Header image
Text background bars
log

Lohiseminaari Neidenissä

Toukokuun yhdeksäntenä päivänä Neidenin kalastuskunta (Neidenelvens Fiskefellesskap) järjesti lohiseminaarin, jossa pohdittiin Norjan ja Suomen yhteisen Näätämöjoen lohestusta monelta suunnalta.

Tutkijat kertoivat lohijoen tilaa koskevista tukimukistaan, emokalojen määristä, poikatuotannosta, saalismääristä jne. Tarkempaa tietoa näistä asioista saa kirjasista Riista- ja kalatalous –selvityksiä numero 18/2010 Näätämöjoen lohenkalastuksen tunnuslukuja sekä numero 22/2010 Näätämöjoen lohenkalastuksen luonteet ja kalastussäännöt.

Smolttien tulevaisuus

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff toi seminaarissa esille kolttien huolen smolttien tulevaisuudesta, sillä ne altistuvat Kirkkoniemen kaivoksen myrkkypäästöille Bokfjordenvuonossa matkallaan joesta mereen.

Kaivosyhtiö Sydvaranger Gruve AS käyttää kiisteltyä Magnafloc 1707 –nimistä kemikaalia louhintajätteensä saostamiseen ja on saanut luvan syytää neljä miljoonaa tonnia louhintajätettä suoraan Kirkkoniemen vieressä sijaitsevan Bokfjordenvuonon pohjaan sen sijaan, että hautaisi sen maahan.

Seminaari ei ottanut kantaa myrkkypäästöihin varmaankin sen takia, että kaivos on suurin alueen työllistäjä. Sen sijaan Sevettijärvellä 15.5 pidetty kolttien kyläkokous suhtautuu myrkkypäästöön vakavasti ja esittää, että myrkkyjen päästäminen mereen on lopetettava.


Kolttaköngäs elokuun lopulla 2010. Kuvan oikeassa ylänurkassa näkyy nyt kuivillaan oleva lohiporras ja vasemmalla käpälän heittopaikka.

Kokemuksia vapaaehtoisista rajoituksista

Vuodeksi 2010 oli sovittu vapaaehtoisista rajoituksista, joita Näätämöjoen kalastuksessa toivottiin noudatettavan. Yleisenä huomiona kalastajat kertoivat pääsääntöisesti rajoituksia noudatetun. Tietysti on aina poikkeuksiakin, mutta onneksi vähemmän.

Suomen puolella tarkastettiin yli 200 kalastajaa kesän 2010 aikana eikä havaittu yhtään rikettä, kaikilla olivat asianmukaiset luvat kunnossa.

Tulevana kesänä Suomen puolella kalastuksenvalvojina toimivat Tapani Vierelä ja Ari Kosunen kuten edellisenäkin kesänä. Myös Norjan kanssa yhteistä jokipartiointia tullaan järjestämään.

Seminaarissa päätettiin edelleen noudattaa kalastuksen vapaaehtoista sääntelyä:

NORJA

*Käpäläpyynnin saaliskiintiö on noin 1000 kg.
*Naaraslohet, joiden pituus on yli 60 cm lasketaan vapaaksi 1.8. alkaen.
* Turistien vapakalastus loppuu 15.8. sillan yläpuolella. Paikalliset voivat kalastaa muuta kalaa elokuun loppuun myös sillan yläpuolella. Turistikalastuksen saaliskiintiö on 2 kalaa tai 4 tittiä/vuorokausi. Saa käyttää vain yhtä vapaa. Kalastajat velvoitetaan ilmoittamaan saaliinsa.

SUOMI

*Lohen verkkopyynti lopetetaan 10.8. alkaen.
*Viehekalastus (turistit ja paikalliset) lopetetaan 20.8. alkaen.
*Verkkopyyntiin asetetaan lisärauhoituspäivä torstaista perjantaihin.
*Yli 60 cm:n pituiset naaraslohet vapautetaan 1.8. alkaen
*Suomen puolella turistikalastusta säätelee Metsähallitus. Turistikalastus loppuu 20.8., lupia myydään rajoitetulle alueelle, jossa on mukana rauhoitusalueita. Kalastaja saa ottaa yhden lohikalan/vuorokausi. Näätämön kylän asukkaat ja muut Inarin kuntalaiset kalastavat kalastussäännön mukaisesti.


Lohiseminaarin tauolla Neidenelvens Fiskefellesskapin puheenjohtaja Karl Magne Arvola ja kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff vaihtoivat mielipiteitä. (Kuva on julkaistu Sør-Varanger avisissa 10.5.11 kuvaaja Birgitte Wisur Olsen)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider