Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: kolttien luottamusmies

log

Kolttien luottamusmies kävi kuulemassa Etelä-Suomen kolttasaamelaisia

Kolttien luottamusmies Tanja Sanila kävi tänään kuulemassa, millaisia toiveita Etelä-Suomen koltilla on luottamusmiehelle vietäväksi Kolttien kyläkokoukselle. Saameolohuoneelle Helsingin Porintielle oli kutsuttu kaikki pääkaupunkiseudun ja osin myös Etelä-Suomen kolttasaamelaiset. Paikalla oli yhteensä 16 osallistujaa. Tilaisuuden järjestivät Kolttien kyläkokous ja kaupunkisaamelaisten yhdistys City-Sámit ry yhteistyössä. Tanja Sanila (vas.) ja Minna Moshnikoff sekä Riiko 1,5 vuotta kolttapukupotretissa.   […]

log

Tanja Sanila on kolttien luottamusmies

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tänään antanut ratkaisunsa viimesyksyisen kolttien luottamusmiehen valintaa koskeneessa valitusasiassa. Se on hylännyt kaikki vaalia koskeneet valitukset, joissa epäiltiin valituksi tulleen Tanja Sanilan koltan kielen taitoa. Tanja Sanila voi toimia  nyt virallisesti kolttien luottamusmiehenä. Viime vuoden lokakuussa pidettiin kolttien luottamusmiesvaali, jossa valituksi tuli eniten ääniä saanut Tanja Sanila vaalikaudeksi 2015-2017. Vaalin tuloksesta tehtiin kolme […]

log

Kyläkokouksessa valittiin kolttaneuvoston jäsenet

Vt. kolttien luottamusmies Tanja Sanila piti tänään Sevettijärvellä ensimmäisen kyläkokouksensa. Näätämön alueen kolttien kyläkokoukseen oli saapunut kaikkiaan 25 henkilöä, joista äänivaltaisia oli 23 henkilöä, ja kokouksen tärkeinpänä tehtävänä oli valita kolttaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Kolttaneuvosto valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja siihen kuuluu neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Neuvosto  tekee päätöksiä ja antaa lausuntoja luottamusmiehen rinnalla, […]

log

Tanja Sanila kolttien luottamusmieheksi

Koltat tekivät vaaliuurnilla historiaa, kun äänestivät ensimmäisen kerran luottamusmieheksi naisen, Tanja Sanilan. Hän sai 45 % annetuista äänistä ja hän tulee hoitamaan luottamusmiehen tehtävää 1.1.2015 – 31.12.2017. 5.10. pidettyjen virallinen vaalien tulos julkistettiin tänään molemien kolttakylien Nellimin ja Sevettijärven vaalilautakuntien pitämän yhteisen kokouksen jälkeen. Kolttakansa kävi nyt vilkkaammin äänestämässä kuin viime vaaleissa, jolloin äänestysprosentti  jäi […]

log

Uusi käsityösanakirja ilmestynyt

Sevettijärvellä juhlittiin Kolttien kyläkokouksen julkaisemaa Aune Mettäpuron, Jouni ja Satu Moshnikoffin kokoamaa sanakirjaa kolttien perinteisitä käsitöistä ”SAAʹMI ǨIÕTT-TUÂJJSÄÄʹNNǨEʹRJJ säämas da lääddas” (Kolttien Perinnekäsityösanakirja koltta-suomi). Kirja on jatkoa vuonna 2009 ilmestyneelle “Kuvitetulle käsityösanastolle suomi-koltta” (ǨIÕTT-TUÂJJSAʹNNÕS SNIMLDÕÕǤǤIVUIʹM lääddas da säämas), jota on laajennettu koskemaan myös miesten käsitöitä. Vasta ilmestyneessä kirjassa käsityö –sana käsittää työt helmitöistä hirsitöihin. Perinnekäsityösanakirja on […]

log

Kolttien luottamusmiesvaalien virallinen tulos

Kolttien luottamusmiesvaalien vaalilautakunta on virallisessa kokouksessaan 10.10.2011 suorittanut tarkastuslaskennan ja vahvistanut vaalien virallisen tuloksen. Äänioikeutettuja vaaleissa oli yhteensä 479 henkilöä. Annettuja ääniä oli 186. Äänestysprosentti oli 38,8% Tarkastuslaskennan tulokset: Keväjärvi – Nellim äänestysalueella annettuja ääniä oli yhteensä 76. Nro 2 Fofonoff Sergei Kp. 29 ääntä, Nro 3 Feodoroff Veikko 47 ääntä, ei hylättyjä ääniä. Näätämö […]

log

Kolttien luottamusmiehenä jatkaa Veikko Feodoroff

Tänään äänestettiin kolttien luottamusmiestä seuraavaksi  kolmivuotiskaudeksi. Nykyinen luottamusmies Veikko Feodoroff sai 108 ääntä ja Sergei Kp Fofonoff 73 ääntä. Äänestysprosentti jäi alhaiseksi, se oli vain 37 prosenttia.   Saaʹmi ouddooumžen juätkk Veikko Feodoroff Täʹbbe jiõnsteš saaʹmi oudduoummu puõʹtti kooum eeʹjj äigga. Ânnʼjõž ouddooumaž Veikko Feodoroff vuäǯǯai 108 jiõnnâd da Sergei Kp Fofonoff vuäǯǯai 73 jiõnnâd. […]

log

Kolttien luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu päättyi

Vaalilautakunnan noin tunti sitten päättyneessä kokouksessa todettiin, että lokakuussa pidettäviin kolttien luottamusmiehen vaaleihin oli ilmoittautunut kaksi ehdokasta: Sergei Kp Fofonoff, joka sai numeron 2 ja Veikko Feodoroff numeron 3. Äänioikeutettuja kolttia on 478 henkeä. Saaʹmi ouddoummu vaali võboršeeʹǩǩi piijjmuš puuʹđi Vaal-luʹvkååʹdd sååbbar puuʹti nuʹtt čiâʹss veeʹrd mââiårra da vuäǯǯaim kueʹhtt võboršeʹǩǩed ouddoummu vaali vääras: Sergei […]

log

Kulttuuriympäristön kartoitus

Tänä iltana pidettiin Sevettijärven Kolttatalolla saamelaismuseo Siidan järjestämä tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin saamelaisalueella käynnistyneestä ’Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö’ –pilottihankkeesta. Kymmenkunta aiheesta kiinnostunutta kyläläistä oli tullut kuuntelemaan arkeologi Eija Ojanlatvaa ja ’Ealli biras – Elävä ympäristö’ –hankkeen projektikoordinaattori Päivi Maggaa, jotka kertoivat omista aihealueistaan. Esille tuodut seikat herättivät vilkasta keskustelua. Karttoja katseltiin ja niihin merkittiin jo joitain kohteita, joista […]

log

Lohiseminaari Neidenissä

Toukokuun yhdeksäntenä päivänä Neidenin kalastuskunta (Neidenelvens Fiskefellesskap) järjesti lohiseminaarin, jossa pohdittiin Norjan ja Suomen yhteisen Näätämöjoen lohestusta monelta suunnalta. Tutkijat kertoivat lohijoen tilaa koskevista tukimukistaan, emokalojen määristä, poikatuotannosta, saalismääristä jne. Tarkempaa tietoa näistä asioista saa kirjasista Riista- ja kalatalous –selvityksiä numero 18/2010 Näätämöjoen lohenkalastuksen tunnuslukuja sekä numero 22/2010 Näätämöjoen lohenkalastuksen luonteet ja kalastussäännöt. Smolttien tulevaisuus […]

log

Vaalilautakunnat valittu

Menneellä viikolla pidettiin sekä Nellim-Keväjärven että Näätämön koltta-alueiden kyläkokoukset, joissa mm. valittiin vaalilautakunnat ensi syksyn luottamusmiesvaaleihin. Näätämön alueen vaalilautakuntaan valittiin (suluissa henkilökohtainen varamies) Helmi Haataja (Juha Feodoroff), Illeppi Jefremoff (Riiko Fofonoff) ja Matti Semenoff (Heini Wesslin). Nellim-Keväjärven vaalilautakuntaan valittiin Kauko Feodoroff (Mari Lappalainen), Vladimir Feodoroff (Elina Vuoti) ja Tauno Haltta (Helena Määttä). Luottamusmies Kolttalain mukaan […]

log

Vähemmistövaltuutettu vieraili Sevettijärvellä

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet tutustui koltta-asioihin Sevettijärven vierailullaan 3.5.2011. Biaudet tutustui mm. Sevettijärven kielipesään sekä kokousti Näätämön alueen ja Nellim-Keväjärven alueen kolttaneuvostojen kanssa. Kulttuuriohjelmaa Sevettijärven koululla Vähemmistövaltuutettu Biaudet avustajineen pääsi näkemään Sevettijärven koulun oppilaiden kahdella parilla tanssitun vauhdikkaan katrilliesityksen. Koulun oppilas Juuso Fofonoff myös leuddasi vieraille, ja kielipesän lapset puolestaan esittivät lastenlaululeikin. Vähemmistövaltuutettu tutustui Sevettijärven koululla […]

log

BEBO-kokous vieraili tänään Sevetissä

Yhdessä monien oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa Saamelaisalueen koulutuskeskus oli kesäkuussa 2007 perustamassa kansainvälistä poronhoidon ja perinteisten elikeinojen koulutusverkostoa ”Boazoealahusaboahtevuoda ovddas” suomeksi  ”Poroelinkeinon tulevaisuuden puolesta” eli BEBO, joka toimii Arktisella alueella. Inarissa pidetyn BEBO-kokouksen osallistujat vierailivat Sevettijärvellä tänään. Sitä ennen he olivat olleet mukana Inarissa ’Ijahis Idja 2010’ alkuperaiskansojen musiikkitapahtumassa sekä osallistuneet ’Hiljaisen tiedon’ seminaariin Siidassa. […]

log

Kansliapäälliköt tutustuivat koltta-asioihin

Ennen juhannusta kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff ja puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi Kolttakulttuurisäätiön edustajana kävivät Helsingissä selvittämässä kolttien asioita kuudelle eri ministeriön kansliapäällikölle, jotka valtiosihteeri Raimo Sailas oli kutsunut koolle. Paikalla oli asiantuntijana myös ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, entinen Lapin maaherra, vaikka koltta-asiat eivät hänen ministeriölleen varsinaisesti kuulukaan. Monet kansliapäälliköistä kuulivat nyt ensi kerran saamelaisuudesta ja etenkin […]

log

Näätämöjoen kalastuksen rajoitustoimet

Tänään pidetään Sevettijärvellä informaatiotilaisuus, jossa kerrotaan norjalaisten ja suomalaisten yhteisneuvottelujen tuloksena aikaansaaduista lohenkalastuksen vapaaehtoisista rajoitustoimista. NEUVOTTELIJAT Näistä vapaaehtoisista rajoituksista on sovittu Norjan ja Suomen Näätämöjoen kalastusta koskevassa yhteistyökokouksessa 2.6.2010, jonka oli kutsunut koolle Lapin ELY-keskus. Läsnä olivat Suomesta kokoonkutsujan puolesta Kare Koivisto, Kolttien kyläkokousta edustivat kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff ja Tapio Kiviniemi, Näätämöjoen kalastajia edusti Juhani […]

log

Yhteispalaveri Sevettijärvellä

Tänään Sevettijärven alueen eri toimijat kokoontuivat seurakuntasalille kolttien kyläkokouksen kutsusta esittelemään omia projektejaan ja hankkeitaan kylän kehittämiseksi ja sen pitämiseksi elinvoimaisena, jotta vältyttäisiin turhilta päällekkäisyyksiltä. Ilahduttavan moni kutsutuista tahoista oli lähettänyt paikalle edustajansa tai muutoin reagoineet. Mukana olivat muun muassa Inarin kunnanjohtaja Reijo Timperi, Sami Sosterin Risten-Rauna Magga, Tuula Viitanen Inarin työvoimatoimistosta, Marjo Tolonen Revontulisäätiöstä, […]

log

Sevetin terveystalo herää henkiin Kolttatupana

Sevettijärven entisellä terveystalolla, nykyisella Kolttatuvalla kävi tänään vilske, kun Kolttien luottamusmiehen toimisto ja Kolttakulttuurisäätiön toimisto muuttivat sinne tavaroitansa. Varsinaisesti toimistot aloittavat toimintansa Kolttatuvalla huhtikuun alusta, kun silloin talolle saadaan nettiyhteys. Aiemmin terveystalon odotustilana toimineeseen aulaan on tarkoitus kalustaa kyläläisille olohuoneen tyylinen oleskelutila ja sinne voidaan sijoittaa kunnanjohtajan lupaama Nettipiste. Talosta on siis tarkoitus tulla Sevettijärven […]

log

Kolttatoimistot muuttavat Sevetin terveystaloon

Kolttakulttuurisäätiön asiamies, Marja Suojoki-Gauriloff tiedottaa: Kolttakulttuurisäätiön vuokraama Sevettijärven entinen terveystalo alkaa elää uutta aikakautta, kun Kolttien kyläkokouksen ja Kolttakulttuurisäätiön toimistot avaavat siellä ovensa lähiaikoina. Inarin kunnalta vuokratulla terveystalolla tehdään ensin talkoilla pientä remonttia, joka jälkeen maalis-huhtikuun vaihteessa vietetään Avoimien ovien päivää. Kolttakulttuurisäätiön ja Kolttien kyläkokouksen yhteisvoimin on tarkoitus tehdä terveystalosta koko kylää palveleva Sevetin Kolttatalo – […]

Text background bars
Divider