Header image
Text background bars
log

Iʹlmmtõõđ päärnai sääʹmǩiõllsaž jieʹllikarttleirra – Ilmoittaudu lasten saamenkieliselle elokuvaleirille!

Iʹlmmtõõđ päärnai sääʹmǩiõllsaž jieʹllikarttleirra!

Meäcchalltõs reäšš pårggmannust Čeʹvetjääuʹrest juʹn kuälmad vuâra sääʹmǩiõllsaž jieʹllikarttleeiʹr. Leeiʹrest tobdstõõđât vuuʹd luõttu da kulttuuʹre da tuejjeet teâđast jieʹllikaartid.


Jieʹllikarttleiʹrr ââʹnet 10.-12.8. Čeʹvetjääuʹrest. Eeʹjj 2015 vuâđđjurddjen leeiʹrest lij nuõrttsääʹmkulttuur.

Leirra liâ Tiõrvv pueʹttmest nuʹtt sääʹmvuuʹdest ko jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnmest jälsteei päärna. Leeiʹr äiʹggen tõbdstõõđât tuâjjpõõrtin jm. jäuʹrrkueʹllšeellmõʹšše sääiʹmin, nuõrttsääʹmkultuuʹre da sij histooʹre di jieʹllikaart raajjmõʹšše. Päärna peäʹsse ǩeeʹrjted jiõčč jieʹllikartt teeʹkst da leeʹd jieʹllikaartâst čuäʹljdõsneʹǩǩen. Jieʹllikaartid čuäʹjtet Yle Sápmi sääʹmǩiõllsaž Unna Junná –päärnaiprograammâst da lââʹssen tueʹjjeet vuäʹnkõs fiiʹlmid Meäʹcchalltõõzz jiijjâs âânnmõʹšše.

Leeiʹrest tuåimmjummuš riâžžât aanarsäämas, nuõrttsäämas da tâʹvvsäämas. Leeiʹrest liâ päärnaid õhttseʹžže 20 päiʹǩǩed: aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž päärnaid liâ kuʹtt pääiʹǩ kuhttže da tâʹvvsääʹmǩiõllsaid päärnaid kääuʹc päiʹǩǩed. Pääiʹǩid tiuddeed iʹlmmtõõttâmriâššâm mieʹldd da teʹlko ko koon-ne ǩiõl beäʹlnn kuâđđje kuâras pääiʹǩ, teʹl peäʹsse vääʹrrsâjja jeeʹres ǩiõllsaž päärna jieʹllikarttleirra. Čeʹvetjäurra riâžžâd jååʹđtummuš Âʹvvel da Uccjooǥǥ beäʹlnn pueʹtti vuässõõttjid. Leiʹrr lij vuässõõttjid määusʹteʹmes.

Iʹlmmtõõttmõõžž leirra liâ älggam da tõt poott 31.7. Leirra iʹlmmtõõđât neʹttpååʹštest da saaǥǥâst âlgg peäggted päärna nõmm, ââʹǩǩ, ǩiõll di peâmmai õhttvuõđteâđ. Iʹlmmtõõttmõš lij põõšši. Iʹlmmtõõttjid vuõltteed tääʹrǩab iʹlmmtõõttâm blaŋkk da leeiʹr programm. Leirra Iʹlmmtum päärnaž, kååʹtt lij puäʹđǩani loʹsses määintää 2.6. suʹst peʹrrjet 50 € pääiʹǩvaʹrrjem-mähss.

Tiõrvv pueʹttmest Čeʹvetjäurra tobdstõõttâd luõttu, kulttuuʹre da jieʹllikaart raajjmõʹšše!

Iʹlmmtõõttmõõžž: Ida Ikonen, ida.ikonen(at)metsa.fi, 040 557 45 16

Lââʹssteâđaid leeiʹrest: Ida Ikonen, ida.ikonen(at)metsa.fi leʹbe Pentti Pieski, pentti.pieski(a)metsa.fi

***

Ilmoittaudu lasten saamenkieliselle elokuvaleirille!

 
Metsähallitus järjestää elokuussa Sevettijärvellä jo kolmatta kertaa saamenkielisen elokuvaleirin. Leirillä tutustutaan alueen luontoon ja kulttuuriin ja tehdään tietysti elokuvia.
Elokuvaleiri pidetään 10.-12.8. Sevettijärvellä. Vuoden 2015 teemana leirillä on kolttakulttuuri.

 
Tervetulleita ovat niin saamelaisalueella kuin muuallakin Suomessa asuvat lapset. Leirin aikana tutustutaan työpajoissa muun muassa järvikalastukseen verkoilla, kolttakulttuuriin ja kolttien historiaan sekä elokuvan tekoon. Lapset pääsevät itse käsikirjoittamaan ja näyttelemään elokuvissa. Elokuvia esitetään Yle Sápmin saamenkielisessä Unna Junná -lastenohjelmassa ja lisäksi tehdään lyhyitä filmejä Metsähallituksen omaan käyttöön.

 
Leirillä toiminta järjestetään inarinsaameksi, koltansaameksi ja pohjoissaameksi. Leirillä on tilaa yhteensä 20 lapselle: inarin- ja koltansaamenkielisiä lapsia mahtuu mukaan kuusi kumpiakin ja pohjoissaamenkielisiä kahdeksan. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja mikäli jonkun kielen osalta eivät kaikki paikat tule täyteen, pääsevät varasijalla olevat muunkieliset lapset mukaan. Sevettijärvelle järjestetään kuljetus sekä Ivalon että Utsjoen suunnalta. Leiri on osallistujille täysin maksuton.

 
Ilmoittautuminen leirille on alkanut ja se päättyy 31.7. Leirille ilmoittaudutaan sähköpostitse ja viestissä tulee mainita lapsen nimi, ikä, kieli sekä huoltajan yhteystiedot. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ilmoittautumislomake ja leirin ohjelma. Peruutuksesta ilman painavaa syytä 3.8. jälkeen peritään 50 € peruutusmaksu.

 
Tervetuloa Sevettijärvelle tutustumaan luontoon, kulttuuriin ja elokuvantekoon!

 
Ilmoittautumiset: Ida Ikonen, ida.ikonen(at)metsa.fi, 040 557 45 16
Lisätietoja leiristä: Ida Ikonen, ida.ikonen(at)metsa.fi tai Pentti Pieski, pentti.pieski(a)metsa.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider