Header image
Text background bars
log

Vaalilautakunnat valittu

Menneellä viikolla pidettiin sekä Nellim-Keväjärven että Näätämön koltta-alueiden kyläkokoukset, joissa mm. valittiin vaalilautakunnat ensi syksyn luottamusmiesvaaleihin.

Näätämön alueen vaalilautakuntaan valittiin (suluissa henkilökohtainen varamies) Helmi Haataja (Juha Feodoroff), Illeppi Jefremoff (Riiko Fofonoff) ja Matti Semenoff (Heini Wesslin).

Nellim-Keväjärven vaalilautakuntaan valittiin Kauko Feodoroff (Mari Lappalainen), Vladimir Feodoroff (Elina Vuoti) ja Tauno Haltta (Helena Määttä).

Luottamusmies

Kolttalain mukaan luottamusmies valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan kolttien yhteisten asioiden hoitamista ja kolttien etujen valvomista varten. Luottamusmies valitaan vaaleilla, jotka toimitetaan molemmissa kylissä ja valituksi tulee henkilö, joka on saanut eniten ääniä, kun kummankin kylän vaalitulokset lasketaan yhteen.

Luottamusmieheksi valittavan tulee olla koltta-alueella asuva koltankielentaitoinen kolttalain 4§:n tarkoittama henkilö, joka on tehtävään kykenevä. (Kolttalain 4§: Koltalla tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka pitää itseään kolttana, edellyttäen, että hän itse tai hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan ainakin yksi on oppinut koltan kielen ensimmäisenä kielenään tai hän on tällaisen henkilön jälkeläinen taikka että hän aikaisemman lainsäädännön tarkoittama syntyperäinen koltta tai tällaisen koltan jälkeläinen.)

Vaalilautakunta

Kummankin alueen kyläkokoukset valitsevat erikseen luottamusmiesvaalin toimittamista varten kolme jäsentä vaalilautakuntaan ja heille kullekin henkilökohtaisen varamiehen. Vaalilautakunnan jäsenen tulee asua vakinaisesti asianomaisessa kylässä ja suostua tehtävään, johon hänet valitaan.

Molempien kylien vaalilautakunnat kokoontuvat yhteiseen järjestäytymiskokoukseen, jossa valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Äänioikeutetut

Kolttien luottamusmiesvaaleissa äänioikeus on Inarin kunnassa asuvalla täysivaltaisella koltalla ja hänen aviopuolisollaan. Vaalilautakunta laatii äänioikeutetuista luettelon ja jokaisella Inarin kunnassa asuvalla koltalla ja hänen aviopuolisollaan on oikeus tarkistaa vaaliluettelo.

Seuratkaa paikallislehti Inarilaisen kuulutuksia, joissa syksymmällä kerrotaan tarkemmin vaaliluettelon tarkistamispaikoista ja ajoista sekä luottamusmiesvaalien ajankohdasta.


Sevettijärven kyläkokous pidettiin ortodoksisella seurakuntasalilla 15.5.2011.

 

Vaall-luʹvddkååʹdd lie vaʹlljuum

Mõõnni neäʹttel õʹnneš Njeäʹllem-Keväjääuʹr da Njauddâm vuuʹdi sijddsåbbrid, koin vaʹlljeeš luʹvddkååʹddid ouddoummu vaʹlljumuužž vääras, kååʹtt šâdd puõʹtti čõõuč.

Njauddâm vuuʹd vaal-luʹvddkåʹdd (kâurrcertldõõǥǥi seʹst väärrooumaž): Helmi Haataja (Juha Feodoroff), Illeppi Jefremoff (Riiko Fofonoff) ja Matti Semenoff (Heini Wesslin).

Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹd vaal-luʹvddkåʹdd (kâurrcertldõõǥǥi seʹst väärrooumaž): Kauko Feodoroff (Mari Lappalainen), Vladimir Feodoroff (Elina Vuoti) ja Tauno Haltta (Helena Määttä).

Ouddooumaž

Sääʹmlääʹjj mieʹldd vaʹlljeet saaʹmi ouddoummu, koon tuåimmjempââʹjj peštt koumm eeʹǩǩed. Ouddooumaž håidd saaʹmi õhttsaž aaʹššid da vuåpp saaʹmi ouddõõzzid. Suu vaʹlljjeet vaalivuiʹm, koid ââʹnet kuhttu siidin. Ouddooumžen šâdd ooumaž, kååʹtt lij vuäǯǯam jäänmõs jiõnid, ko kuhttu siidi jiõnid laʹsǩǩeet õʹhtte.

Ouddooumž âlgg siltteed sääʹmǩiõl da suʹst feʹrttai jälsted sääʹmvuuʹdest, võl son âlgg leeʹd nåkam ooumaž, kååʹtt pâstt håiddad tän tuâi da teâudd sääʹmlääʹjj 4 §:z õõlǥtumuužžid. (Sääʹmlääʹjj 4 §: Tän lääʹjj mieʹldd säʹmmliʹžžen ǩiõčât nåkam oummu, kååʹtt jiõjjâs ǩeäčč säʹmmliʹžžen, õõlǥõsân lij, što son jiõčč leʹbe suu puärrsin leʹbe ääʹjjin da ääkkain õhtt lij mättjam sääʹmǩiõl suu vuõssmõs ǩiõllân leʹbe son lij näkam oummu kåårmlač leʹbe son lij ooudab lääʹjjšiõttõõzz mieʹrrääm šâddvuõđlaž säʹmmlaž leʹbe näkam säʹmmla kåårmlač.)


Pauliina Feodoroff da Helena Määttä leʹjje Njeäʹllem-Keväjääuʹr siidsåbbrest piizren da saaǥtuõʹllʼjeejen. (sniimi Eeva Nykänen)

Vaal-luʹvddkåʹdd

Kuhttu siidin siidsåbbar vaʹlljee jiiʹjjes siid vaal-luʹvddkådda koumm vuässla da siʹjjid vääʹrroummu. Vaal-luʹvddkåʹddneʹǩǩ âlgg jälsted põõžžeeʹl tän siidâst da suʹst feʹrttai låppõõttâd tän tuõjju.

Kuhttu siidi vaal-luʹvddkååʹdd såbbrõʹšše õõutsââʹjest saaǥǥtuõʹllʼjeei da vääʹrrsaaǥǥtuõʹllʼjeei vaʹlljeem diõtt.

Jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ

Jiõnstemvuõiggâdvuõtt saaʹmi ouddoummu vaalin lij juõʹǩǩ tiuddvääldlaž säʹmmlast da suu pieʹllkueiʹmest. Vaal-luʹvddkåʹdd rääjj loǥstõõǥǥ jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩin da juõʹǩǩ Aanar kååʹddest jälsteei säʹmmlast da suu pieʹllkueiʹmest lij vuõiggâdvuõtt taʹrǩǩeed tõn.

Ǩiõččâd kuultõõzzid pääiklaž gaʹzeâʹt Inarilaisest. Tõin mainsted čâhčča tääʹrǩben vaal-loǥstõõǥǥ taʹrǩǩeempaaiʹǩin da -ääiʹjin da ouddoummu vaali ääiʹjest.

2 kommenttia

 1. avatar Tauno Haltta
  Julkaistu 16.5.2011 kello 14.57 | Ikilinkki

  Pikkaisen väärin Tauno Haltan varamies on
  Helena Määttä ja muista en ole varma
  Terv: Tauno Haltta
  Ps Siis vaalilautakunnasta

 2. avatar Satu Moshnikoff
  Julkaistu 16.5.2011 kello 17.47 | Ikilinkki

  Kiitos tarkkaavaisuudesta! Nyt virhe on korjattu. 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider