Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: Giellagas-instituutti

log

Koltan perusopinnot Oulun yliopistossa

Koltansaamen perusopinnot alkavat Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa vuoden 2015 alussa Giellagas-instituutissa alkavat koltansaamen perusopinnot vuoden 2015 alussa. Opinnot koostuvat viidestä kurssista, joiden laajuus on yhteensä 25 opintopistettä. Opetus järjestetään netissä ilta- ja viikonloppuopetuksena. Hakuaika opintoihin päättyy 31.10. Hakemukset on postitettava niin, että postileiman päiväys on viimeistään 31.10. Hakulomakkeet lähetetään osoitteeseen: Humanistinen tiedekunta, Opintopalvelut, PL 1000, 90014 […]

Text background bars
Divider