Header image
Text background bars
log

Kolttasaamelaisperheiden kielileiri Nellimissä 16.-18.9.

Saaʹmi Nueʹtt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke järjestävät yhteistyössä kaksi kolttasaamelaisperheille suunnattua kielileiriä. Ensimmäinen leiri oli Sevettijärvellä 27.-29.5.2011. Toinen leiri järjestetään Nellimiin 16.-18.9.2011.

Leirien tavoitteet

Kielileirien tavoitteena on järjestää koltansaamenkielistä toimintaa lapsiperheille, kerätä yhteen kolttasaamelaislapsia ja vahvistaa heidän kieli- ja kulttuuritaitojaan sekä saamelaisidentiteettiään, vahvistaa koltansaamen kielen asemaa perheiden kotikielenä, ohjata perheitä ja antaa neuvoja kielikasvatuksessa, antaa neuvoja ja motivaatiota vanhemmille kielen oppimiseen sekä luoda tukiverkosto kielikasvatukseen.

Osallistuminen

Leirien kohderyhmänä ovat kolttasaamelaiset, koltansaamen kielen oppimiseen motivoituneet lapsiperheet, joissa on alle 15-vuotiaita lapsia. Leirit ovat perheille maksuttomia. Perheet huolehtivat itse matkajärjestelyistä sekä –kuluista.

Ohjelma

Nellimin leirin pääteema on valmistautuminen talven varalle. Leirillä järjestetään koltansaamenkielisiä työpajoja, jotka ovat perheille yhteisiä tai suunniteltu eri ikäryhmille. Jos toiminnan täyteisten päivien päätteeksi vanhemmilla on vielä voimia, on vanhemmilla mahdollisuus keskustelu- tai opetushetkiin. Ohjelmassa otetaan huomioon eritasoiset kielen osaajat.

Rahoittajat

Leirin rahoittajat ovat Saamelaiskäräjät, Saamelaisneuvosto sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoima Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke.

 

Tervetuloa osallistumaan kolttasaamelaisperheiden kielileirille Nellimiin 16.-18.9.2011!

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 2.9.2011 mennessä

tiina.sanila-aikio(at)sogsakk.fi

 

Sääʹmpiârrji ǩiõll-leirr 16.-18.9.

Saaʹmi Nueʹtt rõ da Nuõrttsääʹmkulttur pâʹjjel raaji –haʹŋǩǩõs reäʹšše õõutveäkka kueʹhtt ǩiõll-leeir sääʹmpiârrjid. Vuõssmõs leirr leäi Čeʹvetjääuʹrest 27.-29.5.2011. Nuuʹbb leeir riâžžât Njeäʹllmest 16.-18.9.2011.

Leeiri täävtõõzz

Ǩiõll-leeiri täävtõssân lij riâššâd tuåimmjumuužž päʹrnnpiârrjid säämas, noorrâd õʹhtte sääʹmpäärnaid da nââneed sij ǩiõll- da kulttursilttõõzzid di sääʹmidentiteett, nââneed nuõrttsääʹmǩiõl staattuuzz piârrji dommǩiõllân, vuäʹpsted piârrjid ǩiõllpeâmmʼmumuužžâst, uʹvdded vuäʹppõõzzid da motivaatia puärrsid kiõl mättjumuʹšše di raajjâd tuärjjeemsääiʹm ǩiõllpeâmmʼmumuʹšše.

Vuässõõttmõš

Leeiri täävtõsjoukkân lie päʹrnnpiârri, kook haaʹlee mättjed nuõrttsääʹmǩiõl, da koin lie vuâlla15-ekksa päärna. Leeir lie määuʹsteʹm piârrjid. Piârri hoiʹddje jiiʹjjez reissjemplaanid da –kuulid.

Programm

Njeäʹllem leeir väʹlddteemmen lij valmstõõttâm tääʹlv vääras. Leeirest riâžžât sääʹmǩiõllsaž tuâjjpõõrtid, kook lie piârrjid õhttsa leʹbe lie plaanuum jeeʹres ââʹǩǩjooukid. Jõs puärraz vuäiʹtte veâl jeäʹǩǩääi, seeʹst lij vuäittmõš mainstem- leʹbe mättʼtõõttâmpooddid. Prograammâst vääʹldet lokku jeeʹresnallšem ǩiõl siltteejid.

Teäggteei

Leeir teäggteei lie Sääʹmteʹǧǧ, Sámiráđđi da Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõõzz vuâlaž Nuõrttsääʹmkulttur pâʹjjel raaji –haʹŋǩǩõs.

 

Pueʹtted tiõrvân vuässõõttâd sääʹmpiârrji ǩiõll-leirra Njeällma 16.-18.9.2011!

 

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 2.9.2011 mõõneeʹst

tiina.sanila-aikio(at)sogsakk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider