Header image
Text background bars

Arkistot kirjoittajan mukaan: Tiina Sanila-Aikio

log

Haetaan ohjaajaa Sevettijärven koltansaamenkieliseen kielipesään

Saaʹmi Nueʹtt rõ čõõđat ooccâmnalla ČEʹVETJÄÄUʹR NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLLSAŽ ǨIÕLLPIEʹZZ OʹHJJEEI TUÂI pâjja 15.4.2013 – 30.6.2013 da 1.8. – 31.12.2013 Oʹhjjeejest õõlǥtet šiõǥǥ nuõrttsääʹmǩiõl njaaʹlmilaž silttõõzz da sääʹmkulttuur tobddmõõžž. Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjlaž silttõõzz ǩiõččât ouddõssân. Ooccjest õõlǥtet oodd jiõččnaž reâuggmõʹšše ǩiõl da kulttuur seʹrddem- da jeälltemtuâjast. Tuõjju suåppi nuuʹbb tääʹzz tuʹtǩǩõõzz, ouddpeâmmʼmamvuuʹd tuʹtǩǩõõzz leʹbe ǩiõččlâʹsttmõõžž päärnaivuiʹm reâuggmõõžžâst ǩiõččât […]

log

Lastenkerho Rovaniemellä | Päärnaikruugg Ruäʹvnjaarǥâst

Tervehdys! Olisiko kiinnostusta tulla koltansaamenkieliseen kerhoon Rovaniemellä toukokuussa? Järjestämme koltansaamen kielen ja kulttuurin kerhon lapsille Rovaniemellä lauantaina 12.5. tai lauantaina 19.5. Ilmoitathan pian kumpi päivä sopii paremmin, niin voidaan sopia tarkempi aika ja paikka. Kokoontumispaikka mahdollisesti Ounasrinteellä tai voit ehdottaa sopivaa paikkaa. Ohjaajina Leena Fofonoff ja Tinja Semenoff. Kartoitetaan vähän toiveita ja mahdollista toista kerhoa […]

log

Tervetuloa pohjoisista poronhoitajakansoista kertovaan pieneen näyttelyyn!

Hyvät sevettijärveläiset! Lapin yliopiston Arktinen keskus järjestää pienen näyttelyn ”Poronhoito: Yhteinen talous – samanlaiset ja erilaiset käytännöt” keskiviikkona 21.9. klo 15.00-18.00 Sevettijärven kyläpajan tiloissa. Edellisellä vierailullamme Sevettijärvellä olimme hyvin inspiroituneita yhteisön omaan kulttuuriinsa liittyvistä toimista sekä kiinnostuksesta poronhoitoon muilla pohjoisilla alueilla. Osallistumisemme koltansaamen kielen peruskurssin toiseen osioon on hyvä mahdollisuus näyttää sevettijärveläisille meidän pieni, yksityinen […]

log

Kolttasaamelaisperheiden kielileiri 16.-18.9. Nellimissä peruttu

Saaʹmi Nueʹtt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke eivät järjestä Nellimin kolttasaamelaisperheiden kielileiriä 16.-18.9., koska leirille ei ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia määräaikaan mennessä.   Sääʹmpiârrji ǩiõll-leirr 16.-18.9. Njeäʹllmest Saaʹmi Nueʹtt rõ da Nuõrttsääʹmkulttur pâʹjjel raaji –haʹŋǩǩõs jie vueiʹt riâššâd Njeäʹllem sääʹmpiârrji ǩiõll-leeir 16.-18.9., ko vuässõõttâmiʹlmmtõõzz jie puättam nokk iʹlmmtõõttâmääiʹj seʹst.   Lââʹssteâđ | Lisätietoja Tiina […]

log

Kolttasaamelaisperheiden kielileiri Nellimissä 16.-18.9.

Saaʹmi Nueʹtt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke järjestävät yhteistyössä kaksi kolttasaamelaisperheille suunnattua kielileiriä. Ensimmäinen leiri oli Sevettijärvellä 27.-29.5.2011. Toinen leiri järjestetään Nellimiin 16.-18.9.2011. Leirien tavoitteet Kielileirien tavoitteena on järjestää koltansaamenkielistä toimintaa lapsiperheille, kerätä yhteen kolttasaamelaislapsia ja vahvistaa heidän kieli- ja kulttuuritaitojaan sekä saamelaisidentiteettiään, vahvistaa koltansaamen kielen asemaa perheiden kotikielenä, ohjata perheitä ja antaa […]

log

Tapahtui kielileirillä

Saaʹmi Nueʹtt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke järjestivät kielileirin kolttaperheille Sevettijärven Kirakkajärvellä 26.-29.5. Leirille osallistui neljä perhettä. Lisäksi Sevettijärven koulun oppilaat opettajineen olivat leirillä perjantaina. Leiriohjaajina toimivat Katri Fofonoff, Rauno Semenoff, Seija Sivertsen, Tanja Sanila ja Tiina Sanila-Aikio. Leiriavustajina toimivat Anna-Katariina Feodoroff ja Leena Fofonoff. Perjantaina ohjelmassa oli kielipolku, ”minuuttipeliä” sekä naruverkkojen laittaminen. […]

log

Saaʹmi Nueʹtt ry:n vuosikokous pidettiin Ivalossa

Saaʹmi Nueʹtt ry:n vuosikokous pidettiin Ivalon ortodoksisella seurakuntasalilla 9.5.2011. Paikalla oli viisi yhdistyksen jäsentä sekä kolme muuta yhdistyksen toiminnasta kiinnostunutta. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, joita oli mm. uuden hallituksen sekä muiden toimihenkilöiden valitseminen seuraavalle toimikaudelle. Hallitukseen valittiin: Tiina Sanila-Aikio, puheenjohtaja Pauliina Feodoroff, varapuheenjohtaja Erkki Feodoroff, jäsen Minna Moshnikoff, jäsen Tanja Sanila, jäsen Katja Gauriloff, varajäsen […]

log

Vähemmistövaltuutettu vieraili Sevettijärvellä

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet tutustui koltta-asioihin Sevettijärven vierailullaan 3.5.2011. Biaudet tutustui mm. Sevettijärven kielipesään sekä kokousti Näätämön alueen ja Nellim-Keväjärven alueen kolttaneuvostojen kanssa. Kulttuuriohjelmaa Sevettijärven koululla Vähemmistövaltuutettu Biaudet avustajineen pääsi näkemään Sevettijärven koulun oppilaiden kahdella parilla tanssitun vauhdikkaan katrilliesityksen. Koulun oppilas Juuso Fofonoff myös leuddasi vieraille, ja kielipesän lapset puolestaan esittivät lastenlaululeikin. Vähemmistövaltuutettu tutustui Sevettijärven koululla […]

log

Tutustuminen Ivalon Koltansaamen kielipesään

Oletko kiinnostunut koltansaamen kielikylpypäivähoidosta? Tervetuloa tutustumaan Koltansaamen kielipesään (os. Kinttupolku 2 C 16, Ivalo) torstaina 5.5.2011 klo 17.00-18.00 Inarin kunta Kolttien kyläkokous Saaʹmi Nueʹtt ry Saamelaiskäräjät Leäk-a perstam sääʹmǩiõllsaž ǩiõll-laauǥpeiʹvvhååidast? Tiõrv pueʹttem tobdstõõttâd Âʹvvel ǩiõllpeässa (add. Kinttupolku 2 C 16, Âʹvvel) neljdpeeiʹv 5.5.2011 č 17.00-18.00 Aanar kåʹdd Saaʹmi sijddsååbbar Saaʹmi Nueʹtt rõ Sääʹmteʹǧǧ

log

Tietoa eduskuntavaaleista eri kielillä

Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioista. Vuoden 2011 eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 17.4.2011. Osoitteesta www.vaalit.fi löydät tietoa eduskuntavaaleista eri kielillä. Osoitteesta http://www.vaalit.fi/uploads/z9gs0.pdf löydät tietoa koltansaameksi. Parlamenttvaal ââʹnet juõʹǩǩ neelljad eeʹjj Vaalin vaʹlljeet 200 parlamentneʹǩǩed tuʹmmjet õhttsaž aaššid. Eeʹjj 2011 parlamenttvaal riâžžât pâʹsspeeiʹv 17.4.2011. Kaaunak teâđaid vaalin säämas addrõõzzâst http://www.vaalit.fi/uploads/z9gs0.pdf

log

Suomen Kulttuurirahasto tukee jälleen koltansaamea apurahoin ja palkinnoin

Suomen kulttuurirahasto jakoi vuoden 2011 apurahat ja palkinnot vuosijuhlassaan 27. helmikuuta Finlandia-talolla. Apurahojen ja palkintojen määrä on yhteensä 20,3 miljoonaa euroa. Koltansaamen kieltä tuettiin seuraavasti: Dosentti Matti Miestamo ja työryhmä (Helsingin yliopisto) sai koltansaamen deskriptiivistä kielioppia valmistelevan dokumentaatiohankkeen toteuttamiseen Huhtamäen rahastosta 55 000 euroa. Poromies Jouni Moshnikoff ja opettaja Satu Moshnikoff Sevettijärveltä saivat tunnustuksena kolttasaamelaisen […]

log

Koltansaamen äidinkielen koe ylioppilaskirjoituksiin

Pitkän odotuksen jälkeen koltansaamen voi kirjoittaa äidinkielenä ylioppilaskirjoituksissa. Kokeen voi suorittaa keväästä 2012 alkaen. Koepäivä on sama kuin inarin- ja pohjoissaamen äidinkielen kokeessa. Pâʹjjmättʼtõõttiǩeeʹrjtõõzz da sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõl teʹstt Leäʹp kuuʹǩǩ vuârddam, što vuäǯǯap sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõl teeʹst pâʹjjmättʼtõõttiǩeeʹrjtõõzzid. Pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõsluʹvddkåʹdd reäšš jieʹnnǩiõl teeʹst vuõss vuâra ǩeâđđa 2012. Teʹsttpeiʹvv lij seämma ko aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõli jieʹnnǩiõl teeʹstin.

log

KÅʹLLǨIÕLL – Tâ´vvjânmlaž sääʹmǩiõl ǩiõllciist jue´jjet 2010

Kåʹllǩiõll – Tâʹvvjânmlaž sääʹmǩiõl ǩiõllciist jueʹjjet eʹpet čâhčča 2010 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeri da sääʹmteeʹğği saaǥǥtuõʹll’jeejai kaaunõõttmest Tukholmast skamm-mannust. Ǩiõllciist uuʹdet õõutoummid leʹbe õhttõõzzid sääʹmǩiõl ooudâsviikkâm diõtt Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruôššjânnmest. Taar, Lääʹddjânnam da Ruõcc sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeer da tääi jânnmi sääʹmteeʹğği saaǥǥtuõʹll’jeei lie alttääm ǩiõllciist ouddmõõžž. Ciist juõʹǩǩeš vuõss vuâra eeʹjj 2004 da tõn jueʹjjet […]

log

KOLTANSAAMENKIELINEN KIELIPESÄ SEVETTIJÄRVELLE

Sevettijärvellä käynnistyy syyskuussa yli vuosikymmenen tauon jälkeen koltansaamenkielinen kielipesätoiminta. Toiminnan rahoittaa Suomen kulttuurirahasto ja sen järjestää kolttasaamelaisen kielen ja kulttuurin yhdistys Saa´mi Nue´tt ry. Vuoden 2011 alusta alkaen kielipesärahoituksesta huolehtii Opetusministeriö. ”Olemme lobanneet yhdessä inarinsaamenkielen yhdistyksen Anarâškielâ Servin kanssa kielipesiemme puolesta. Suomen kulttuurirahasto otti aktiivisen roolin asiassa, ja samassa alkoi tapahtua. Saamen kielistä pienimmät ja […]

log

Sää´mǩiõllsa Interne´tt-siõr

Tromsa õllškooul lij raajjmen pedagoglaž prograammid tâvvsää´mǩiõl mätt’tõ´sse. Õllškooul plaanân lij ta´rjjeed mue´dd täin prograammin še julevsää´mǩiõlle da saujjsää´mǩiõlle. OAHPA! -prograamm lie ǩiõl mättjumuužž vääras, da sue´ppe tõid, ǩeäk lie mätt’tõõttmen tâvvsää´mǩiõl. Prograammi täävtõsân lij, što õõ´nni peäss härjtõõllâd juõ´ǩǩpeivvsaž ǩiõl, da vuâđđan lie sää´n, mõõk lie alggmätt’tõõzzâst. Vuä´ss täin resuurssin lie beta-versio, da tõt […]

log

Sää´mǩiõllsaž musikkpoodd päärnaid vue´ssmannust

Saa´mi päärnaikultturkõõskõs jä´rjsti sää´mǩiõllsaž musikkpooddid päärnaid Aanrest vue´ssmannust. Anna Näkkäläjärvi da Annukka Hirvasvuopio-Laiti stu´vrrje musikkpooddid tâ´vvsäämas, Tiina Sanila-Aikio nuõrttsäämas da Anna Morottaja aanrõšǩiõ´lle. Musikkpooddin le´jje mie´ldd nu´tt kuâhttlo päärnžed juõ´ǩǩ vuâra. Saa´mi päärnaikultturkõõskõõzz vs. tuejjumuužžjåå´đteei Saara Alakorva miõlâst musikkpoodd o´nnste samai puârast, päärnain leäi hää´sǩ da päärna piõ´sse kuullâd da ââ´nned jee´res sää´mǩiõlid. “Tuäiv mie´ldd […]

Text background bars
Divider