Header image
Text background bars
log

Tanja Sanila on kolttien luottamusmies

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tänään antanut ratkaisunsa viimesyksyisen kolttien luottamusmiehen valintaa koskeneessa valitusasiassa. Se on hylännyt kaikki vaalia koskeneet valitukset, joissa epäiltiin valituksi tulleen Tanja Sanilan koltan kielen taitoa. Tanja Sanila voi toimia  nyt virallisesti kolttien luottamusmiehenä.
Viime vuoden lokakuussa pidettiin kolttien luottamusmiesvaali, jossa valituksi tuli eniten ääniä saanut Tanja Sanila vaalikaudeksi 2015-2017. Vaalin tuloksesta tehtiin kolme valitusta, joissa vaadittiin Sanilaa osoittamaan koltan kielen taitonsa. Peruskoulun todistuksen numero, koltankielinen suku- ja kasvuympäristö eivät riittäneet valittajien mielestä näytöksi kielitaidosta.

Hallinto-oikeuden perustelut

Hallinto-oikeus katsoo, ettei kolttalaissa ja sitä koskevassa hallituksen esityksessä ei ole määritelty luottamusmiehen koltan kielen taidon laatua ja laajuutta. Myöskään Saamen kielilaki ei koske kolttien luottamusmiestä.
Hallinto-oikeus huomauttaa päätöksessään myös siitä, että luottamusmiesvaalien vaalilautakunnan pöytäkirjan mukaan kaikki ehdokkaat ovat täyttäneet kolttien luottamusmiehelle asetetut kelpoisuusehdot ja näin ollen ovat olleet kelpoisia ehdokkaiksi.
Kun otetaan huomioon Sanilan esittämä selvitys peruskoulussa ja muuallakin kertyneestä koltan kielen taidoistaan ja se, ettei luottamusmieheltä vaadittavan kielitaidon määrästä ja laadusta ole täsmällisiä säännöksiä, Sanilaa on pidettävä kolttalain tarkoittamana koltan kielen taitoisena henkilönä, hallinto-oikeus perustelee.

kyläkok_tanja-copy

Tanja Sanila tyytyväinen ratkaisuun

Tuore kolttien luottamusmies iloitsee, että asia on viimeinkin saatu päätökseen. Näyttää siltä, että me tulkitsemme hallinto-oikeuden kanssa kolttalakia samalla lailla, hän sanoo.
Nyt pääsen toimimaan 100 prosenttisesti luottamusmiehenä. Tosin jo valitusprosessin aikana olen toiminut vt. luottamusmiehenä muun muassa järjestämällä perinteiset kyläkokoukset Sevettijärvellä ja Nellim-Keväjärven alueella.
Jää nähtäväksi jatkavatko valittajat vielä korkeimpaan oikeuteen, pohtii Sanila ja sanoo toivovansa, että asia olisi jo loppuunkäsitelty.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider