Header image
Text background bars
log

ǨIÕL JEÄLLʼTEMJEÄʹǨǨÄÄŽ SAJOOZZÂST | KIELENELVYTYSILTA SAJOKSESSA

ǨIÕL JEÄLLʼTEMJEÄʹǨǨÄÄŽ SAJOOZZÂST

Oulu universiteett Giellagas-institutt, Anarâškielâ servi rõ da Aanar škooul reäʹšše ǩiõl jeällʼtemjeäʹǩǩää vuõssaarǥ 16.4. čiâss 17-20 Sajoozz auditoriast. Ǩiõl jeällʼtemjeäʹǩǩääž lij jurddum puärrsid, ǩiõlltuâjjlaid da jeärrsid, kook perste ääʹššest. Mainsteejen lie FT, Dos Tove Skutnabb-Kangas Roskilde universiteettest da FT Marja-Liisa Olthuis Oulu universiteettest.

Saaǥǥvuâr ǩiõttʼtâʹlle jm. täid teemmid: jieʹnnǩiõll, päärna ǩiõl mättjumuš, päärna kueiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõtt, ǩiõl jeällʼtumuš dååma da doom åålǥpeäʹlnn di ǩiõl jeällʼtemǩiõččlâʹsttmõõžž pirr maaiʹlm. Saaǥǥvuârai mâŋŋa saǥǥstõõlât, da teʹl lij vuäittmõš kõõččâd da kommentâʹstted.

Ǩiõl jeällʼtemjeäʹǩǩiʹžže vuäitt vuässõõttâd še ougglestõhttvuõđin. Vääʹld õhttvuõđ Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõʹsse / Erkki Feodoroffa: erkki.feodoroff(at)sogsakk.fi, teʹl. 040 487 6869

KIELENELVYTYSILTA SAJOKSESSA

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti, Anarâškielâ servi ry ja Inarin koulu järjestävät kielenelvytysillan vanhemmille, kielenelvytyksen parissa työskenteleville ja muille asiasta kiinnostuneille maanantaina 16.4. kello 17-20 Sajoksen auditoriossa. Alustajina toimivat FT, Dos Tove Skutnabb-Kangas Roskilden yliopistosta ja FT Marja-Liisa Olthuis Oulun yliopistosta.

Alustukset käsittelevät seuraavia teemoja: äidinkieli, lapsen kielen oppiminen, lapsen kaksi- ja monikielisyys, kielenelvytys kotona ja kodin ulkopuolella sekä kielenelvytyskokemuksia maailmalta. Alustusten jälkeen järjestetään keskustelu, jonka aikana yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja.

Kielenelvytysiltaan järjestetään etäyhteys. Etäyhteydestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Saamelaisalueen koulutuskeskukseen Erkki Feodoroffiin: erkki.feodoroff(at)sogsakk.fi, puh. (040) 487 6869.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider