

Näätämön paliskunnassa aloitettiin eilen Ahvenjärven aidassa syyserotukset, joita jatkettiin tänään. Aidassa käytettiin noin 800 poroa. Poroisäntä Tapio Kiviniemi sanoi, että vasat olivat melko kookkaita hyvän kesän ja runsaan sienisadon ansiosta. Muutoinkin porojen kunto oli hyvä, kun kesällä ei ollut pahaa räkkää ja runsaiden sateiden jäljiltä metsät olivat täynnä sieniä. Porot rengasaidassa odottamassa käsittelyä. Porot kirmaavat […]

log

Paliskuntien syystöitä

Näätämön paliskunnassa uusitaan erotusaitaa ja Vätsärin paliskunnassa ollaan korjaamassa siulojen aitoja. Aidat tarkistetaan ja kunnostetaan ennen syyserotusten alkua. Kun erotukset alkavat ne vievät poromiesten ajan niin tarkkaan, ettei muuta ehdi kuin käydä etossa tai erotuksessa. Ahvenjärven erotusaita Paalǥâskooʹddi čõhččtuâi Njauddâm palggsest lij pikalõsäidd teevvâmnalla da Väʹččär paalǥâskååʹdd oummu lie mieʹccest koʹrjjemen äiddsuäjaid. Puk ääid âʹlǧǧe jååʹtted […]

Text background bars
Divider