Header image
Text background bars

Arkistot kuukausittain: toukokuu 2012

log

Koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus

Syksyllä 2012 alkava koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus on tarkoitettu kaikille koltansaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksen sisältö on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä koltansaamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. esite Liikkeelle lähdetään koltansaamen kielen alkeista. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä koltansaame. Koulutus koostuu pääasiassa koltansaamen kielen ja -kulttuurin […]

log

Kolttapuku kiinnostaa

Eilinen kolttapukua käsitellyt keskustelutilaisuus kiinnosti noin neljääkymmentä kaikenikäistä henkilöä. Mukana olivat mummot, äidit ja tyttäret, olipa muutama isä ja ukkikin lähtenyt mukaan. Puheenvuoroja jakoi järjestäjien puolesta SAKKin rehtori Liisa Holmberg, joka muuten oli ainoa, jolla oli tilaisuudessa yllään saamenpuku. Mainstemvuâraid jueʹjji rehtor Liisa Holmberg. Aluksi puheenvuorot olivat varovaisen tunnustelevia, mutta kun vauhtiin päästiin, tulivat syvimmät […]

log

Uusi käsityösanakirja ilmestynyt

Sevettijärvellä juhlittiin Kolttien kyläkokouksen julkaisemaa Aune Mettäpuron, Jouni ja Satu Moshnikoffin kokoamaa sanakirjaa kolttien perinteisitä käsitöistä ”SAAʹMI ǨIÕTT-TUÂJJSÄÄʹNNǨEʹRJJ säämas da lääddas” (Kolttien Perinnekäsityösanakirja koltta-suomi). Kirja on jatkoa vuonna 2009 ilmestyneelle “Kuvitetulle käsityösanastolle suomi-koltta” (ǨIÕTT-TUÂJJSAʹNNÕS SNIMLDÕÕǤǤIVUIʹM lääddas da säämas), jota on laajennettu koskemaan myös miesten käsitöitä. Vasta ilmestyneessä kirjassa käsityö –sana käsittää työt helmitöistä hirsitöihin. Perinnekäsityösanakirja on […]

Text background bars
Divider