Header image
Text background bars
log

Radion vaaratiedote myös koltaksi

Saamen radion päällikkö Pirita Näkkäläjärvi tiedottaa:

Viranomaisten pitää 1.6.2013 lähtien välittää vaaratiedotteet mm. ihmisille vaarallisista karhuista myös saameksi! Oletko sinä uusi vaaratiedoteääni radiossa?

Olemme rekrytoimassa pohjois-, inarin- ja koltansaamenkielisiä nk. päivystäjiä vaaratiedotelukijoiksi. Päivystämisestä korvataan 150+€ per vk.

Pääpointit:

– Korvaus 150€ per vk, tai jos päivystää kahdella saamenkielellä 180€ per vk + matkakustannukset
– Päivystysviikkoja 1 per 2 kk
– Päivystäjä kantaa mukanaan Ylen iPhonea ja pysyy 3G-kuuluvuusalueella
– Työ alkaa vaaratiedotteen tullessa: päivystäjä lukee nauhalle viranomaiselta saapuvan saamenkielisen vaaratiedotteen iPhonen Lucilive-sovelluksen kautta

1.6.2013 voimaantulevan lain mukaan viranomaisten antamat vaaratiedotteet, jotka koskevat saamelaisten kotiseutualuetta, tulee antaa myös saameksi radiossa. Yle on laissa velvoitettu välittämään ko. tiedotteita myös saameksi Yle Sápmin kuuluvuusalueella. Käytännössä vaaratiedotteita tulee hyvin harvoin. Työ on kuitenkin hyvin vastuullista ja saamenkieliselle yhteisölle tärkeää.

Esimerkki vaaratiedotteesta:

VAARRTEÂĐTÕS: Âʹvvel, Tõrmänen 4.5.2012 čiâss 19.15. Oummid vaarlaž kuõʹbǯǯ. Oummid raaukât vaarrâd vuuʹdest jååttmõõžž vaarrteâđtõõzz ääiʹj. Ođđ teâđtõs uuʹdet, ko vaarrpodd lij puuttâm. Tõʹst teâđtet, ko vaarrpodd lij puuttâm. Sääʹmjânnam pååʹles-strooi´tel.

Ilmoittaudu Pirita Näkkäläjärvelle 15.4.2013 mennessä!

 


           
                     				

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider