Header image
Text background bars
log

Sanikurssi käynnissä

Sevettijärvellä on käynnissä sanireen tekokurssi, jonka opettajaksi on saatu sanimestari Viktor Filippov Luujärveltä. Hän on viettänyt elämänsä 25 ensimmäistä vuotta jutaamalla poroineen tundralla, joten hän on ollut sanien kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Selkänsä loukattuaan hän joutui jättämään jutaamisen ja poronsa veljiensä hoitoon. Hän itse on sittemmin ollut sanimestarina Luujärven ammattikoulussa, mistä hänet saatiin Sevettijärvelle. Hän kuuluu komeihin, joten hän puhuu äidinkieltään, komia ja venäjää, mutta ei kolttaa.

Kun Sevettijärven kurssilaiset etsivät materiaalia, huomattiin, ettei täällä kasva kuusia, joita olisi tarvittu sanin runko-osiin. Mestari hyväksyi kuitenkin kuusen tilalle haavan, joita onneksi löytyy Sevetinkin korkeudelta. Sanin muihin osiin käytetään koivua.


Saani aunnâz škooul šeelljast. Pållaz lie soojtem-muõr vueʹlnn.

Saankurss Čeʹvetjääuʹrest

Čeʹvetjääuʹrest räʹjje saanid. Uʹčteeʹlen lij määstar Viktor Filippov Luujääuʹrest, kååʹtt lij jååttam 25 eeʹǩǩed luâđast puõcceezvuiʹm da tåbdd saanid puârast. Tõn mâŋŋa ko son luâmmji sieʹljes, suʹst feʹrttai uʹvdded puõcceez suu viiʹllji hoiddu. Jiõčč son lij ââʹn uʹčteeʹlen Luujääuʹr ämmatškooulâst, koʹst son puõđi miʹjjid mättʼted. Son lij komi-ooumaž da maainast jiiʹjjes jieʹnnǩiõlin da ruõššâs, leäʹša ij säämas.

Saani aunnsen ââʹnet kuõzz da sueʹjj. Tõt pâi lij hueʹnn, ko tääiʹben jie leäkku kuõzz. Määstar leäi kuuitâǥ tõn miõlâst, što kuõzz sââʹjest vuäitt puârast ââʹned suuʹv. Tõk kâʹl käuʹnnje tääiʹben.


Uʹčteeʹl Viktor Filippov čuäjat, što täʹst âlgg võl saanjueʹlj viõrrâd.


Ko saan lij raajjâm vueʹlnn, taarbšet määŋgnallšem tuärjjõsmuõr.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider