Header image
Text background bars

Arkistot kirjoittajan mukaan: Pauliina Feodoroff

log

Teatteria Sevettijärvelle torstaina 18.4 koululla kello 18 SINUSTA TEHTIIN LAULU

Sinusta tehtiin laulu on runonkaltainen näytelmä muistin ja minän haurastumisesta ja hiipumisesta. Se kertoo tarinan Hannasta, joka vasta äitinsä kuoltua alkaa muistaa ja kaivata. Äitiänsä, itseänsä. Näytelmä on lohdullinen laulu nähdyksi tulemisen elintärkeydestä. Se muistuttaa myös leikin ja ilon tärkeydestä ihmisen elämässä, aivan loppuun asti. Sinusta tehtiin laulu sai alkusysäyksensä osana Teatteri Takomon vanhustyöprojektia syksyllä […]

log

Venäjä perustaa “arktisen prikaatin” Petsamoon

Venäjän armeija kiristää otettaan Kuolan niemimaalla kisassa pohjoisnapaa ympäröivistä luonnonvaroista, ja on ilmoittanut perustavansa “arktisen prikaatin” Petjengaan eli Petsamoon. Prikaatin pääpainopiste on Arktis, ja se varustellaan muun muassa Vitiaz- vaunuilla, ilmoittaa kenraali Aleksandr Postnikov uutistoimisto Interfaxin mukaan. Venäjän kiinnostusta Arktiseen alueeseen on kasvattanut viime vuosien huomattavan suuret öljy- ja kaasulöydöt.

log

Itäsaamelainen atlas  julkaistaan Siidassa (Inari) 03.02.2011 klo 15.00    

Tieteellinen osuuskunta Lumimuutos (Snowchange Cooperative) julkaisee yhteistyössä Saamelaisneuvoston ja kolttasaamelaisjärjestö Saa’mi Nu’ettin kanssa ”Itäsaamelaisen atlaksen” (Eastern Sámi Atlas) Siidassa (Inari) 03.02.2011 klo 15.00. Tapahtuma kestää klo 19.00 asti. ”Itäsaamelainen atlas” (Eastern Sámi Atlas) on 11 vuoden tutkimustyön tulos Kuolan niemimaalla ja Suomen koltta-alueilla. Se on ensimmäisiä Suomessa julkaistuja kirjoja, jossa sovellettiin yhteisöpohjaista tieteellistä metodia. Käytännössä […]

log

Venäjän Saamelaisparlamentti perustettu Murmanskissa 12.12.2010

Jo kaksi vuotta sitten tehtiin ensimmäinen yritys perustaa Venäjälle saamelaisparlamentti Olenegorskin kongressissa joulukuussa 2008. Kongressi jäi kuitenkin tuolloin puolitiehen ja johti siihen, että saamelaiset perustivat oman valmistelevan elimensä, joka tunnetaan lyhenteellään SUPS (SUPS= Murmanskin alueen valtuutettujen saamelaisedustajien neuvosto). Vähän myöhemmin vallanpitäjät perustivat oman kilpailevan elimensä, johon kuuluvat myös joidenkin perheyhtymien (obshina) edustajia . Murmanskissa järjestettiin […]

log

Lapsiasiat puhuttivat Saa´mi Nue´ttin hallitusta

Saa´mi Nue´ttin hallituksen viidennen kokouksen vuodelle 2010 piti olla talousasioita käsittelevä pikakokous, mutta toisin kävi. Vasta käynnistynyt Sevettijärven kielipesätoiminta ja ensi vuoden tavoitteiden pääteema olivat kokouksen 14.10. polttavimmat aiheet. Kielipesätyöntekijä Katja Sanila osallistui kokoukseen kertomalla kielipesän kuulumisia ja hallitus keskusteli mm. sijaisjärjestelmän kehittämisestä sekä vuoden 2011 osallistujamääristä. Kielipesätoiminta on lähtenyt käyntiin hienosti niin työntekijän kuin […]

log

Katrillia katrillia!

Kuinkas se kukkotappelu menikään? Kumpi lähestyy ensin, tytöt vai pojat? Ja koska kädestä kiinni? Katrillin ihmeet avautuvat, kun kolttakulttuuria yli rajojen-projentin puitteissa aloitetut aikuisten katrilliharjoitukset polkaistaan käyntiin Sevettijärven koululla keskiviikkoisin klo 15.00 alkaen. Tule mukaan seuraaviin harjoituksiin! Etenkin miehiä odotetaan sankoin joukoin mukaan! Lisätietoja: Tanja Sanila

log

Ensimmäisestä maastoon järjestetystä kolttakulttuuriviikosta jäi koukkuun kieltä ja tarinoita, mutta ei lohia

Saa´mi Nue´tt järjesti 16.-19.7. Näätämönjoella kolmannen kolttakulttuuriviikon yhdistettynä nuortenleiriin, aiheenaan lohestus. Pitkään ajatuksena kytenyt tavoite löytää vaihtoehtoisia oppimismuotoja koltansaamen kielelle toteutui tässä pilottileirissä, jonka kielimestareina ja opettajina toimivat Jouko Moshnikoff ja Vladimir Feodoroff. Koko elämänsä Näätämönjoella kulkeneet miehet kertoivat, niin koltaksi kuin suomeksi, lukemattomia kertomuksia tuleville kalastajille aiemmin rantoja kulkeneista, ja jakoivat omaa tietämystään siitä, […]

log

Kolttakulttuuriviikko Näätämönjoella 16.-19.7 – terve tuloa mukaan!

Lähde mukaan kolttakulttuuriviikolle Näätämönjoelle 16.-19.7 aiheenaan kalastus, erityisesti lohi! Vietämme kolme päivää maastossa siellä yöpyen ja kalastaen kalastus- ja maastosanastoa koltaksi oppien. Reissu on ensimmäinen kerta, kun kokeilemme koltankielistä intensiivikurssia maasto-olosuhteissa eli ohjaajat puhuvat koko reissun koltankieltä. Tämä on ainutkertainen mahdollisuus virkistää ja vahvistaa omaa kieltä ja oppia kokonaan uutta iloisen sääskisissä tunnelmissa! Kaikki aiheesta […]

log

Ilmari Mattuksen keräämät itäinarilaiset paikannimet julkaisuksi

Inarinsaamelaisen paikkatietämyksen mestari Ilmari Mattus on kerännyt vuosikymmenten ajan saamelaista paikannimistöä. Nimi toimii muistina paikalle ja  nimistö ilmentää monella tavalla paikan luonnon ja käytön erityispiirteitä sekä ihmisten suhdetta elinympäristöönsä. Saamelaisista paikannimistä on tehty paljon mukaelmasuomennoksia, jotka ovat muuttaneet alkuperäisen nimen merkitystä. Ilmari Mattus on tehnyt merkittävää työtä saamelaisen nimistön tunnetuksi tekemisessä sekä ennen kaikkea alkuperäisen […]

log

Kolttapääsiäinen Panaman ilmastokokouksessa

Saa´mi Nue´ttin aloittama ilmastoyhteistyö osuuskunta Lumimuutoksen kanssa otti ensimmäisen kansainvälisen askeleensa pääsiäisen aikaan, kun  Anna-Maria Feodoroff vaihtoi pohjoisen kevätsään trooppisen lämpöön osallistuessaan YK:n alaiseen ilmastotyöryhmän kokoukseen kolttien ja Saa´mi Nue´ttin edustajana.  Alkuperäiskansajohtoinen työryhmä kehittelee kokouksessa metodologioita ja yhteisiä päämääriä ilmastomuutokseen sopeutumiseen ja haittavaikutuksien minimointiin, sekä säätietojen keräämiseen ns. ruohonjuuritasolta. Sevettijärvi on ehdolla yhdeksi projektin pilottialueeksi. […]

log

Huolestuttava laivapalo Kirkkoniemessä – laivaa hinattiin Näätämövuonossa

NRK uutisoi 2.3. venäläisen troolarin “Tobagon” syttyneen tuleen. Palavaa laivaa oli hinattu mm. Näätämövuonoon samalla kun sitä sammutettiin. Laivan sammutuspaikkaa siirreltiin mm. terveydelle haitallisen savun leviämisen estämiseksi. Laivapalo vuonossa on huolestuttava uutinen rannikon asujien ja myös kolttien kannalta – pienetkin vesistöön pääsevät myrkyt vaikuttavat alueen lintuihin ja kaloihin. Toivottavasti palon sammutus on onnistunut tehokkaasti, ettemme […]

log

Katja Gauriloff ja Pauliina Feodoroff keskustelemassa “Sukunsa viimeinen” esityksen jälkeen sunnuntaina 28.2 Kinopalatsissa

Markku Lehmuskallion ja Anastasia Lapsuin elokuvan “Sukunsa viimeinen” esitys 28.2 Kinopalatissa, Helsingissä huipentuu keskustelutilaisuuteen, jossa paikalla alkuperäiskansojen asuntolaan laittamisesta puhuvat mm. elokuvan ohjaaja Anastasia Lapsui sekä saamelaispuolen edustajat journalisti Jorma Lehtola, elokuvaohjaaja Katja Gauriloff ja ohjaaja Pauliina Feodoroff. Elokuva alkaa kello 16.30, ja keskustelu jatkuu heti sen jälkeen kello 18 alkaen. Siis elokuviin sunnuntaina, kaikki […]

log

Saamelaisneuvosto ja Saamelaiskäräjät tukevat Kolttakulttuuriviikkoa ja Kolttanuorten leiriä

Vuoden 2010 kalastukseen pureutuva Kolttakulttuuriviikko yhdistettynä Kolttanuorten leiriin sai hyvän lähtölaukauksen, kun saamelaistoimijoiden kulttuurimäärärahojen päätökset julkaistiin. Sekä Saamelaisneuvoston että Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta myönsivät kumpikin yhdistykselle 3000 euroa. Siispä kesällä Näätämöjoella siimat kiristyvät, ja kalastus- ja vesisanasto palautetaan mieliin koltaksi! Kaikki leiristä kiinnostuneet, laittakaapa sanaa!

log

Näätämöläisillä erotus

log

Saa’mi Nue’ttin verkkosivut julkaistu

Lähes kolme vuotta suunnittelua, ideoimista, kiivasta yötyöskentelyä, teksti- ja kuvamateriaalin vastaanottamista, hauduttelua. Loppukiri huipentuu tänään Saamelaisten kansallispäivänä, kun yhdistyksemme verkkosivut avautuvat. Olemme koonneet sivuille paljon tietoa sekä omalle väelle että muille meistä koltista kiinnostuneille. Pyrkimys on ollut koota pieninä palasina maailmalla olevaa tietoa yhteen paikkaan, jotta se on helposti mahdollisimman monen saavutettavissa. – Mutta miksi […]

log

Vuoden koltta -palkinto Satu Moshnikoffille

Vuoden koltta 2010 palkinnonsaaja julkistettiin tänään Saamelaisalueen koulutuskeskuksen järjestämässä Saamenkieli kultakieli, saamenkieli käyttökieli -seminaarissa. Vuoden 2010 koltaksi valittiin koltansaamen kirjoituskielen kätilö Satu Moshnikoff. Raskaan sarjan kielityöntekijän taival koltansaamenkielen parissa alkoi nuoren opettajan aloittaessa työtään Sevettijärvellä. Lapset eivät reagoineet hänen opettamaansa mitenkään vaan ”istuivat kuin puujumalat”. Opettaja oivalsi etteivät lapset ymmärrä kieltä jota hän puhuu –suomea. Satu päätti […]

Text background bars
Divider