Header image
Text background bars
log

Näätämöjoen lohisaalis pieneni kalastuskaudella 2013

Kalastuskaudella 2013 Näätämöjoella saatiin saaliiksi 7 000 kiloa lohta eli kolmanneksen vähemmän kuin edellisenä vuonna ja oli 17 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (8,5 t). Lohisaaliista kalastettiin 4,1 tonnia Norjan puolelta ja 2,9 tonnia Suomen puolelta.

Suomen puoleinen osa joesta

Näätämöjoen Suomen puolen paikkakuntalaisten lohisaalis oli noin 2 500 kiloa. Saalis oli pitkän aikavälin saaliisiin suhteutettuna suuri, vaikkakin se pieneni 20 prosenttia edellisvuodesta. Paikkakuntalaiset (n. 30 ruokakuntaa) kalastivat pääsääntöisesti lohiverkoilla. Verkkosaalis oli 2 300 kg.

Näätämöjoen Suomen puoleisella osalla ulkopaikkakuntalaiset kalastusmatkailijat saivat vapavälinein lohta noin 400 kiloa. Kalastusmatkailijoiden lohisaalis pieneni lähes 70 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan kalastusmatkailijoita kävi Suomen puolella 560 ja he lunastivat 2 300 kalastusvuorokautta, joka oli noin 15 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kalastusmatkailijoiden vähenemiseen vaikutti luvanmyynnissä jo vuonna 2012 tehty muutos, jossa poistettiin edullisemmat viikkoluvat. Myös tieto joen poikkeuksellisesta vähävetisyydestä saattoi vähentää matkailijoiden määrää.

Norjan puoli

Norjan puolella (Neiden) paikkakuntalaisten saalis perinteisellä käpäläverkolla eli heittonuotalla oli 1 100 kiloa, ja kalastusmatkailijoiden sekä paikkakuntalaisten kalastajien vapasaalis noin 3 500 kiloa. Saalislohista vapautettiin 90 lohta, yhteispainoltaan noin 350 kiloa. Norjan puolen kalastusmatkailijoista suurin osa oli suomalaisia lohenkalastuksen harrastajia.

lohenperkuu_copy

Näätämöjoen Suomen puolen saalistilastot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen postitiedusteluihin ja puhelinhaastatteluihin, jotka tehtiin kalastuskauden jälkeen. Sevettijärven-Näätämön paikkakuntalaisten lohisaalisarvioinnissa hyödynnettiin lisäksi kalastuksen valvonnan kautta saatua tietoa verkkopyydysten käytöstä. Norjassa sekä paikkakuntalaiset että kalastusmatkailijat ilmoittivat itse sekä saalislohet että vapautetut lohet kalastuksen päätyttyä.

Lisää tietoja www.rktl.fi

 

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider