Header image
Text background bars

Arkistot kuukausittain: heinäkuu 2014

log

Periaatepäätös saamen kielten elvytysohjelmasta

Saamen kielten elvytysohjelmasta vihdoin periaatepäätös Valtioneuvosto on hyväksynyt saamen kielten elvytysohjelman. Ohjelmassa on 21 toimenpidettä ja tavoitteita saamen kielen rahoituksen nostamiseksi Koltaksi Valdiasååbbar priimi vuâđđjuurdtuʹmmstõõǥǥ ǩiõll-jeälltemprograammâst Prograammâst lij 21 tuejjumuužž da tõin täävtõõzzin liâ sääʹmǩiõl teäggtumuužž lââʹzztumuš. Vueʹss tuåimin teäggtet jueʹjjeeʹl annʼjõõžžid mieʹrrtieʹǥǥid ođđ årra da lââʹsstieʹǧǧid õõlǥteei tuåimin tuʹmmeet valdiatääl raamin da juõǩǩâkksaž budjeʹttin. […]

log

Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura perustettu

koltaksi SÄÄʹMǨIÕL DA -KULTTUUR TUʹTǨǨEEMSIEʹBR altteeš Heʹlssnest 15.6.2014. Heʹssnest altteeš 15.6.2014 Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura / Sámegiela ja –kultuvrra dutkansearvi  / Sämikielâ já –kulttuur tutkâmservi / Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbrr. Tät lij tiõđlaž sieʹbrr, kååʹtt pârgg ooudeed sääʹmǩiõl da kulttuur tiõđlaž ââʹnnempirrõõzzâst. Sääʹmǩiõll miârkkšââvv pukid sääʹmǩiõlid. Sieʹbr spesialjurddân lij nââneed sääʹmǩiõl da kulttuur. Sieʹbr […]

log

Sevettiin apteekin palvelupiste

Sevettijärvelle on avattu Ivalon Apteekin palvelupiste. Se toimii Sevetin Baarin Mini-Shopin yhteydessä. Palvelupisteen valikoimiin kuuluvat tärkeimmät itsehoitolääkkeet sekä sidetarvikkeet ensiapuluontoiseen tarpeeseen. Yksityisasiakkaiden on myös mahdollista tilata reseptilääkkeitä sekä palvelupisteen valikoimiin kuulumattomia lääkkeitä ja muita apteekkituotteita yhteispaketissa Sevetin palvelupisteeseen.

log

Sevettijärven kesänäyttelyt avattu

Sevetin kesään kuuluvat sekä Kyläpajan että Kolttien Perinnetalon näyttelyt, jotka esittelevät kolttakulttuuria monipuolisesti. KESÄNÄYTTELY Kolttamiehen juhlapuku. Etualalla talviasusteita muun muassa säpikkäät eli säärystimet sekä nk. “peʹlljkeäʹpper”, talvilakki. Tänään avattiin Sevettijärven Kyläpajalla Kolttakulttuurisäätiön järjestämä Kesänäyttely, jossa esitellään tämän päivän kolttakulttuuria esinein, valokuvin ja käsitöin. Osa käsitöistä kuuluu näyttelyesineistöön, mutta myynnissä on myös paikallisten käsityöläisten taidokkaita töitä. Kyläpajan Kesänäyttely on avoinna […]

Text background bars
Divider