Header image
Text background bars
log

Kolttakulttuurisäätiön kokous

Kolttakulttuurisäätiön hallitus piti tänään vuosikokouksensa Sevettijärvellä Saaʹmi Põõrtâst. Normaalien vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden lisäksi keskusteltiin kansainvälisestä koltan kielen seminaarista ja Kolttakulttuurikeskuksesta, kertoo Säätiön hallituksen puheenjohtaja, kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff.

Kansainvälinen kieliseminaari

Hän sanoo, että lähitulevaisuuden suunnitelmana on koltan kielen seminaarin järjestäminen yhdessä Kolttakulttuuri yli rajojen –hankkeen kanssa. Siitä kaavaillaan laajaa kansainvälistä tapahtumaa, joten sen pitopaikaksi sopisi parhaiten Inarissa sijaitseva Sajos, joka valmistunee lähiaikoina.

Seminaari järjestettäisiin noin vuoden kuluttua ja se katsoisi vanhojen muistelemisen sijaan eteenpäin keskittyen koltan kielen pelastamiseen ja elvyttämiseen. Luennoitsijoiksi kutsuttaisiin henkilöitä, joilla on kokemusta kielten pelastamisesta hyvänä esimerkkinä inarinsaame.

“Seminaari suunnataan henkilöille, jotka työskentelevät koltan kielen parissa ja kaikille muillekin, jotka ovat asiasta kiinnostuneet,” jatkaa Veikko Feodoroff.

Kolttakulttuurikeskus

Säätiön päätavoitteen Kolttakulttuurikeskuksen aikaansaaminen on siinä vaiheessa, että sen esiselvityshankkeelle on saatu lisäaikaa elokuun loppuun saakka. ”Säätiö on palkannut henkilön, jonka tehtävänä on saada esiselvitystyö valmiiksi määräaikaan mennessä,” kertoo Feodoroff ja jatkaa: ”Myös Kolttakulttuurikeskusta tukemaan lupautuneilta tahoilta on tarkoitus pyytää kirjalliset sitoumukset.”

”Kyläläiset pääsevät osallistumaan Keskuksen suunnitteluun, sillä kesäkuun 16 päivä klo 18.00 alkaen pidetään Saaʹmi Põõrtâst palaveri, jossa kerrotaan Keskuksen tämän hetkisestä tilanteesta ja kysellään heidän mielipiteitään esimerkiksi siitä, että minkälaisia toimintoja sinne haluttaisiin,” mainitsee Feodoroff.


Tulevaa Kolttakulttuurikeskusta ennakoiden on jo valmiina mm. Suonikylän aikainen kesäpaikan pirtti ja sekä jalka-aitta.

 

Nuõrttsääʹmkultturfoond sååbbar

Nuõrttsääʹmkultturfoond halltõõzzâst leäi täʹbbe eeʹjjsååbbar Čeʹvetjääuʹr Saaʹmi Põõrtâst. Takai eeʹjjsåbbar aaʹšši lââʹssen mainsteš meeraikõskksaž sääʹmǩiõl seminaar da Nuõrttsääʹmkultturkõskkõõzz pirr, maainast Foond saaǥǥtuõʹllʼjeei, saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff.

Meeraikõskksaž ǩiõllseminar

Son ceälkk, što ååʹn plaaneet sääʹmǩiõl seminaar õõutsââʹjest Nuõrttsääʹmkulttur pâʹjjel raaji –haʹŋǩǩõõzzin. Seminaarâst šâdd nuʹtt veeidsõs meeraikõskksaž šõddmõš, što ââʹnnempäiʹǩǩen lij vaʹlljuum Sajos Aanrest, kååʹtt šâdd sõrgg valmmša.

Seminaar ââʹnet eeʹjj ǩeeʹjjest da tõʹst jie leäkku vuäʹmm ääʹšš da ääiʹj mušttlemnalla. Seminaarâst ǩiõččât ooudårra, što mäʹhtt sääʹmǩiõl peälštet da jeällʼtet. Mainsteejen kååččât nåkam oummid, kook lie leäm mieʹldd koon-ne ǩiõl jeällʼtumuužžâst, ouddmiârkkân aanarsääʹmǩiõll.

Seminar lij jurddum nåkam oummid, kook reâugga sääʹmǩiõlin da pukid jeärrsid še, kook peʹrstte sääʹmǩiõlâst, juâtkk Veikko Feodoroff.

Nuõrttsääʹmkultturkõõskõs

Foond šuurmõs täävtõs Nuõrttsääʹmkultturkõskkõõzz raajjmõš lij ååʹn tõn rääʹjest, što mij leäp vuäǯǯam lââʹss ääiʹj påʹrǧǧmannu loopp räjja, što raajjâp vuõssmõs čiõʹlǧǧtemtuâi valmmša. “Fondd lij paʹlǩǩääm oummu, koon tuâjjân lij vuäǯǯad tän tuâi valmmša mieʹrrääiʹj seʹst,” maainast Feodoroff da juâtkk: “Nåkam organisatiain, kook lie låppõõttâm, što tueʹrjjee Nuõrttsääʹmkultturkõskkõõzz, raaukât ǩeeʹrjlaž čõnnõõttmõõžžid.”

“Sijddoummu še peäʹsse mieʹldd Kõskkõõzz plaanmõʹšše, ko ǩieʹssmannu 16 peeiʹv čiâss 18.00 ââʹnet Saaʹmi Põõrtâst såbbar. Såbbrest mainstet, što mõõn rääʹjest Nuõrttsääʹmkultturkõõskõs ååʹn lij da kõõjjeet seeʹst, što mâid sij tuäivva,” ceälkk Feodoroff.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider