Header image
Text background bars
log

Koltan perusopinnot Oulun yliopistossa

Koltansaamen perusopinnot alkavat Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa vuoden 2015 alussa

Giellagas-instituutissa alkavat koltansaamen perusopinnot vuoden 2015 alussa. Opinnot koostuvat viidestä kurssista, joiden laajuus on yhteensä 25 opintopistettä. Opetus järjestetään netissä ilta- ja viikonloppuopetuksena. Hakuaika opintoihin päättyy 31.10. Hakemukset on postitettava niin, että postileiman päiväys on viimeistään 31.10. Hakulomakkeet lähetetään osoitteeseen: Humanistinen tiedekunta, Opintopalvelut, PL 1000, 90014 OULUN YLIOPISTO.

Koltansaamen perusopinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamessa. Opintoihin järjestetään lähtötasokoe 28.11. Lähtötasokokeessa on kirjallinen ja suullinen osio. Koekysymyksiin vastataan koltansaameksi. Lähtötasokokeen tulokset ilmoitetaan viikolla 50.

Pääsykoekirja: Kåʹllmuõrâž nuõrttsaaʹmi mainnâz. Aanar. Sääʹmteʹǧǧ 2011
Lisätietoja: Anna-Liisa Väyrynen, Giellagas-instituutti
anna-liisa.vayrynen@oulu.fi, p. 0294483498
www.oulu.fi/hutk/erillinenopintooikeus

Hakulomake: www.oulu.fi/sites/default/files/Erillinen_koltansaame.pdf

säämas:

Nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđmättjumuužž äʹlǧǧe Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuttâst eeʹjj 2015 aalǥâst

Giellagas-instituuttâst äʹlǧǧe nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđmättjumuužž eeʹjj 2015 aalǥâst. Mättjumuužžid koʹlle vitt kuurs, kooi vaaidâsvuõtt lij õhttsiʹžže 25 mättjemceäkksed. Mättʼtõõzz riâžžât inteneeʹttest jeäʹǩǩes- da neäʹttel-loppmättʼtõssân. Ooccâmäiʹǧǧ mättjumuužžid poott 31.10. Ooccmõõžžid âlgg kueʹđđed pååšta mââimõõzzâst nuʹtt, što pååʹštštemppal peiʹvvmieʹrren lij 31.10. Ooccâmblaaŋkid vuõltteet addrõʹsse: Humanistinen tiedekunta, Opintopalvelut, PL 1000, 90014 OULUN YLIOPISTO.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider