Header image
Text background bars
log

Kolttanaisia etsitään mukaan tutkimukseen

Hyvät Kolttauutisten lukijat

Teen tutkimusta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ortodoksinaisten suhteesta Neitsyt Mariaan Suomessa. Tutkimukseni on osa johtamaani Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta Ruumiillinen uskonto. Ruumiillisuuden ja sukupuolen muuttuvat merkitykset uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa. Hankkeessa tutkitaan elettyä uskoa eräissä Suomen uskonnollisissa vähemmistöissä. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää monipuolisesti erityisesti uskonnollisten naisten identiteettiä siten kuin he itse sen kokevat ja ymmärtävät.

Olen aiemmin tutkinut Neitsyt Mariaa katolisessa Keski-Amerikassa. Tästä tutkimuksesta olen kirjoittanut kirjassani Jumalainen nainen. Neitsyt Mariaa etsimässä (Otava 2010). Huomasin, että Marian hahmo oli erityisen tärkeä naisille ja että Maria-symboliin liittyy vanhoja käsityksiä, joista osa tulee Amerikan alkuperäiskulttuureista. Kirjassani on luku myös Suomen ja sen lähialueiden rikkaasta Mariaa koskevasta kansanperinteestä, jota on kerätty erityisesti ortodoksisesta Karjalasta.

Osana maamme ortodoksinaisten Maria-käsitysten tutkimusta minua kiinnostaa, mikä on ortodoksisen uskonnon – ja erityisesti Neitsyt Marian – merkitys kolttasaamelaisille naisille tänä päivänä. Uskonto liittyy kaikissa kulttuureissa monin ristiriitaisinkin tavoin identiteettiin ja sen osana sukupuoleen.  Miten se näkyy kolttasaamelaisuudessa – aiemmin ja nyt? Millaisia muutoksia siinä on tapahtunut? Mikä osuus uskonnolla on kolttanaisten äänen esiin saamisessa? Liittyykö ortodoksisuus kolttaperinteen säilymiseen? Onko suhteessa ortodoksiseen uskoon eroja sukupolvien ja sukupuolten välillä?

Etsin eri-ikäisiä eri puolella Suomea asuvia kolttanaisia, jotka haluaisivat kertoa suhteestaan ortodoksiseen perinteeseen. Kolttien kokemusten esiin nostaminen on tärkeää siksikin, että koltat ovat etnis-kielellinen vähemmistö ortodoksikirkossa ja uskonnollinen vähemmistö saamelaisten parissa. Toivon, että tutkimukseni voi hyödyttää kolttaperinteen suurempaa näkymistä niin ortodoksisessa kirkossa, saamelaisten parissa kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ylipäätään.

Uskontoon yleisesti liittyvien kysymysten lisäksi minua kiinnostaa erityisesti Neitsyt Maria. Mitä hän sinulle merkitsee? Onko sukupuolella merkitystä suhteessasi Mariaan?  Millaisia mariankunnioitukseen liittyviä käytäntöjä sinulla on? Liittyykö Neitsyt Maria mielestäsi naisen asemaan ortodoksisessa kirkossa? Millaisia Mariaan liittyviä uskomuksia tai käytäntöjä kolttaperinteessä on?

Haluaisin pohtia kaikkea tätä eri sukupolvien kolttanaisten kanssa. Pyydän joko kirjoittamaan aiheesta tai ilmoittautumaan haastateltavakseni. Jos haluat sekä kirjoittaa että tulla haastatelluksi, sekin on mahdollista. Sinun ei tarvitse olla mitenkään erityisen uskonnollinen. Kaikki ajatukset ovat tervetulleita. Toivon voivani yhdessä kolttanaisten kanssa valottaa uskonnon roolia kolttakulttuurissa, erityisesti naisten kannalta.

Jos kirjoitat, voit tehdä sen täysin vapaamuotoisesti, omin sanoin ja mistä tahansa näkökulmasta. Kirjoita mieluiten sähköisesti ja lähetä se sähköpostilla. Voit myös kirjoittaa käsin, jolloin voit lähettää sen kirjeenä. Liitä kirjoitukseesi nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, ikäsi ja ammattisi ja lähetä se minulle 30.9.2013 mennessä. Kerro myös onko sinut kasvatettu ortodoksiksi. Halutessasi voit lähettää kirjoituksesi nimimerkillä, mutta silloinkin laita tiedot iästä, ammatista ja paikkakunnasta. Tekstin pituudella ei ole alarajaa.

Valitettavasti en osaa kolttaa, joten toivon että sekä kirjoitukset että haastattelut ovat suomeksi.

Tutkimustulosten yhteydessä kirjoituksista julkaistaan esimerkkiotteita. Niistä muutetaan henkilönimet ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Tutkimushankkeen päätyttyä kirjoitukset arkistoidaan Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tieteellistä tutkimusta varten. Tässä yhteydessä kirjoittajien nimi- ja osoitetiedot hävitetään. Aineistoa tullaan käyttämään vain tutkimustarkoituksessa, ja käyttäjiltä edellytetään kirjallinen käyttöehto- ja vaitiolositoumus. Mikäli et halua, että kirjoituksesi arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä, kerro se kirjoituksesi alussa.

Mikäli kolttayhteisöllä on toiveita tutkimuksen ja kerätyn aineiston suhteen (esimerkiksi arkistointi Siidaan), otan sen huomioon. Tutkimustulosten julkaiseminen myös koltan kielellä on mahdollista.

Voin tehdä haastatteluja missä päin Suomea tahansa toukokuusta 2013 alkaen. Jos haluat tulla haastatelluksi, lähetä minulle sähköpostia tai soita.  Tulen olemaan koko elokuun 2013 Ivalossa, jolloin minun on mahdollista tehdä haastatteluja Ivalossa, Inarissa, Nellimissä ja Sevettijärvellä.

Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin ja kiitän lämpimästi osallistumisestasi!

Elina Vuola, akatemiaprofessori
Teologinen tiedekunta, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: elina.vuola@helsinki.fi , Puh.: 050 3111 972

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider