Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: Koulu ja kieli

log

Kolttasaamelaisperheiden kielileiri 16.-18.9. Nellimissä peruttu

Saaʹmi Nueʹtt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke eivät järjestä Nellimin kolttasaamelaisperheiden kielileiriä 16.-18.9., koska leirille ei ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia määräaikaan mennessä.   Sääʹmpiârrji ǩiõll-leirr 16.-18.9. Njeäʹllmest Saaʹmi Nueʹtt rõ da Nuõrttsääʹmkulttur pâʹjjel raaji –haʹŋǩǩõs jie vueiʹt riâššâd Njeäʹllem sääʹmpiârrji ǩiõll-leeir 16.-18.9., ko vuässõõttâmiʹlmmtõõzz jie puättam nokk iʹlmmtõõttâmääiʹj seʹst.   Lââʹssteâđ | Lisätietoja Tiina […]

log

Tapahtui kielileirillä

Saaʹmi Nueʹtt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke järjestivät kielileirin kolttaperheille Sevettijärven Kirakkajärvellä 26.-29.5. Leirille osallistui neljä perhettä. Lisäksi Sevettijärven koulun oppilaat opettajineen olivat leirillä perjantaina. Leiriohjaajina toimivat Katri Fofonoff, Rauno Semenoff, Seija Sivertsen, Tanja Sanila ja Tiina Sanila-Aikio. Leiriavustajina toimivat Anna-Katariina Feodoroff ja Leena Fofonoff. Perjantaina ohjelmassa oli kielipolku, ”minuuttipeliä” sekä naruverkkojen laittaminen. […]

log

Kylän raitti siistiksi

Eilen kävi Sevetin tien varrella kuhina, kun koululaiset keräsivät talven aikana autoista heitetyt roskat pois maisemaa rumentamasta. Kaikkien pienimmät siivosivat koulun lähellä olevan hiekkarannan ja isommat tien varresta koululta etelään ja pohjoiseen. Vähän kyllä sataa tihuutti, mutta ei se iloista joukkoa häirinnyt! Eteläänpäin tien vartta siivosivat Hannele, Aaro, Pete ja Miina. Pohjoisen suunnalta roskia keräsivät Juuso, Oskari ja […]

log

Uusi koltankielinen kirja

Ođđ sääʹmǩiõllsaž ǩeʹrjj ”Suõʹnnʼjel pälggsin – Nuõrttsäʹmmlai mainnâz” lij âiʹdde iʹlmstõõvvâm. Saaʹmi ǩeʹrjjtemčeäʹpp Kati-Claudia Fofonoff lij ǩeʹrjjtam vuäʹmm sääʹm-mainnsi vuâđđan ođđ mainnsid. Son ceälkk ǩeeʹrj säʹttemsaaʹnin: “Ko mon ǩeeʹrjtem Suõʹnnʼjel pälggsin –ǩeeʹrj, leäm mošttam tõid sääʹmpokaineeʹǩǩid, kook lie kuâđđjam tok Suõʹnnʼjelsiid ruõkkâmsõõʹjid. Sij lie mainstemnalla serddam täid sääʹm-mainnsid puõʹtti puõlvid äʹrbben.” Son juätkk: “Muu tuâjjan […]

log

Koltan kieltä Unna Junnássa

”Saamenkielinen lastenohjelma Unna Junná tehdään nykyisin Suomessa,” kertoo sen tuottaja Ritva Torikka ja jatkaa: ”Vuoden alkuun saakka ohjelmaa tehtiin yhteispohjoismaisesti, jolloin siinä kuultiin hyvin harvoin koltansaamea. Mutta nyt on tarkoituksena käyttää kaikkia kolmea Suomessa puhuttavaa saamen kieltä joka lähetyksessä. Silloin kun ohjelman juonto on pohjoissaameksi, mukana on lyhyitä inarin- ja koltansaamenkielisiä juttuja. Vastaavasti, kun juonto […]

log

Koltansaamen äidinkielen koe ylioppilaskirjoituksiin

Pitkän odotuksen jälkeen koltansaamen voi kirjoittaa äidinkielenä ylioppilaskirjoituksissa. Kokeen voi suorittaa keväästä 2012 alkaen. Koepäivä on sama kuin inarin- ja pohjoissaamen äidinkielen kokeessa. Pâʹjjmättʼtõõttiǩeeʹrjtõõzz da sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõl teʹstt Leäʹp kuuʹǩǩ vuârddam, što vuäǯǯap sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõl teeʹst pâʹjjmättʼtõõttiǩeeʹrjtõõzzid. Pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõsluʹvddkåʹdd reäšš jieʹnnǩiõl teeʹst vuõss vuâra ǩeâđđa 2012. Teʹsttpeiʹvv lij seämma ko aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõli jieʹnnǩiõl teeʹstin.

log

Lapinrahaston apurahat haussa

Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto aikoo seuraavana kolmivuotiskautena satsata erityisesti kolttakulttuuriin ja koltan kieleen, sanoo rahaston hoitokunnan tuore puheenjohtaja Tarmo Jomppanen. Tarvitaan hyviä ideoita, joilla koltan kieli saadaan samanlaiseen nousuun kuin inarinsaame. Nyt Saaʹmi Nueʹttin jäsenet ja kolttakansa kokonaisuudessaan pohtimaan keinoja kielemme ja kulttuurimme nostamiseksi uuteen kukoistukseen. Lapin rahaston hakuaika päättyy 10.2.2011, joten aikaa ei ole […]

log

Koltan uusi aapinen tekeillä

Ensimmäinen ja ainoa koltankielinen aapinen ilmestyi vuonna 1972. Sen avulla silloinen koululaissukupolvi opetteli äidinkielensä lukemista. Ja oppikin, palavan intonsa ansiosta. Nyt on meneillään uuden, nykyaikaisen aapisen tekeminen. Sitä laatii Tiina Sanila tukenaan ohjausryhmä, johon kuuluvat Hannu Kangasniemi Saamelaiskäräjien oppimateriaalitoimistosta, koltan kielen opettaja Seija Sivertsen ja eläkkeellä oleva opettaja Satu Mosnikoff. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran saman […]

log

Lapsiasiat puhuttivat Saa´mi Nue´ttin hallitusta

Saa´mi Nue´ttin hallituksen viidennen kokouksen vuodelle 2010 piti olla talousasioita käsittelevä pikakokous, mutta toisin kävi. Vasta käynnistynyt Sevettijärven kielipesätoiminta ja ensi vuoden tavoitteiden pääteema olivat kokouksen 14.10. polttavimmat aiheet. Kielipesätyöntekijä Katja Sanila osallistui kokoukseen kertomalla kielipesän kuulumisia ja hallitus keskusteli mm. sijaisjärjestelmän kehittämisestä sekä vuoden 2011 osallistujamääristä. Kielipesätoiminta on lähtenyt käyntiin hienosti niin työntekijän kuin […]

log

Katrillia katrillia!

Kuinkas se kukkotappelu menikään? Kumpi lähestyy ensin, tytöt vai pojat? Ja koska kädestä kiinni? Katrillin ihmeet avautuvat, kun kolttakulttuuria yli rajojen-projentin puitteissa aloitetut aikuisten katrilliharjoitukset polkaistaan käyntiin Sevettijärven koululla keskiviikkoisin klo 15.00 alkaen. Tule mukaan seuraaviin harjoituksiin! Etenkin miehiä odotetaan sankoin joukoin mukaan! Lisätietoja: Tanja Sanila

log

Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen – hanke

Koltta-alueella on alkanut uusi projekti, jonka tarkoituksena on kolttasaamelaiskulttuurin, koltansaamen kielen ja kolttasaamelaisidentiteetin elvyttäminen rajat ylittävän yhteistyön kautta. Suomessa, Norjassa ja Venäjällä toimivalla hankkeella pyritään nostamaan kolttakulttuurin arvostusta ja parantamaan kolttakulttuuritietoutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteeseen pyritään pääsemään neljällä toimenpidekokonaisuudella, joita ovat: yhteistyön tiivistäminen ja yhteistyöverkostojen luominen, kielen elvyttäminen, kulttuuriperintötietouden ja identiteetin vahvistaminen sekä tiedottaminen. Rajojen […]

log

Saamen kielen elvyttämistyöryhmä asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut 24.9.2010 (Dnro 61/040/2010) työryhmän ohjausryhmineen laatimaan saamen kielen elvyttämisohjelman. Elvyttämisohjelma tulee laatia ajalla 1.10.2010 – 31.12.2011. Työryhmän tehtävä on kaksijakoinen. Ensiksikin sen tulee arvioida saamen kielten tilannetta ja sen parantamiseksi tehtyjä toimenpiteitä kaikkien kolmen Suomessa puhutun saamen kielen osalta. Toiseksi työryhmän tulee arviointiensa pohjalta laatia ehdotus kokonaisvaltaiseksi ja pitkäjänteiseksi saamen […]

log

Koltan kielen kulttuuriviikko sai väen liikkeelle

Saaʹmi Nueʹttin järjestämä kolttakulttuuriviikko käytettiin koltan kielen kieliopin tarkasteluun ja se huipentui tänään kieliseminaariin, jonka aiheena oli koltan kielen tulevaisuus. Erikoistutkija Eino Koposen johdolla opiskeltiin, miten koltan kielen kielioppia hyödynnetään käytännön kielityössä. Opiskelijoiden ikähaitari oli laaja: 12 vuodesta 70 ikävuoteen. Mukana oli joka päivä lähes kaksikymmentä opiskelijaa, joiden kielitaito vaihteli suuresti. Toiset puhuivat kolttaa äidinkielenään, […]

log

”Kielâkappeer, ǩiõllkeäʹpper, giellagahpir” – ensimmäinen kolmekielinen perheleiri Inarissa

”Kielâkappeer, ǩiõllkeäʹpper, giellagahpir” -hanke järjestää perheleirin Inarin Sevettijärvellä syyskuussa 24.–26.9.2010. Leiri on tarkoitettu 0–12 vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Ajatus leirin järjestämisestä heräsi saamelaisten lasten vanhempien keskuudessa, jotka ovat jo pitkään kaivanneet yhteistoimintaa perheille saameksi. Koska Inari on kolmen saamenkielen, niin inarinsaamen, koltansaamen kuin pohjoissaamenkin keskuspaikka, ovat vanhemmat etsineet mahdollisuutta kaikkien saamenkielten puhujien kokoontua yhteen […]

log

Ensimmäisestä maastoon järjestetystä kolttakulttuuriviikosta jäi koukkuun kieltä ja tarinoita, mutta ei lohia

Saa´mi Nue´tt järjesti 16.-19.7. Näätämönjoella kolmannen kolttakulttuuriviikon yhdistettynä nuortenleiriin, aiheenaan lohestus. Pitkään ajatuksena kytenyt tavoite löytää vaihtoehtoisia oppimismuotoja koltansaamen kielelle toteutui tässä pilottileirissä, jonka kielimestareina ja opettajina toimivat Jouko Moshnikoff ja Vladimir Feodoroff. Koko elämänsä Näätämönjoella kulkeneet miehet kertoivat, niin koltaksi kuin suomeksi, lukemattomia kertomuksia tuleville kalastajille aiemmin rantoja kulkeneista, ja jakoivat omaa tietämystään siitä, […]

log

KÅʹLLǨIÕLL – Tâ´vvjânmlaž sääʹmǩiõl ǩiõllciist jue´jjet 2010

Kåʹllǩiõll – Tâʹvvjânmlaž sääʹmǩiõl ǩiõllciist jueʹjjet eʹpet čâhčča 2010 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeri da sääʹmteeʹğği saaǥǥtuõʹll’jeejai kaaunõõttmest Tukholmast skamm-mannust. Ǩiõllciist uuʹdet õõutoummid leʹbe õhttõõzzid sääʹmǩiõl ooudâsviikkâm diõtt Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruôššjânnmest. Taar, Lääʹddjânnam da Ruõcc sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeer da tääi jânnmi sääʹmteeʹğği saaǥǥtuõʹll’jeei lie alttääm ǩiõllciist ouddmõõžž. Ciist juõʹǩǩeš vuõss vuâra eeʹjj 2004 da tõn jueʹjjet […]

log

Kolttakulttuuriviikko Näätämönjoella 16.-19.7 – terve tuloa mukaan!

Lähde mukaan kolttakulttuuriviikolle Näätämönjoelle 16.-19.7 aiheenaan kalastus, erityisesti lohi! Vietämme kolme päivää maastossa siellä yöpyen ja kalastaen kalastus- ja maastosanastoa koltaksi oppien. Reissu on ensimmäinen kerta, kun kokeilemme koltankielistä intensiivikurssia maasto-olosuhteissa eli ohjaajat puhuvat koko reissun koltankieltä. Tämä on ainutkertainen mahdollisuus virkistää ja vahvistaa omaa kieltä ja oppia kokonaan uutta iloisen sääskisissä tunnelmissa! Kaikki aiheesta […]

log

KOLTANSAAMENKIELINEN KIELIPESÄ SEVETTIJÄRVELLE

Sevettijärvellä käynnistyy syyskuussa yli vuosikymmenen tauon jälkeen koltansaamenkielinen kielipesätoiminta. Toiminnan rahoittaa Suomen kulttuurirahasto ja sen järjestää kolttasaamelaisen kielen ja kulttuurin yhdistys Saa´mi Nue´tt ry. Vuoden 2011 alusta alkaen kielipesärahoituksesta huolehtii Opetusministeriö. ”Olemme lobanneet yhdessä inarinsaamenkielen yhdistyksen Anarâškielâ Servin kanssa kielipesiemme puolesta. Suomen kulttuurirahasto otti aktiivisen roolin asiassa, ja samassa alkoi tapahtua. Saamen kielistä pienimmät ja […]

log

Sää´mǩiõllsa Interne´tt-siõr

Tromsa õllškooul lij raajjmen pedagoglaž prograammid tâvvsää´mǩiõl mätt’tõ´sse. Õllškooul plaanân lij ta´rjjeed mue´dd täin prograammin še julevsää´mǩiõlle da saujjsää´mǩiõlle. OAHPA! -prograamm lie ǩiõl mättjumuužž vääras, da sue´ppe tõid, ǩeäk lie mätt’tõõttmen tâvvsää´mǩiõl. Prograammi täävtõsân lij, što õõ´nni peäss härjtõõllâd juõ´ǩǩpeivvsaž ǩiõl, da vuâđđan lie sää´n, mõõk lie alggmätt’tõõzzâst. Vuä´ss täin resuurssin lie beta-versio, da tõt […]

log

Nuorten Paras matkakertomus ja -kuva -kilpailussa jaettiin t-paitapalkintoja

Nu’tt-i lij -nuorten blogin kirjoittajille julistettu kirjoitus- ja valokuvakilpailu on ratkennut ja palkinnot on jaettu. Parhaasta matkakertomuksesta palkittiin Leena Fofonoff ja parhaan matkakuvan palkinnon sai Anna-Katariina Feodoroff. Almira Gerasimoff palkittiin samassa yhteydessä aktiivisesta blogikirjoittelusta – hän oli ensimmäinen kirjoittaja, joka on julkaissut 10 blogimerkintää. Saa’mi Nue’tt haluaa palkinnoilla kannustaa nuoria kirjoittamaan jatkossakin blogiin. Palkintoina jaettiin […]

Text background bars
Divider