Header image
Text background bars
log

Puåtkâlm sääʹmlääʹjj meâldlaž jieʹllemvueʹjji reâuggmõʹšše kuulli tuärjjõõzzi ooccmest – Katkos kolttalain mukaisten elinkeinojen harjoittamiseen liittyvien tukien haussa

Puåtkâlm sääʹmlääʹjj meâldlaž jieʹllemvueʹjji reâuggmõʹšše kuulli tuärjjõõzzi ooccmest

Sääʹmlääʹjj meâldlaž jieʹllemvueʹjji reâggmõʹšše kuulli tuärjjõõzzi ooccmest lij kõskkpoddsaž puåtkâlm 16.1.2015 ääʹljeeʹl. Tän mâŋŋa puättam ooccmõõžžid jie vueiʹt teänab miõttâd tuärjjõõzz. Tõn sââʹjest põõrtraajjâm tuärjjõõzzi ooccâm juätkkai. Mieʹrren lij, što ooccâm ääʹveet oʹđđest samai sõõrǥab.

Sääʹmlääʹjj meâldlaž tuärjjõõzz lie miõttum obbnes meersaž teäʹǧǧväärain. Tõnt ko EU riikktuärjjõs-šeâttmõõžž lie oođuum, tuärjjõõzzid jie vueiʹt miõttâd ouddâl ko sääʹmlääʹǩǩ asetõõzzines vaʹsttad oođuum riikktuärjjõõzz šeâttmõõžžid. Šeâttmõšmuttsi valmštõõllâm tueʹjjeet Mädd- da meäʹcctäällministeriast. Vaʹstteei puåtkâlm lij puäʒʒ- da luâttjieʹllemvueʹjji tuärjjõõzzin.

Ooccâm ääʹvumuužžâst puäʹđet teâđted jeeʹrab.

Lââʹssteâđaid oudd:

Lääʹjjšiõtteemduumšeǩ Katriina Pessa
teʹl. 0295 162252

 

Katkos kolttalain mukaisten elinkeinojen harjoittamiseen liittyvien tukien haussa

Kolttalain mukaisten elinkeinojen harjoittamiseen liittyvien tukien haussa on väliaikainen katkos 16.1.2015 alkaen. Tämän jälkeen tulleisiin hakemuksiin ei voida enää myöntää tukea. Sen sijaan asuntorakentamisen tukien haku jatkuu. Haku on tarkoitus avata uudelleen mahdollisimman pian, asetusmuutos on tulossa keväällä 2015.

Kolttalain mukaiset tuet on myönnetty kokonaan kansallisista varoista. Koska EU:n valtiontukisäännöt on uudistettu, tukia ei voida myöntää ennen kuin kolttalaki asetuksineen vastaa uusittuja valtiontuen sääntöjä. Säännösmuutosten valmistelu tehdään MMM:ssä. Vastaava katkos on poro- ja luontaiselinkeinojen tuissa.

Haun avautumisesta tullaan tiedottamaan erikseen.

Lisätietoja:
Maa- ja metsätalousministeriö
Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa
puh. 0295 162252

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider