Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: Poronhoito ja muut elinkeinot

log

Näätämöjoen -yhteishallinta kiinnostaa kansainvälisesti

Merkittävä amerikkalainen uutislehti ”TakePart”, joka tuotti muun muassa Oscar –palkinnon voittaneen ”CitizenFour” –elokuvan, on tehnyt laajan englanninkielisen artikkelin OSK Lumimuutoksen ja kolttasaamelaisten Näätämöjoen yhteishallinnasta, ilmastonmuutoksen torjumisesta ja valuma-alueen kunnostamisesta. Mukana on monta tuttua kolttakansan jäsentä. Artikkeli on luettavissa täältä http://www.takepart.com/feature/2015/11/30/arctic-people-fight-back-against-climate-change

log

Puåtkâlm sääʹmlääʹjj meâldlaž jieʹllemvueʹjji reâuggmõʹšše kuulli tuärjjõõzzi ooccmest – Katkos kolttalain mukaisten elinkeinojen harjoittamiseen liittyvien tukien haussa

Puåtkâlm sääʹmlääʹjj meâldlaž jieʹllemvueʹjji reâuggmõʹšše kuulli tuärjjõõzzi ooccmest Sääʹmlääʹjj meâldlaž jieʹllemvueʹjji reâggmõʹšše kuulli tuärjjõõzzi ooccmest lij kõskkpoddsaž puåtkâlm 16.1.2015 ääʹljeeʹl. Tän mâŋŋa puättam ooccmõõžžid jie vueiʹt teänab miõttâd tuärjjõõzz. Tõn sââʹjest põõrtraajjâm tuärjjõõzzi ooccâm juätkkai. Mieʹrren lij, što ooccâm ääʹveet oʹđđest samai sõõrǥab. Sääʹmlääʹjj meâldlaž tuärjjõõzz lie miõttum obbnes meersaž teäʹǧǧväärain. Tõnt ko EU riikktuärjjõs-šeâttmõõžž […]

log

Kolttasaamelainen kulttuuri muuttuu

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian väitöstutkimuksessani perehdyin Sevettijärven kolttasaamelaisen poronhoitoyhteisön toimintaan ja valtion rooliin poronhoitoon liittyen. Tutkimusprosessin aikana selvisi, poronhoitajien kulttuuri on muuttumassa melkoista vauhtia. Poronhoitoyhteisössä harjoitetaan monenlaista yhteistyötä, mikä on tärkeää porohoitajien taloudellisen selviytymisen kannalta. Ilmeni, että poroerotusten työryhmät ovat muuttumassa entistä enemmän yksittäisten poronhoitajatalouksien organisoimiksi yksiköiksi, joissa vallitsee hierarkkinen toimintamalli. Samalla ovat supistumassa monen itsenäisen […]

log

Tervetuloa pohjoisista poronhoitajakansoista kertovaan pieneen näyttelyyn!

Hyvät sevettijärveläiset! Lapin yliopiston Arktinen keskus järjestää pienen näyttelyn ”Poronhoito: Yhteinen talous – samanlaiset ja erilaiset käytännöt” keskiviikkona 21.9. klo 15.00-18.00 Sevettijärven kyläpajan tiloissa. Edellisellä vierailullamme Sevettijärvellä olimme hyvin inspiroituneita yhteisön omaan kulttuuriinsa liittyvistä toimista sekä kiinnostuksesta poronhoitoon muilla pohjoisilla alueilla. Osallistumisemme koltansaamen kielen peruskurssin toiseen osioon on hyvä mahdollisuus näyttää sevettijärveläisille meidän pieni, yksityinen […]

log

Sanikurssi käynnissä

Sevettijärvellä on käynnissä sanireen tekokurssi, jonka opettajaksi on saatu sanimestari Viktor Filippov Luujärveltä. Hän on viettänyt elämänsä 25 ensimmäistä vuotta jutaamalla poroineen tundralla, joten hän on ollut sanien kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Selkänsä loukattuaan hän joutui jättämään jutaamisen ja poronsa veljiensä hoitoon. Hän itse on sittemmin ollut sanimestarina Luujärven ammattikoulussa, mistä hänet saatiin Sevettijärvelle. Hän […]

log

Erotuskausi käynnissä

Maassa on lunta runsas 40cm ja useimmat järvet ovat jäässä. Niinpä poroja kootaan erotuksiin sekä Näätämön että Vätsärin paliskunnissa. Molemmat paliskunnat ovat jo ehtinet käsitellä useammankin erän porojaan. Tänään vielä kuului helikopteri pörräävän ja avustavan poroja Ahvenjärven aitaan ajettaessa.  Kuva on otettu muutama vuosi sitten Ahvenjärven aidalla. Silloin ei ollut lunta juuri lainkaan, nyt sen sijaan on.

log

Näätämö erotteli

Näätämön paliskunnassa aloitettiin eilen Ahvenjärven aidassa syyserotukset, joita jatkettiin tänään. Aidassa käytettiin noin 800 poroa. Poroisäntä Tapio Kiviniemi sanoi, että vasat olivat melko kookkaita hyvän kesän ja runsaan sienisadon ansiosta. Muutoinkin porojen kunto oli hyvä, kun kesällä ei ollut pahaa räkkää ja runsaiden sateiden jäljiltä metsät olivat täynnä sieniä. Porot rengasaidassa odottamassa käsittelyä. Porot kirmaavat […]

log

Paliskuntien syystöitä

Näätämön paliskunnassa uusitaan erotusaitaa ja Vätsärin paliskunnassa ollaan korjaamassa siulojen aitoja. Aidat tarkistetaan ja kunnostetaan ennen syyserotusten alkua. Kun erotukset alkavat ne vievät poromiesten ajan niin tarkkaan, ettei muuta ehdi kuin käydä etossa tai erotuksessa. Ahvenjärven erotusaita Paalǥâskooʹddi čõhččtuâi Njauddâm palggsest lij pikalõsäidd teevvâmnalla da Väʹččär paalǥâskååʹdd oummu lie mieʹccest koʹrjjemen äiddsuäjaid. Puk ääid âʹlǧǧe jååʹtted […]

log

BEBO-kokous vieraili tänään Sevetissä

Yhdessä monien oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa Saamelaisalueen koulutuskeskus oli kesäkuussa 2007 perustamassa kansainvälistä poronhoidon ja perinteisten elikeinojen koulutusverkostoa ”Boazoealahusaboahtevuoda ovddas” suomeksi  ”Poroelinkeinon tulevaisuuden puolesta” eli BEBO, joka toimii Arktisella alueella. Inarissa pidetyn BEBO-kokouksen osallistujat vierailivat Sevettijärvellä tänään. Sitä ennen he olivat olleet mukana Inarissa ’Ijahis Idja 2010’ alkuperaiskansojen musiikkitapahtumassa sekä osallistuneet ’Hiljaisen tiedon’ seminaariin Siidassa. […]

log

Vätsärin paliskunnan kesämerkitys 2010

Vätsärin paliskunnan järjestämät työntäyteiset juhannusjuhlat, kesto n. 5 vuorokautta. Erotuspaikkana toimi Semekurtta, Sevettijärvi. Tässä tunnelmointikuvat paikanpäältä: Kuvat Tanja Sanila

log

Tutustu perinteiseen kolttaelämään!

Tämä nyt ei ole varsinainen päivänpolttava uutinen, koska juttu on jo vanha, mutta arvelen, etteivät kaikki Saa’mi Nue’ttin uutisten lukijat ole vielä tietoisia tästä. Netissä Suomen Kulttuurirahaston sivuilta löytyy videoita ja filminpätkiä Suonikylän elämästä sekä Museoviraston eläkkeellä olevan intendentti Martti Linkolan tarinaa kolttien elämästä osoitteesta http://www.kansatieteellisetfilmit.fi/videot3.htm  Samasta osoitteesta voi myös tilata itselleen DVD:n vaikkapa “Esi-isien työt III”, jossa […]

log

Kolttapääsiäinen Panaman ilmastokokouksessa

Saa´mi Nue´ttin aloittama ilmastoyhteistyö osuuskunta Lumimuutoksen kanssa otti ensimmäisen kansainvälisen askeleensa pääsiäisen aikaan, kun  Anna-Maria Feodoroff vaihtoi pohjoisen kevätsään trooppisen lämpöön osallistuessaan YK:n alaiseen ilmastotyöryhmän kokoukseen kolttien ja Saa´mi Nue´ttin edustajana.  Alkuperäiskansajohtoinen työryhmä kehittelee kokouksessa metodologioita ja yhteisiä päämääriä ilmastomuutokseen sopeutumiseen ja haittavaikutuksien minimointiin, sekä säätietojen keräämiseen ns. ruohonjuuritasolta. Sevettijärvi on ehdolla yhdeksi projektin pilottialueeksi. […]

log

Huolestuttava laivapalo Kirkkoniemessä – laivaa hinattiin Näätämövuonossa

NRK uutisoi 2.3. venäläisen troolarin “Tobagon” syttyneen tuleen. Palavaa laivaa oli hinattu mm. Näätämövuonoon samalla kun sitä sammutettiin. Laivan sammutuspaikkaa siirreltiin mm. terveydelle haitallisen savun leviämisen estämiseksi. Laivapalo vuonossa on huolestuttava uutinen rannikon asujien ja myös kolttien kannalta – pienetkin vesistöön pääsevät myrkyt vaikuttavat alueen lintuihin ja kaloihin. Toivottavasti palon sammutus on onnistunut tehokkaasti, ettemme […]

log

Koulutusta GPS:n käytössä

Paliskuntain Yhdistys järjesti tänään Sevettijärvellä koulutusta gps-paikantimen käytössä Vätsärin paliskunnan poromiehille. Oppia oli tullut saamaan kaksi nuorempaa ja kolme varttuneempaa poromiestä. Viljo Semenoja laittaa paristoja paikantimeen, mutta Matti Semenoff on jo saanut virran päälle. Poroisäntä Matti Semenoff sanoi pilke silmäkulmassaan, että paikantimia on hankittu paliskunnan poromiehille, jotta parhaat marja- ja kalapaikat löytyisivät helpommin! Poronetossa ovat […]

log

Ei pakkanen pelota venekurssilaisia

Tänä aamulla mittari näytti -27, kun venekurssin miehet opettajineen lähtivät etsimään sopivia venepuita. Lunta on maassa vajaat 60 cm. Suurin osa siitä on äskettäin satanutta pehmeää lunta, joten ensimmäisenä tehtävänä oli polettaa teitä, jotka kestäisivät tukinajoa. Ensimmäisen päivän saldona tuli kuusi tukkia rantaan ja kenttäsirkkeli työvalmiiksi.   Miksi ihmeessä mennään helmikuussa metsään pakkasella ja syvän […]

log

Poronhoitoa

Petteri on tuonut poroja erotuksesta kotipihalle, jotta ne tottuisivat ihmisiin ja kesyyntyisivät. Niitä ruokitaan jäkälällä ja heinällä. Kuvassa on “Pei’vv”, joka on jo täysin kesyyntynyt. Piâttar lij pohttam pikalõõzzâst puõccid põõrt ââlda taammʼâm diõtt. Son poorad tõid jeäkklin da suõiʹnivuiʹm. Kaartâst lij “Pei’vv”, kååʹtt lij juʹn tammʼmum.

log

Näätämöläisillä erotus

Text background bars
Divider