Header image
Text background bars

Arkistot kirjoittajan mukaan: Minna Moshnikoff

log

Saa’mi Nue´ttin kotisivuilla kohtalaisesti kävijöitä

Saa´mi Nue´ttin kotisivuilla on ensimmäisenä viikon aikana käynyt vajaa 250 kävijää. Vilkkain päivä oli julkaisupäivä lauantai 6.2., jolloin sivuilla vieraili vajaa 60 henkilöä. Selvästi suurin osa kävijöistä, 95 prosenttia, on tullut Suomesta. Norjasta kävijöitä on tullut 2 prosenttia. Yksittäisiä käyntejä on tullut myös Iso-Britanniasta, Saksasta, Ruotsista, Kanadasta ja Alankomaista. Kävijöistä 36 prosenttia on tullut sivustolle […]

log

Opastetaulun luovutus

Kaamanen–Sevettijärvi maantien varteen koltta-alueen rajalle on pystytetty opastetaulu, jonka Metsähallitus luovutti virallisesti Kolttakulttuurisäätiölle tänään lähes kolmenkymmenen asteen pakkasessa ja kaamoksen hämyssä. Metsähallitus oli luvannut pystyttää opastetaulun tien varteen kolttien asuttamisen 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Taulu sijoitettiin Saitajärven levähdyspaikalle Näätämön koltta-alueen etelärajalle. Sen tarkoituksena on kertoa kulkijoille, että he tulevat nyt alueelle, jossa omaleimainen kolttakulttuuri on yhä voimissaan. […]

log

Sevettijärven kyläpajan avajaiset

Sevettijärven kyläpajan avajaisiin oli saapunut melkein puoli kylää. Kyläpaja toimii Saamelaisalueen koulutuskeskuksen alaisuudessa ja tarjoaa sevettiläisille mahdollisuuden tehdä sellaisia käsitöitä, joiden tekemiseen tarvitaan erikoistyökaluja esimerkiksi hopeatöitä tai jotka vaativat tilaa veneitä, saneja, rekiä jne. Kyläläiset voivat käyttää pajan tiloja ja koneita paitsi kursseihin myös pienimuotoisen kotiteollisuuden harjoittamiseen. Kyläpajan kurssien toivotaan siirtävän kolttien perinnekäsitöiden tekotaitoa nuoremmalle […]

log

Männynjuuresta punotun nuottaköyden tekeminen on aloitettu

Toukokuun viimeisellä viikolla järjestettiin Sevettijärvellä Saamelaisneuvoston, Lumimuutos-osuuskunnan sekä Saa´mi Nue´tt ry:n yhteistyönä Barentsin sihteeristön rahoittama Weaving the Saami Nets-työpaja, jonne oli kutsuttuna poronhoitajia Kuolan niemimaalta. Työpajan tarkoitus oli vaihtaa kokemuksia niin historiallisesta kuin tämänhetkisestä maankäytöstä Kuolassa ja herättää henkiin ikiaikainen juuriköydestä tehdyn käpälänuotan tekotaito. Jatkamme köyden punomista nila-aikaan juurennostolla, ja yhteisellä koivuntuhkan ja koivunjuuriparkin keittopäivällä.

Text background bars
Divider