Header image
Text background bars

Arkistot kirjoittajan mukaan: Tanja Sanila

log

Arvoisat Kolttasaamelaiset! Minulla on suuri kunnia välittää tämä arkkipiispa Leon onnittelukirje teille kaikille

  Kuulimme perjantai-iltana 9.10.2015 iloisia uutisia kun Suonikylän kolttasaamelaisten arkisto eli meidän  kolttasaamelaisten asiakirjallisen kulttuuriperinnön suurin aarre hyväksyttiin pitkällisen valintaprosessin jälkeen Unescon Maailman muisti -luetteloon! Maailman muisti -luetteloon hyväksytään vain pieni osa esitetyistä kohteista, joten valinta osoittaa Kolttakylän arkiston poikkeuksellisen arvon maailman asiakirjallisessa kulttuuriperinnössä. Suonikylän kolttien arkiston vanhin asiakirja on vuodelta 1601 ja nuorin vuodelta […]

log

Saaʹmi sijddsååbbar pohtt õlmmsa Saaʹmi sijddkreäpast Čeʹvetjäurra da Njeäʹllma | Kolttien kyläkokous tuo kolttasaamelaisten arkiston näytille Sevettijärvelle ja Nellimiin

log

Puolustusvoimien komentaja vierailee Sevettijärvellä

  Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo Lindberg vierailee Sevettijärvellä 23. – 24. syyskuuta 2015. Vierailun isäntinä ovat Kolttien kyläkokouksesta kolttien luottamusmies Tanja Sanila, sekä Lapin ortodoksisesta seurakunnasta kirkkoherra Jaakko Vainio. Kolttien luottamusmiehen kanssa käytävien keskustelujen lisäksi kenraali Lindberg tutustuu ortodoksisen kirkon työhön pohjoisessa sekä kolttakulttuuriin ja mm. Kolttakulttuurisäätiön toimintaan. Torstaina 24.9 klo 17 alkaen on Sevettijärven […]

log

Ylä-Tuuloman vesivoimalaitoksen rakentamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi tasan 50 vuotta!

Ylä-Tuuloman voimalaitoksen rakennustyömaa oli yksi suurimmista Suomen ja Neuvostoliiton yhteistyöprojekteista, jossa työskenteli voimalaitoksen rakennusvuosina 1961–1966 jopa kolmetuhatta suomalaista. Voimala otettiin käyttöön 27.10.1965 eli likimain tasan 50 vuotta sitten. Tämän 268 megawatin vesivoimalan rakensi kokonaisuudessaan suomalainen Imatran voima. Ylä-Tuuloman voimalaitoksen valmistumisen 50-vuotisjuhlatapahtumaa vietettiin 14.–16.8.2015 Ivalossa ja myös paikan päällä Venäjällä Ylä-Tuulomassa. Juhlatapahtumiin osallistui kutsuvieraita, sekä kymmeniä […]

log

Metsähallituksen luontopalveluiden johto työntekijöineen vierailulla Sevettijärvellä 4.8.2015

Kolttien kyläkokouksella ja kolttakulttuurisäätiöllä oli ilo ja kunnia isännöidä sekä esitellä kolttakulttuuria Metsähallituksen Luontopalveluiden työntekijöille ja ylimmälle johdolle eilen Sevettijärvellä. Vierailun aikana tutustuttiin kolttakulttuuriin, kolttien historiaan ja kulttuurimme moninaisiin piirteisiin sekä tapoihin, jotka olennaisesti kuuluvat kolttien arkeen ja elämään. Samalla tutustuimme myös Saamelaismuseo Siidan hallinnoimaan kolttien perinnetaloon. Vierailun lopuksi käytiin myös perinnetalon pihapiirin vieressä olevalla […]

log

Elämähän ei ole aina pelkkää ruusuilla tanssimista, mutta onneksi huoliin löytyy myös apua: Esittelyssä Mettäterapia eli yksi päihdetyön muoto

