Header image
Text background bars

Arkistot kirjoittajan mukaan: Minna Moshnikoff

log

Ville-Riiko Fofonoff on Vuoden koltta 2012

Ville-Riiko Fofonoff on valittu Vuoden koltta -palkinnon saajaksi. Fofonoff kirjoitti viime keväänä yliopppilaskirjoitusten äidinkielen kokeen koltansaameksi ensimmäisenä koko koltansaamen kielen historiassa. Hän vastaanotti palkinnon perjantaina 30.11.2012 Ivalossa pidetyn Saa’mi Nue’ttin vuosikokouksen yhteydessä. Ville-Riiko Fofonoff vastaanotti palkinnon jonka jakoivat yhdistyksen puolesta puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio (oik.) ja varapuheenjohtaja Pauliina Feodoroff. (Kuva: Erkki Feodoroff) Palkinnonjaon jälkeen maistuivat kakkukahvit. […]

log

Etelässä solmittiin huiveja saamenpukuihin

Helsingissä pidettiin viikonloppuna saamenpuvun huivin solmimiskurssi. Kahden päivän aikana paikalla olijat oppivat oikeaa solmimistekniikkaa ja lisäksi tutustuivat muihin pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa asuviin saamelaisperheisiin. Huivi yhdistää kaikkia naisten saamenpukuja ja siksi se kurssiaiheena sopikin monelle. Useimpien saamenpukujen kanssa naiset pitävät huivia hartioilla, mutta kolttasaamelaisten tapa pitää huivia päässä päähineen päällä eroaa tästä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, […]

log

Koltansaamen kielipesän toiminta jatkuu – uusi iltapäiväkerho tarjoaa lisäaktiviteetteja tiistaisin

Sevettijärven kielipesä on saanut kaksi uutta työntekijää, jotka ovat aloittaneet kielipesässä maaliskuun puolivälissä. Vastaavana ohjaajana toimii Hilkka Semenoff ja osa-aikaisena Mirva Haataja. Osa-aikaisen ohjaajan toimi on uusi, sillä aiemmin kielipesässä on ollut vain yksi työntekijä. Kielipesässä on viisi lasta; kaksi alle kouluikäistä ja kolme koululaista. Saa´mi Nue´tt pystyy myös ottamaan lisää lapsia mukaan toimintaan. Kielipesä […]

log

Pääseekö sinun kolttakäsityösi esille näyttelyssä Helsingissä?

Saamelainen muotoilu -projekti järjestää saamenkäsityönäyttelyn Helsingissä lokakuussa 2012 osana World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa. Näyttelyyn kootaan sekä perinteisiä että uusia käsitöitä, koska tarkoitus on esitellä perusteellisesti saamelaista muotoilutaitoa, näkemyksiä ja materiaaleja. Tavoitteena on saada näyttelyyn käsitöitä sekä Suomesta että Norjasta. Näyttely on kiertävä: Helsingin lisäksi se laitetaan esille Harstadissa Norjassa sekä Rovaniemellä ja Inarissa […]

log

Uusintapainos Koltan- ja kuolanlapin sanakirjasta

Suomalais-Ugrilainen Seura on ottanut pienen uusintapainoksen julkaisustaan Lexica Societatis Fenno-Ugricae XV. T. I. Itkonen: Koltan- ja kuolanlapin sanakirja / Wörterbuch des Kolta- und Kolalappischen, osat I ja II. 1236 sivua. Itkosen kirja on perusteos, jota on käytetty apuna muun muassa koltansaamen kirjakielen ja sanakirjojen kehittämisessä. Julkaisua myy Tiedekirja Helsingissä. Osien yhteishinta on 100 euroa. Erikseen […]

log

Kielileiri Etelä-Suomen kolttaperheille

Saa´mi Nue´tt järjestää loppiaisena kielileirin Uudellamaalla, Nurmijärven Kiljavalla. Leiri on tarkoitettu kolttasaamelaisille perheille. Kielileirin tavoitteena on järjestää koltansaamenkielistä toimintaa lapsiperheille, kerätä yhteen kolttasaamelaislapsia ja vahvistaa heidän kieli- ja kulttuuritaitojaan sekä saamelaisidentiteettiään, vahvistaa koltansaamen kielen asemaa perheiden kotikielenä, ohjata perheitä ja antaa neuvoja kielikasvatuksessa, antaa neuvoja ja motivaatiota vanhemmille kielen oppimiseen sekä luoda tukiverkosto kielikasvatukseen. Kiljavan […]

log

Alkuperäiskansojen ilmastotieto huomioitava ilmastokriisin ratkaisussa

Ilmastomuutoksen hillintä sekä paikalliset ja alueelliset sopeutumisstrategiat nousivat pääaiheiksi alkuperäiskansojen ilmastomuutoksen vaikutuksia arvioivan työryhmän (IPPCA)  kokouksessa Sevettijärvellä 25.–30.9.2011. Osallistujat edustivat Keski-, Etelä- ja Pohjois-Amerikkaa, Arktista aluetta sekä Keski- ja Itä-Aasiaa. Kolttasaamelainen kieli- ja kulttuurijärjestö Saa´mi Nue´tt  toimi kokouksen paikallisena järjestäjänä. Arvioinnin tulokset osoittavat ilmastomuutoksen kielteisten vaikutusten kiihtyneen odotettua nopeammin. Nämä koskettavat pahimmin jo entisestään ylikuormitettuja […]

log

Tervetuloa illanviettoon YK:n ilmastotyöryhmän kanssa

Saa’mi Nue’tt toivottaa kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi illanviettoon YK:n alkuperiäiskansojen pysyän foorumin ilmastotyöryhmän työkokouksen väen kanssa. Illanvietto pidetään Porotila Toini Sanilassa Kirkkakannaksella keskiviikkona 28.9.2011 klo 19 alkaen. Paikalla on vieraita kahdeksasta eri maasta ja ohjelmassa tarinoita, videoita ja ajatusten vaihtoa. Lisätietoja voi kysyä Pauliina Feodoroffilta puh. 040 736 4475.

log

Kolttakulttuurisäätiö etsii vanhoja vhs- ja kaitafilmejä koltista

Kolttakulttuurisäätiö aikoo tallentaa digitaaliseen muotoon vanhoja koltista kuvattuja vhs- ja kaitafilmejä, jotta kolttien historiaa saadaan tallennettua. Säätiö pyytää tätä tarkoitusta varten ihmisiä lainaamaan omia video- ja filmitallenteitaan digitoitavaksi. Filmeistä luvataan myös lainaajalle oma digitaalinen kopio. Originaalit tietysti palautetaan ja niitä luvataan kohdella huolellisesti. Myös vanhat valokuvat ja muut dokumentit entisajasta (kaupan kuitit, todistukset jne.) ovat […]

log

Ilmoittautuminen toukokuun koltansaamen perheleirille käynnissä

Saa’mi Nue’tt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen -hanke kutsuvat kolttasaamelaisia perheitä mukaan Sevettijärvellä 27.–29.5.2011 järjestettävälle kielileirille. Viikonlopun kestävän leirin tarkoituksena on muun muassa kerätä yhteen kolttasaamelaislapsia ja vahvistaa heidän kieli- ja kulttuuritaitojaan sekä saamelaisidentiteettiään. Leiri on maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkakuluista ja -järjestelyistä. Kielileirin ohjelmassa on otettu huomioon eri tasoiset koltansaamen osaajat, joten […]

log

Kolttanimet tekevät uutta tuloaan

2000-luvulla nuoret vanhemmat ovat alkaneet nimetä lapsiaan perinteisillä kolttanimillä. Käyttöön on otettu etunimiä sekä koltan kielen kirjoitusasuisina esimerkiksi Eeʹled tai Elli-Dåʹmnn, että nimien suomennoksina kuten Vassi tai Kiurel.  Kolttanimiä on käytetty myös lapsen toisena etunimenä, esimerkiksi Ainu Matleena ja Ida Anastasia. Lasten nimeäminen kolttanimillä viestii siitä, että kolttanuoret ovat alkaneet arvostaa omaa kulttuuriaan aiempaa enemmän. […]

log

Sajokselle haetaan verhokuviota kilpailulla

Inariin rakentuvalle saamelaiskulttuurikeskus Sajokselle etsitään uniikkia paneeliverhokuviota avoimen kilpailun avulla. Kilpailun tuotoksena odotetaan saamelaiskulttuurikeskuksen ilmeeseen sopivaa kuviota, joka ilmentää kulttuurikeskuksen kulttuurista tarkoitusperää ja merkitystä,  saamelaista omaleimaisuutta ja saamelaisalueen luontoa. Lisäksi työn toivotaan heijastavan keskuksen toimintaa varten luotua imagoa, joka on saamelainen, perinteisiin pohjautuva, aktiivinen, tulevaisuuteen katsova ja yhteisöllinen. Yhteisenä nimittäjänä on ”aito ja elävä saamelaiskulttuuri”. […]

log

Kielipesän valmistelut työllistävät Saa’mi Nue’ttia

Saa’mi Nue’ttin hallitus on eilen käsitellyt kokouksessaan lokakuun alussa Sevettijärvellä aloittavan kielipesän asioita. Yhdistys sai varat  kielipesätoiminnan aloittamiseen Suomen Kulttuurirahastolta. Kielipesään on palkattu työntekijäksi Katja Sanila, sevettijärveläinen koltta, joka on Etelä-Suomessa asuttuaan palannut kotiseudulleen. Katja on aloittanut työt kielipesän vetäjänä elokuun puolivälissä. – Paljon on asioita jo saatu järjestymään, mutta vielä riittää töitä, ennen kuin […]

log

”Kielâkappeer, ǩiõllkeäʹpper, giellagahpir” – ensimmäinen kolmekielinen perheleiri Inarissa

”Kielâkappeer, ǩiõllkeäʹpper, giellagahpir” -hanke järjestää perheleirin Inarin Sevettijärvellä syyskuussa 24.–26.9.2010. Leiri on tarkoitettu 0–12 vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Ajatus leirin järjestämisestä heräsi saamelaisten lasten vanhempien keskuudessa, jotka ovat jo pitkään kaivanneet yhteistoimintaa perheille saameksi. Koska Inari on kolmen saamenkielen, niin inarinsaamen, koltansaamen kuin pohjoissaamenkin keskuspaikka, ovat vanhemmat etsineet mahdollisuutta kaikkien saamenkielten puhujien kokoontua yhteen […]

log

Nuorten Paras matkakertomus ja -kuva -kilpailussa jaettiin t-paitapalkintoja

Nu’tt-i lij -nuorten blogin kirjoittajille julistettu kirjoitus- ja valokuvakilpailu on ratkennut ja palkinnot on jaettu. Parhaasta matkakertomuksesta palkittiin Leena Fofonoff ja parhaan matkakuvan palkinnon sai Anna-Katariina Feodoroff. Almira Gerasimoff palkittiin samassa yhteydessä aktiivisesta blogikirjoittelusta – hän oli ensimmäinen kirjoittaja, joka on julkaissut 10 blogimerkintää. Saa’mi Nue’tt haluaa palkinnoilla kannustaa nuoria kirjoittamaan jatkossakin blogiin. Palkintoina jaettiin […]

log

Tervehdys kaikille!

Saa’mi Nue’ttin hallituksen toinen kokous tälle vuodelle pidettiin eilen 3.6. Koko hallitus oli puhelimitse läsnä eri puolilta Suomea. Tämä oli ensimmäinen kokous, johon itse henkilökohtaisesti pääsin osallistumaan täältä Helsingistä käsin ja täytyy riemuiten todeta, että yhdistyksellämme on mahtava draivi päällä sekä upeita ja tärkeitä projekteja ja tapahtumia käynnissä. Seuraavaksi käyn läpi muutamia näistä. Tässä kokouksessa […]

log

Sevetin terveystalo herää henkiin Kolttatupana

Sevettijärven entisellä terveystalolla, nykyisella Kolttatuvalla kävi tänään vilske, kun Kolttien luottamusmiehen toimisto ja Kolttakulttuurisäätiön toimisto muuttivat sinne tavaroitansa. Varsinaisesti toimistot aloittavat toimintansa Kolttatuvalla huhtikuun alusta, kun silloin talolle saadaan nettiyhteys. Aiemmin terveystalon odotustilana toimineeseen aulaan on tarkoitus kalustaa kyläläisille olohuoneen tyylinen oleskelutila ja sinne voidaan sijoittaa kunnanjohtajan lupaama Nettipiste. Talosta on siis tarkoitus tulla Sevettijärven […]

log

Kyläkuntouttavan toiminnan tavoitteena yhdistää kyläläisten tarpeita

Revontuli-säätiön ja Inarin kunnan sosiaalitoimiston yhteistyössä toteuttaman Sevettijärven Kyläkuntouttavan tarkoituksena on aktivoida pitkäaikaistyöttömiä tekemään puhdetöitä kylän asukkaille. Työmarkkinatuki-pohjainen kokeilu on alkanut maaliskuun alussa ja kestää toukokuun loppuun. Siinä on tällä hetkellä mukana 6 paikallista työtöntä, mutta toisen vetäjän, Inarin kunnan sosiaalitoimen Anureg Lehtosen mukaan toimintaan otetaan vielä mukaan uutta verta, jos halukkaita löytyy. Tänään Kyläkuntouttavan […]

log

Nu´tt-i lij! -kolttanuorten blogi on nyt julkaistu

Sevettijärven koulun tietoliikenneyhteydet kävivät tänään kuumina, kun koululaiset pääsivät päivittämään Saa’mi Nue’ttin heille perustamaa omaa blogia ensi kerran. Uuden blogin nimi on Nu´tt-i lij! ja siellä nuoret kertovat heille tärkeistä ja heitä kiinnostavista asioista. Blogin sisällön on tarkoitus olla pääosin koltan kielistä. Blogiin kirjoittamista olivat opettamassa Markus ja Minna Moshnikoff. Leena, Petteri, Aaro ja Almira […]

log

Fiktioelokuva “Sukunsa viimeinen” kertoo vähemmistön sulauttamisesta valtakulttuuriin

Anastasia Lapsuin ja Markku Lehmuskallion uusi, nenetsinkielinen pitkä fiktioelokuva Sukunsa viimeinen kertoo muutoksesta, kasvatuksesta ja identiteetistä. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Jamalin niemimaalle Neuvostoliittoon, ohjaaja Anastasia Lapsuin lapsuuden ympäristöön. Sukunsa viimeisen tarina perustuu tositapahtumiin. Elokuvan Suomen ensi-ilta on 26.2.2010. Kuva: Illume Oy Elokuvassa Pieni nenetsityttö Neko (Aleksandra Okotetto) viedään vasten tahtoaan kotikodastaan sisäoppilaitokseen venäläiskylään. Vieraaseen kulttuuriin ja […]

Text background bars
Divider