Header image
Text background bars
log

Saaʹmi siidsåbbar ođđ piisren vaʹlljeeš Terhi Harju

Yle Sábmi / Erkki Gauriloff da Sara Wesslin:

Saaʹmi siidsåbbar aaʹšši hoiʹddjummšest mottai puõʹtti eeʹjj beäʹlnn oummu, ko kuʹǩǩäiggsaž siidsåbbar piisar Aune Mettäpuro pääʒʒ jeäʹlltõʹǩǩe.

Mõõʹnni neäʹttlest saaʹmi suåvtõs vaʹlljii ođđ saaʹmi siidsåbbri piisren keväjäuʹrneǩ Terhi Harju, ǩii alttâd tuâjast ođđeeʹjjmannust. Harjuuʹje piisar tuâjj lij nåkkam tuâjj, mâʹst suu miõll lij leämmaž tuõʹđi ǩeâssum. Suʹst lie juʹn miõlâst ođđ vueʹjj mõõnnalla kaggad siidsåbbri tuåim paajâs.

Juʹrddjen leämmaž puʹhtted saaʹmi siidsåbbra ođđnallšem teâđtummuž

Saaʹmi siidsåbbar piisar tuåimm še saaʹmi ouddoummu Veikko Feodorooff da saaʹmi suåvtõõzzi piisren. Tän čõõuč ooʹđeemvaaʹli mâŋŋa saaʹmi ouddooumaž mainsti še tõn pirr, što juʹrddjen leʹčči puʹhtted siidsåbbar še tän äigga.

Tõn tuâj še Terhi Harju lij vaalmâš ođđ tuâjast altteed.

– Tõt teâđtem õõlǥči mäʹhtt-ne puʹhtted ânnʼjõž äigga de kâʹl mon leäm tõn vaalmâš tuejjeed, rämmaš Harju.

– Vuârdam, što tõt ij leäkku nåkkam hiâlbb tuâjj, leâša tuõđi miõlǩiõʹssi da tõʹst vuäʒʒ tuejjeed jiânnai jeeresnallšem aaʹššid. Tõt, što vuäitt mäʹhtt-ne viikkâd ooudâs mij saaʹmi siidsåbbar tuåimmjummuž, tõt lij vääžnai še, vuäinn Terhi Harju.

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider