Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: Koulu ja kieli

log

Matti Morottaja vihittiin kunniatohtoriksi

Inarinsaamelainen lehtori, kielentaitaja ja vaalija Matti Morottaja vihittiin eilen Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kunniatohtoriksi. Kunniatohtorin valinnassa tärkeimmäksi kriteeriksi nostettiin vuonna 1942 syntyneen Morottajan monipuolinen toiminta inarinsaamen kielen kehittäjänä. Yksi hänen merkittävimpiä saavutuksiaan on inarinsaamen kielipesätoiminnan saaminen alkuun vuonna 1997. Sen tuloksena inarinsaamen kieli on elpymässä ja sen puhujien lukumäärä kasvussa.  – Hän toimi promoottorina myös […]

log

Ilmari Mattuksen keräämät itäinarilaiset paikannimet julkaisuksi

Inarinsaamelaisen paikkatietämyksen mestari Ilmari Mattus on kerännyt vuosikymmenten ajan saamelaista paikannimistöä. Nimi toimii muistina paikalle ja  nimistö ilmentää monella tavalla paikan luonnon ja käytön erityispiirteitä sekä ihmisten suhdetta elinympäristöönsä. Saamelaisista paikannimistä on tehty paljon mukaelmasuomennoksia, jotka ovat muuttaneet alkuperäisen nimen merkitystä. Ilmari Mattus on tehnyt merkittävää työtä saamelaisen nimistön tunnetuksi tekemisessä sekä ennen kaikkea alkuperäisen […]

log

Ristenrauna Magga Sininauhaliitto tuåivpu´httjen

SámiSoster ry tuåimjååđteei Ristenrauna Magga lij cisttjum vä´lddkåå´ddlaž Sininauhaliitto ee´jj 2010 Toivon tuoja- palǩǩumuužžin.   Uuccab naroodi kõjldõõzz, mie´ldd looǥǥee´l tuåivtemesvuõđ da tuåiv kõjldõõzzid, lie pâi vaarâst pää´cced vää´nnbeälla vä´lddnarood huõli da tuåivmõõžži vualla, Tõn diõtt lij vääžnai äšš pu´htted tuåiv-čuõv uuccab naroodi vaiggumuuzzi čuõ´lmi ǩiõ´tt- tõõllmužže da ra´tǩkumužže, peä´ggad eettiǩkå´ddneǩk Ilkka Kantola, ǩeä´n tuâjjan lääi […]

log

Kielilautakuntaan uudet jäsenet

Saamelainen Parlamentaarinen neuvosto nimesi Rovaniemellä 14.4.10 pitämässään kokouksessa uudet jäsenet kaudeksi 2010-2011 saamen kielilautakuntaan, joka on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän saamelaisten yhteinen elin. Saamen kielilautakunnan jäsenet edustavat seitsemää saamen kieltä. Suomesta koltansaamea edustaa Erkki Lumisalmi (varalla Jouni Moshnikoff), inarinsaamea Petter Morottaja (Ilmari Mattus) ja pohjoissaamea Vesa Guttorm (Petra Biret Magga-Vars). – Venäjältä koltansaamea edustaa […]

log

Saamen käsityökisällikoulutus alkoi Sevetissä

Sevettijärvellä on alkanut viikko sitten 9 kuukauden pituinen työvoimakoulutuksena toteutettava kolttakäsityökoulutus, joka muodostaa osatutkinnon saamenkäsityökisällin ammattitutkinnosta. Siihen hakeuduttiin ELY-keskusten kautta ja sen järjestäjänä on Saamelaisalueen koulutuskeskus. Koulutus toteutetaan kolmessa noin kolmen kuukauden pituisessa jaksossa. Opiskelun kohteina ovat juurityö, puutyö, huivin solmeilu, tinalanka- ja helmikirjonta sekä tiuhta- ja punontatyöt. Kurssin aloitti 11 opiskelijaa. Ensimmäinen jakso perehdyttää […]

log

Kolttapääsiäinen Panaman ilmastokokouksessa

Saa´mi Nue´ttin aloittama ilmastoyhteistyö osuuskunta Lumimuutoksen kanssa otti ensimmäisen kansainvälisen askeleensa pääsiäisen aikaan, kun  Anna-Maria Feodoroff vaihtoi pohjoisen kevätsään trooppisen lämpöön osallistuessaan YK:n alaiseen ilmastotyöryhmän kokoukseen kolttien ja Saa´mi Nue´ttin edustajana.  Alkuperäiskansajohtoinen työryhmä kehittelee kokouksessa metodologioita ja yhteisiä päämääriä ilmastomuutokseen sopeutumiseen ja haittavaikutuksien minimointiin, sekä säätietojen keräämiseen ns. ruohonjuuritasolta. Sevettijärvi on ehdolla yhdeksi projektin pilottialueeksi. […]

log

Nu´tt-i lij! -kolttanuorten blogi on nyt julkaistu

Sevettijärven koulun tietoliikenneyhteydet kävivät tänään kuumina, kun koululaiset pääsivät päivittämään Saa’mi Nue’ttin heille perustamaa omaa blogia ensi kerran. Uuden blogin nimi on Nu´tt-i lij! ja siellä nuoret kertovat heille tärkeistä ja heitä kiinnostavista asioista. Blogin sisällön on tarkoitus olla pääosin koltan kielistä. Blogiin kirjoittamista olivat opettamassa Markus ja Minna Moshnikoff. Leena, Petteri, Aaro ja Almira […]

log

Koltan kielen kurssi päättyi

Tänään päättyi Sevettijärvellä 30 tuntia kestänyt koltan kielen intensiivinen kirjoitus- ja lukemiskurssi kolttaa äidinkielenään puhuville. Sen järjesti  SAKK ja opettajana oli Tiina Sanila-Aikio. Tiina-opettajan opastuksella Heli Mäki, Hilkka Semenoff, Aune Mettäpuro ja Katri Fofonoff etsivät kieliopista miten verbit taipuvat. Tiina-uʹčteeʹl veäkka Heli, Hilkka, Aune da Katri åʹcce ǩiõllvuäʹppsest, što mäʹhtt veeʹrb såʹjje. Kaikki kurssille osallistuneet […]

log

Koltansaamen intensiivikurssi alkoi Sevettijärvellä

Kurssin vetäjänä on Tiina Sanila-Aikio ja ilmoittautuneita on 6 aikuista, joiden äidinkieli on koltansaame. Opiskelu aloitettiin tänään eli päivää ilmoitettua myöhemmin poroerotuksen vuoksi, mutta menetetty aika aiotaan korvata sopivana hetkenä. Kurssilaiset ilmoittivat tavoitteenaan olevan oppia lukemaan äidinkieltään ja myös kirjoittamaan sitä. Ensimmäinen tehtävä on tietenkin opetella koltansaamen kirjaimet, joita on 36 kappaletta (suomessa 28). ”Kun […]

log

Vuoden koltta -palkinto Satu Moshnikoffille

Vuoden koltta 2010 palkinnonsaaja julkistettiin tänään Saamelaisalueen koulutuskeskuksen järjestämässä Saamenkieli kultakieli, saamenkieli käyttökieli -seminaarissa. Vuoden 2010 koltaksi valittiin koltansaamen kirjoituskielen kätilö Satu Moshnikoff. Raskaan sarjan kielityöntekijän taival koltansaamenkielen parissa alkoi nuoren opettajan aloittaessa työtään Sevettijärvellä. Lapset eivät reagoineet hänen opettamaansa mitenkään vaan ”istuivat kuin puujumalat”. Opettaja oivalsi etteivät lapset ymmärrä kieltä jota hän puhuu –suomea. Satu päätti […]

Text background bars
Divider