Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: kotiavustaja

log

Eeva Seurujärvi vuäǯǯai cisttmedaal

Dommveäʹǩǩteei Eeva Seurujärvi vuäǯǯai jåhtta Čeʹvetjääuʹrest SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIKUNNAN vuõssmõs klaass medaal, koon president leäi ouddam suʹnne rosttovmannu kuuđad peeiʹv eeʹjj 2009. Aanar sosial- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeei Pekka Pekkala puuʹti tän medaal suʹnne jåhtta, ko tääiʹben leäi saǥǥstõõllâmpodd tiõrvâsvuõttaaʹšši pirr. Eeva Seurujärvi vuäǯǯai cisttmedaales sosial- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeei Pekka Pekkala ǩiõđâst. Eeva Seurujärvi cieʹlǩi, […]

Text background bars
Divider