Onko perhejäsenelläsi tai läheiselläsi päihdeongelma ja haluaisit auttaa häntä? Painitko itse syvissä vesissä alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden takia? Asian kanssa ei kannata jäädä yksin! Apua on saatavilla ja nyt sitä on saatavilla myös Koltta-alueen rajojen sisäpuolella. Esittelen nyt teille yhden päihdehoitomuodon eli Mettäterapian. Palvelun tuottaa on SámiSoster ry:n Goaikkanas -projekti, yhteistyössä Inarin kunnan kanssa. Lisäksi […]

log

Yleisurheilukilpailutapahtuma Sevettijärven urheilukentällä 18.7 klo 12.00 alkaen

Taas on tullut aika leikkimielisen urheilumittelön!   Tule osallistumaan ensi lauantaina 18.7 klo 12 alkaen yleisurheilutapahtumaan Sevettijärven urheilukentälle.   – Ohjelmassa verryttelyä, 60 tai 100 metrin juoksu, pituushyppy, pallonheitto (lapset)/ kuulantyöntö (varttuneemmat) ja keihäänheitto. Sijoitus ratkeaa 4 lajin kokonaistuloksen perusteella. – Aikuisilta peritään 2 €:n osallistumismaksu – Kentällä on myynnissä nuotiopannukahvia, hiillosmakkaroita grillistä, muurinpohjalättyjä muurinpohjapannulta […]

log

Näätämöjoen kalaporras tarkastettiin Norjan Neidenissä Kolttakönkäällä

Suomen ja Norjan välillä tehdyssä sopimuksessa liittyen kalastukseen Näätämöjoen kalastusalueella on sovittu että Näätämöjoen kalastusalueella tehdään vuosittain heinä-elokuussa yhteinen Näätämöjoen lohiportaan tarkastus josta laaditaan pöytäkirja ja jonka pohjalta asianomaiset ministeriöt Suomessa ja Norjassa voivat esittää tarvittavia toimenpiteitä. Lohiportaiden valvomisen ja tarkastuksen suorittavat erikseen nimetyt asiantuntijaryhmä, johon kuuluu myös kolttien luottamusmies. Kalaportaan tarkastukseen Norjan Neidenissä 30.6.2015 […]

log

Chiara Seristä kolttakulttuurisäätiön uusi asiamies

Kolttakulttuurisäätiön hallitus on valinnut Chiara Serin kolttakulttuurisäätiön asiamieheksi. Hänet valittiin neljän hakijan joukosta. Hän aloittaa tehtävässä 17.8.2015. Koulutukseltaan Seri on oikeustieteen maisteri. Asiamies hoitaa hallituksen alaisuudessa kolttakulttuurisäätiön juoksevia asioita sekä vastaa hallintorutiineista ja taloushallinnosta. Chiara Serin mukaan on erittäin mielenkiintoista päästä seuraamaan kolttasaamelaista kulttuurielämää sekä edistämään koltankieltä ja kolttakulttuuria suoraan aitiopaikalta. Seri asuu perheineen Näätämössä. […]

log

Iʹlmmtõõđ päärnai sääʹmǩiõllsaž jieʹllikarttleirra – Ilmoittaudu lasten saamenkieliselle elokuvaleirille!

Iʹlmmtõõđ päärnai sääʹmǩiõllsaž jieʹllikarttleirra! Meäcchalltõs reäšš pårggmannust Čeʹvetjääuʹrest juʹn kuälmad vuâra sääʹmǩiõllsaž jieʹllikarttleeiʹr. Leeiʹrest tobdstõõđât vuuʹd luõttu da kulttuuʹre da tuejjeet teâđast jieʹllikaartid. Jieʹllikarttleiʹrr ââʹnet 10.-12.8. Čeʹvetjääuʹrest. Eeʹjj 2015 vuâđđjurddjen leeiʹrest lij nuõrttsääʹmkulttuur. Leirra liâ Tiõrvv pueʹttmest nuʹtt sääʹmvuuʹdest ko jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnmest jälsteei päärna. Leeiʹr äiʹggen tõbdstõõđât tuâjjpõõrtin jm. jäuʹrrkueʹllšeellmõʹšše sääiʹmin, nuõrttsääʹmkultuuʹre da sij […]

log

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä järjestää kyläkierroksen Sevetti-Näätämö suunnalla 25.6.2015

Huom Sevettijärventienvarren asukkaat! Nyt on elämäsi mahdollisuus päästä eroon pihalle ja taloon keräntyneestä metalli/sähkö/vaarallisesta jne rojusta ja jätteestä!   Lapin Jätehuolto kuntayhtymä järjestää kyläkierroksen INARISSA viikolla 26 ja Sevettijärventielle romunkeräysauto tulee torstaina 25.6.     Kierroksen aikana kylistä kerätään vaaralliset jätteet, rautaromut sekä sähkölaitteet. Romuautot noudetaan tarvittaessa myös pihalta. Pihalta noudettavista ajoneuvoista on sovittava erikseen. […]

log

Puåtkâlm sääʹmlääʹjj meâldlaž jieʹllemvueʹjji reâuggmõʹšše kuulli tuärjjõõzzi ooccmest – Katkos kolttalain mukaisten elinkeinojen harjoittamiseen liittyvien tukien haussa

Puåtkâlm sääʹmlääʹjj meâldlaž jieʹllemvueʹjji reâuggmõʹšše kuulli tuärjjõõzzi ooccmest Sääʹmlääʹjj meâldlaž jieʹllemvueʹjji reâggmõʹšše kuulli tuärjjõõzzi ooccmest lij kõskkpoddsaž puåtkâlm 16.1.2015 ääʹljeeʹl. Tän mâŋŋa puättam ooccmõõžžid jie vueiʹt teänab miõttâd tuärjjõõzz. Tõn sââʹjest põõrtraajjâm tuärjjõõzzi ooccâm juätkkai. Mieʹrren lij, što ooccâm ääʹveet oʹđđest samai sõõrǥab. Sääʹmlääʹjj meâldlaž tuärjjõõzz lie miõttum obbnes meersaž teäʹǧǧväärain. Tõnt ko EU riikktuärjjõs-šeâttmõõžž […]

log

Teâđtõs Čeʹvetjääuʹr-Njauddâm vuuʹd aazzjid – Tiedote Sevettijärvi-Näätömön alueen asukkaille

Čeʹvetjääuʹr siebrrkåʹddpõõrtâst riâžžât noorõõttâmpodd ääiʹjpoddsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl aaʹššin seärad 28.1.2015 čiâss 12 – 14. Pääiʹǩ âʹlnn liâ sosiaal- da tiõrvâsvuõttjååʹđteei Mari Palolahti, äävhååid jååʹđteei Mirja Laiti di jeeʹres sosiaal- da tiõrvâsvuõtt-tuåim tuâjjla. Tuäivvap, što juõʹǩǩkaž ääʹssest peʹrsteei puätt saaǥǥstõõllâd mijvuiʹm ääiʹjpoddsaž aaʹššin. Tiõrv pueʹttmest. Kuâsstemstuällõõttmõš Äävhååid jååʹđteei   ***   Sevettijärven seurakuntasalissa pidetään avoin […]

log

Tanssiperinteemme katrilli elää – sekä voi hyvin ja ensi lauantaina 20.9.2014 sitä tanssitaan Helsingissä!

  Arvoisat Etelä-Suomen kolttasaamelaiset! Tervetuloa opiskelemaan tanssiperinteemme eli kolttakatrillin saloja Helsinkiin (Porintie 1) ensi lauantaina 20.9.2014 klo 12–17. Pääkaupunkiseudun kolttakatrilliryhmä aloittaa tanssiharjoitukset City-Sámit ry:n ja Taiteen edistämiskeskuksen järjestämällä kolttakatrillin alkeiskurssilla. Kurssille mahtuu 20 osallistujaa. Katrillia opettaa allekirjoittanut eli saamelaiskulttuurin läänintaiteilija Tanja Sanila täältä Sevettijärveltä. Sananen katrillista: Katrillihan on kansantanssi ja kuviotanssityyppi jota tanssitaan neliössä ja […]

log

Tervetuloa Inariin Kolttakinoon 29.3, ohessa ohjelmisto

Kolttakino Inarissa 29.3, saamelaiskulttuurikeskus Sajos: Ohjelmisto:klo 11-12 Lapset ja nuoretklo 12-13 Dokkarit Iklo 13-14 Jaakko Gauriloffin konsertti ja kahvitarjoiluklo 14-15 Dokkarit IIklo 15 – Käsikirjoittaja Kirsi Vikman ja lopuksi illan elokuva Äideistä parhain.

log

Ei minulla muuta kuin: Muistakaa tulla hakemaan oma Tuõddri Pee´rel julkaisunne 29.3 Kolttakinosta!

Ensiksi iso kiitos taustajoukoille: OLETTE MAHTAVIA!! Iso työ on nyt tehty ja paketti on mennyt painotalolle! Ja en voi olla muuta kuin tyytyväinen lopputulokseen! 🙂 Tuõddri Pee´relin julkkarit Kolttakinossa 29.3.14 Inarissa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa! Ohjelma alkaa lasten ja nuorten ohjelmilla klo 11. Tuõddri Pee´rel on ilmainen ja jaossa Kolttakinossa, jonne ei myöskään ole pääsymaksua! Tervetuloa! T: […]

log

Päivän kysymys

Hei sinä kolttasaamelainen! Kolttasaamelaisten oma lehti Tuõddri Pee´rel on näkemässä jälleen päivän valon ja yhtenä aiheena lehdessä on ”Näin kolttasaamelaiset vastaavat itse” – kysymys. Kysymys kuuluu tällä kertaa: “Miten minä itse ylläpidän kolttasaamelaista kulttuuria?” Kaikki halukkaat kolttasaamelaiset saavat vastata ja vastaukset tulevat näkymään lehdessämme omalla nimelläsi. Lehti jaetaan jälleen kaikkiin kolttatalouksiin ainakin täällä pohjoisessa, ja […]

log

Sevettijärvellä on nyt kuntosali! Tervetuloa kuntoilemaan!

Heippa! Sevetin peurojen kuntosali on nyt täydessä toiminnassa Sevetin koulun yhteydessä, eli nyt ei ole enää tekosyitä jättää kuntoilua väliin!! Ensimmäiseksi Sevetin Peurat Ry haluaa kiittää Test World Oy:ltä Ivalosta, joka mahdollisti salimme toiminnan aloittamisen lahjoittamalla kuntosalilaitteita käyttöömme tänne Sevettijärvelle! Iso kiitos!! Avaimia kuntosalille saa Sevetin Peurojen sihteerilta Karilta (p. 040-7783469) ja avaimen panttimaksu on […]

log

Tuõddri pee´rel 2014 – Tarinoita kolttasaamelaisesta kulttuurista, elämästä ja ihmisistä

Tuõddri pee´rel on kolttasaamelaisten oma lehti, jossa on juttuja kolttasaamelaisesta kulttuurista, elämästä ja ihmisistä. Lehti ilmestyi ensimmäisen kerran keväällä 2013 ja nyt iloksemme työn alla on jälleen uusi ja uljaampi Tuõddri pee´rel -lehti! Kyseessä on vuoden 2014 painos, joka tulee ilmestymään koteihinne, kirjastoihin jne maaliskuun lopussa 2014. Julkaisija on tällä kertaa Taiteen edistämiskeskus, joka on […]

log

Arvatkaa mikä ilmestyy jälleen ensi vuonna? ;)

😉 vink vink P.s Tästä kerron tuonnempana vielä lisää, mutta en malttanut olla kertomatta näitä ilouutisia näin lauantai-illan ratoksi teille muillekin. Niin ja julkkarit ovat maaliskuussa 2014! Tanja Sanila läänartistt

Text background bars
Divider