Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: koltan kieli

log

Koltankielinen lasten lorukirja ilmestynyt

Tammi-helmikuun vaihteessa näki päivänvalon ensimmäinen koltankielinen lasten lorukirja. Siinä on paksut lehdet, joten se sopii pieniin käsiinkin itse luettavaksi. Tarkoitus kuitenkin on, että vanhemmat tai isovanhemmat lukevat sitä yhdessä lapsen  kanssa. Ota lapsi syliin ja lukekaa sekä katselkaa kuvia yhdessä. Läheisyys on lapselle tärkeää ja ruokkii kielen oppimista positiivisella tavalla. Kirjan lorut kertovat pohjoisen eläimistä […]

log

SAKK:n koltan kielen linja vaikeuksissa

Tän teeʹkst lie ǩeeʹrjtam Erkki Gauriloff da Sara Wesslin Yle sääʹmođđâz vääras. Sääʹmǩiõl da -kulttuur mättjumuš kõʹhtte puõʹtti čâhčča – Vääʹnn mättʼtõõđjin di uʹčteeʹlin Puõʹtti lookkâmpââʹjest sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõõzz nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur linnj serdd klaassâst prååstas internetta, särnn Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõõzz rehtor Liisa Holmberg. Vääʹnn lij uʹčteeʹlin di mättʼtõõđin še. Eeʹjj 2013 sääʹmǩiõl da -kulttuur liinjest leʹjje […]

log

Uusi koltankielinen kirja

Vuõssmõs dohat sääʹnned säämas Vuõssmõs dohat sääʹnned -ǩeʹrjj lij jåårǥlõttum eŋgglõsǩiõllsaž ǩeeʹrjest ”The First Thousand Words in English”. Nuõrttsääʹmǩiõʹlle tän ǩeeʹrj alggtuâi lie raajjâm Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõõzz nuõrttsääʹmǩiõl da -kulttuur mättʼtõõtti (2013-2014) uʹčteeʹlez Tiina Sanila-Aikio jååʹđteʹmen. Ǩiõltaʹrǩǩumuužž lij tuejjääm Merja Fofonoff. Ǩeeʹrj vueiʹtet ââʹnned nuʹtt jieʹnnǩiõllsaž päärnai mättʼtõõzzâst ko nuõrttsääʹm veeʹres ǩiõllân lookki mättʼtõõttjivuiʹm še. Stephen […]

log

Uusia lastenkirjoja koltaksi

Kolttakuttuurisäätiön saaman WSOY:n kirjallisuusapurahan avulla käännätetyt, Samelaiskäräjien kustantamat uudet koltankieliset Tuʹrrvueiʹvv –kirjat ovat ilmestyneet. Sisko Hilkka Fofonoff on kääntänyt kaikkiaan viisi uutta Tuʹrrvueiʹvv –kirjasta koltaksi: Tuʹrrvueiʹvv da peärna, Tuʹrrvueiʹvv da sõrvv, Ǩiđđprääʹzniǩ Tuʹrrvueiʹv åʹrnn, Tuʹrrvueiʹvv da riiss da Tuʹrrvueiʹvv da kåʹddsäʹpplee. Käännösten kielenhuollosta ovat vastanneet Satu Moshnikoff, Tiina Sanila-Aikio ja Merja Fofonoff. Kaikkien lasten rakastama […]

log

Tietotekniikka ja koltan kieli

Eilen pidettiin Sevettijärvellä Peuralammen campingissä mielenkiintoinen luento koltan kielestä ja digitaalisesta opetusmateriaalista. Luennon järjesti Neidenin kolttasaamelainen museo, jonka vieraileva luennoitsija Michael Riessler toimii kielentutkijana Freiburgin Yliopistossa Saksassa. Luennoitsija Michael Riesslerin luentokieli oli englanti, jonka Hanna-Maaria Kiprianoff tulkkasi ansiokkaasti suomeksi. Kuulimme, miten digitaalisuus ja tietotekninen osaaminen tarjoavat huikeita näkymiä koltan kielen opiskelulle ja kielen kehittämiselle. Ei ole tärkeää, […]

log

Kurs i skoltesamisk språk og kultur

Nuõrttsääʼmǩiõll da kulttuur kurss Kurs i skoltesamisk språk og kultur  Østsamisk museum arrangerer et 35 timers kurs i skoltesamisk språk og kultur i løpet av mai og juni 2014. Kurslærer er Hanna-Maaria Kiprianoff fra Sevettijärvi i Finland. Kursspråket er skoltesamisk og engelsk. Målgruppe:                Alle som er interesserte i skoltesamisk språk og kultur Varighet:                      35 timer […]

log

Uusi koltankielinen lastenkirja

Uusi koltankielinen lastenkirja, Kuuskaž, on ilmestynyt täydentämään kovin vähäistä lasten kirjojemme määrää. Se on mielenkiintoinen tarina kuukkelista, joka seikkailee Sevetin maisemissa. Tarinan on kirjoittanut Kirakkajärven tyttö Natalia Sanila, jolle täkäläinen elinpiiri eläimineen on tuttu. Kirjan kauniista kuvituksesta vastaa Séverine Cuénod, sveitsiläislähtöinen taiteilija, joka on asunut Sevettijärvellä jo vuosia. Kirjasta on ilmstynyt myös suomenkielinen versio nimeltään […]

log

Lisää kolttaa radioon

Koltankielistä tarjontaa radiossa lisätään Yle:n Saamenkielisellä kanavalla. Eeva Nykäsen toimittaman koltankielisen ajankohtaisohjelman lisäksi kuullaan noin yksi koltaksi toimitettu lähetys viikossa. Nuõrttsääʹmǩiõll kollʼješkuätt jäänab Yle Sääʹmjânnam kanavast. Täʹst ooudâs tuåimtet nuʹtt õõut vuõlttõõzz neäʹttlest nuõrttsäämas. Nuõrttsääʹmǩiõll kollʼješkuätt jäänab Yle Sääʹmjânnam radiakanavast. Mõõnni seärad Terhi Kytölä tuåimti Šiõǥǥ tueʹlääst Sääʹmjânnam-tueʹlesvuõlttõõzz nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Kytölä lij ouddâl tuåimtam Unna Junná-prograammid. […]

log

Lastenkerho Rovaniemellä | Päärnaikruugg Ruäʹvnjaarǥâst

Tervehdys! Olisiko kiinnostusta tulla koltansaamenkieliseen kerhoon Rovaniemellä toukokuussa? Järjestämme koltansaamen kielen ja kulttuurin kerhon lapsille Rovaniemellä lauantaina 12.5. tai lauantaina 19.5. Ilmoitathan pian kumpi päivä sopii paremmin, niin voidaan sopia tarkempi aika ja paikka. Kokoontumispaikka mahdollisesti Ounasrinteellä tai voit ehdottaa sopivaa paikkaa. Ohjaajina Leena Fofonoff ja Tinja Semenoff. Kartoitetaan vähän toiveita ja mahdollista toista kerhoa […]

log

Erkki Lumisalmi vihitty diakoniksi

Irja Jefremoff teksti ja kuva: Sunnuntaina  25. maaliskuuta vihittiin kanttori Erkki Lumisalmi diakoniksi Rovaniemen Pyhän Andreaan kirkossa. Vihkimisen suoritti Oulun metropoliitta, piispa Panteleimon papiston avustamana. Isä Raimo Pietarinen on toimittanut Palmusunnuntain seudun palveluksia Ivalossa ja Nellimissä yhdessä Erkki-diakonin kanssa. Palmusunnuntain liturgian jälkeen Nellimissä siunattiin virpovitsoja ja onniteltiin Erkkiä laulamalla ”Monia vuosia, armorikkaita vuosia” suomeksi ja […]

log

Koltansaamenkerho Rovaniemellä

Koltansaamen kielen ja kulttuurin kerho lapsille 7.12 klo 18-19.30 Pirkkakatu 2. Ohjaajina Tinja Semenoff ja Leena Fofonoff. Pikkujouluteema. Suunnitellaan samalla kevään toimintaa ja toiveita. Kerho järjestetään, koska Rovaniemellä ei ole koltansaamen opetusta eikä hoitoa. Ilmoittautumiset Pigga Keskitalolle (p. 0404197175) e-mail miisearvi@miisearvi.org. TERVETULOA  ~  TIÕRVPUEʹTTEM !

log

Kolttasaamelaisperheiden kielileiri 16.-18.9. Nellimissä peruttu

Saaʹmi Nueʹtt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke eivät järjestä Nellimin kolttasaamelaisperheiden kielileiriä 16.-18.9., koska leirille ei ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia määräaikaan mennessä.   Sääʹmpiârrji ǩiõll-leirr 16.-18.9. Njeäʹllmest Saaʹmi Nueʹtt rõ da Nuõrttsääʹmkulttur pâʹjjel raaji –haʹŋǩǩõs jie vueiʹt riâššâd Njeäʹllem sääʹmpiârrji ǩiõll-leeir 16.-18.9., ko vuässõõttâmiʹlmmtõõzz jie puättam nokk iʹlmmtõõttâmääiʹj seʹst.   Lââʹssteâđ | Lisätietoja Tiina […]

log

Kolttasaamelaisperheiden kielileiri Nellimissä 16.-18.9.

Saaʹmi Nueʹtt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke järjestävät yhteistyössä kaksi kolttasaamelaisperheille suunnattua kielileiriä. Ensimmäinen leiri oli Sevettijärvellä 27.-29.5.2011. Toinen leiri järjestetään Nellimiin 16.-18.9.2011. Leirien tavoitteet Kielileirien tavoitteena on järjestää koltansaamenkielistä toimintaa lapsiperheille, kerätä yhteen kolttasaamelaislapsia ja vahvistaa heidän kieli- ja kulttuuritaitojaan sekä saamelaisidentiteettiään, vahvistaa koltansaamen kielen asemaa perheiden kotikielenä, ohjata perheitä ja antaa […]

log

Tapahtui kielileirillä

Saaʹmi Nueʹtt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke järjestivät kielileirin kolttaperheille Sevettijärven Kirakkajärvellä 26.-29.5. Leirille osallistui neljä perhettä. Lisäksi Sevettijärven koulun oppilaat opettajineen olivat leirillä perjantaina. Leiriohjaajina toimivat Katri Fofonoff, Rauno Semenoff, Seija Sivertsen, Tanja Sanila ja Tiina Sanila-Aikio. Leiriavustajina toimivat Anna-Katariina Feodoroff ja Leena Fofonoff. Perjantaina ohjelmassa oli kielipolku, ”minuuttipeliä” sekä naruverkkojen laittaminen. […]

log

Kolttakulttuurisäätiön kokous

Kolttakulttuurisäätiön hallitus piti tänään vuosikokouksensa Sevettijärvellä Saaʹmi Põõrtâst. Normaalien vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden lisäksi keskusteltiin kansainvälisestä koltan kielen seminaarista ja Kolttakulttuurikeskuksesta, kertoo Säätiön hallituksen puheenjohtaja, kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff. Kansainvälinen kieliseminaari Hän sanoo, että lähitulevaisuuden suunnitelmana on koltan kielen seminaarin järjestäminen yhdessä Kolttakulttuuri yli rajojen –hankkeen kanssa. Siitä kaavaillaan laajaa kansainvälistä tapahtumaa, joten sen pitopaikaksi sopisi […]

log

Ilmoittautuminen toukokuun koltansaamen perheleirille käynnissä

Saa’mi Nue’tt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen -hanke kutsuvat kolttasaamelaisia perheitä mukaan Sevettijärvellä 27.–29.5.2011 järjestettävälle kielileirille. Viikonlopun kestävän leirin tarkoituksena on muun muassa kerätä yhteen kolttasaamelaislapsia ja vahvistaa heidän kieli- ja kulttuuritaitojaan sekä saamelaisidentiteettiään. Leiri on maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkakuluista ja -järjestelyistä. Kielileirin ohjelmassa on otettu huomioon eri tasoiset koltansaamen osaajat, joten […]

log

Koltan kieltä Unna Junnássa

”Saamenkielinen lastenohjelma Unna Junná tehdään nykyisin Suomessa,” kertoo sen tuottaja Ritva Torikka ja jatkaa: ”Vuoden alkuun saakka ohjelmaa tehtiin yhteispohjoismaisesti, jolloin siinä kuultiin hyvin harvoin koltansaamea. Mutta nyt on tarkoituksena käyttää kaikkia kolmea Suomessa puhuttavaa saamen kieltä joka lähetyksessä. Silloin kun ohjelman juonto on pohjoissaameksi, mukana on lyhyitä inarin- ja koltansaamenkielisiä juttuja. Vastaavasti, kun juonto […]

log

Koltansaamen äidinkielen koe ylioppilaskirjoituksiin

Pitkän odotuksen jälkeen koltansaamen voi kirjoittaa äidinkielenä ylioppilaskirjoituksissa. Kokeen voi suorittaa keväästä 2012 alkaen. Koepäivä on sama kuin inarin- ja pohjoissaamen äidinkielen kokeessa. Pâʹjjmättʼtõõttiǩeeʹrjtõõzz da sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõl teʹstt Leäʹp kuuʹǩǩ vuârddam, što vuäǯǯap sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõl teeʹst pâʹjjmättʼtõõttiǩeeʹrjtõõzzid. Pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõsluʹvddkåʹdd reäšš jieʹnnǩiõl teeʹst vuõss vuâra ǩeâđđa 2012. Teʹsttpeiʹvv lij seämma ko aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõli jieʹnnǩiõl teeʹstin.

log

Lapinrahaston apurahat haussa

Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto aikoo seuraavana kolmivuotiskautena satsata erityisesti kolttakulttuuriin ja koltan kieleen, sanoo rahaston hoitokunnan tuore puheenjohtaja Tarmo Jomppanen. Tarvitaan hyviä ideoita, joilla koltan kieli saadaan samanlaiseen nousuun kuin inarinsaame. Nyt Saaʹmi Nueʹttin jäsenet ja kolttakansa kokonaisuudessaan pohtimaan keinoja kielemme ja kulttuurimme nostamiseksi uuteen kukoistukseen. Lapin rahaston hakuaika päättyy 10.2.2011, joten aikaa ei ole […]

log

Koltan uusi aapinen tekeillä

Ensimmäinen ja ainoa koltankielinen aapinen ilmestyi vuonna 1972. Sen avulla silloinen koululaissukupolvi opetteli äidinkielensä lukemista. Ja oppikin, palavan intonsa ansiosta. Nyt on meneillään uuden, nykyaikaisen aapisen tekeminen. Sitä laatii Tiina Sanila tukenaan ohjausryhmä, johon kuuluvat Hannu Kangasniemi Saamelaiskäräjien oppimateriaalitoimistosta, koltan kielen opettaja Seija Sivertsen ja eläkkeellä oleva opettaja Satu Mosnikoff. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran saman […]

Text background bars
Divider