Header image
Text background bars
log

Rajat ylittävää terveydenhuoltoa

Rajatonta hoivaa / Grenseløs omsorg –hanke on käynnissä Inarissa ja Etetä-Varangissa. Sen projektikoordinaattori Saija-Riitta Sadeoja on muuttanut toimipisteensä Ivalosta Sevettijärvelle Kolttataloon. Täältä hänen on helpompi olla yhteydessä norjalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kun matka lyheni sadoista kilometreistä muutamaan kymmeneen.

 Sevettijärvelle terveydenhoitaja

Hankkeen puitteissa Sevettijärvelle saatiin kokopäivätoiminen terveydenhoitaja, kun Inarin kunta maksaa puolet hänen palkastaan ja Etelä-Varangin kunta toisen puolen.

Saija-Riitta Sadeoja kertoo: ”Sevettijärven uusi terveydenhoitaja, Sofia Parviainen, on aloittanut työnsä 1.3.2011 ja tekee puolet työajastaan Norjan puolella Neidenin kylässä kotisairaanhoitajana. Toisen puolen työajastaan hän toimii väestövastuuterveydenhoitajana Sevettijärvi-Näätämön alueella. Tällainen toimenkuva on kokeilu ja osa Rajatonta hoivaa -hanketta, jonka tavoitteena on löytää Sevettijärvi-Näätämön ja Neidenin alueille uusia rajat ylittäviä ratkaisuja terveydenhuollon käytännön toimintaan.”

 Uusia neuvotteluja

 ”Inarin kunta neuvottelee parhaillaan Etelä-Varangin kunnan kanssa lääkäripalvelujen järjestämisestä Kirkkoniemessä  ja lomahoidon järjestämisestä Pykeijan hoivakodissa. Hoitomahdollisuudet Inarin kunnassa tulevat pysymään kuitenkin ennallaan mahdollisesta sopimuksesta huolimatta. Näin ollen sopimus syntyessään lisäisi valinnanvapautta hoitopaikan valinnassa Ivalon ja Kirkkoniemen ja/tai Pykeijan välillä,” jatkaa Sadeoja.

”Sevettijärven seurakuntasalissa järjestetään torstaina 26.5.2011 klo 12 alkaen tapahtuma, jonka järjestävät Norjan ja Suomen vapaahtoisjärjestöt yhteisesti, mutta siitä tiedotetaan tarkemmin tuonnempana,” kertoo Sadeoja.

Monta tukijaa

Rajatonta hoivaa hanke saa tukea EU:n Interreg IV A-ohjelmasta, Lapin Liitolta, Pohjois-Kalotin neuvostolta sekä Inarin ja Etelä-Varangin kunnilta. ”Annan mielelläni lisätietoja projektista. Ottakaa yhteyttä!” sanoo hankekoordinaattori Saija-Riitta Sadeoja, jonka yhteystiedot ovat sähköposti saija-riitta.sadeoja@inari.fi, puhelin 040 170 6867, osoite Sevettijärventie 9080, PL 17. Terveydenhoitajan puolestaan tavoittaa puhelinnumerosta 040 846 3078.

 


Tän tueʹlää projektkoorninattor Saija-Riitta Sadeoja vuâlgg Njauddma saǥstõõllâd.

 

Tiõrvâsvuõđhuõll pâʹjjel raaji Aanrest da Saujj-Varjjelest

Raajteʹmes håidd –haŋǩǩõõzz projektkoordinator Saija-Riitta Sadeoja lij tän ǩiiđ siirdčõõttâm Âʹvvlest Čeʹvetjäurra Saaʹmi Põʹrtte. Ååʹn suʹst lij pueʹrab håiddad aaʹššid Taar peäʹlnn õhttsažtuâjjtaaurõõžživuiʹm, ko mäʹtǩǩ lij vuännʼnam čueʹđin ǩilomettrin pâi muäʹddlo ǩilomettra.

Tiõrvâsvuõđhoiʹddjeei Čeʹvetjäurra

Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd Čeʹvetjäurra lij vuõǯǯum obbpeiʹvvsaž tiõrvâsvuõđhoiʹddjeei, koon pääʹlǩest Aanar kåʹdd mähss peäʹl da Sauʹjj-Varjjel kåʹdd nuuʹbb peäʹl. Tiõrvâsvuõđhoiʹddjeejin vuäitt mainsted soittjeeʹl nââmra 040 846 3078.

Saija-Riitta Sadeoja maainast: ”Čeʹvetjääuʹr ođđ tiõrvâsvuõđhoiʹddjeei, Sofia Parviainen lij alttääm tuâjas 1.3.2011. Son lij pieʹll ääiʹj tuâjast Neidenist dommpuõccihoiʹddjeejen da nuuʹbb pieʹll ääiʹj son reâugg oummin vaʹstteei tiõrvâsvuõđhoiʹddjeejen Čeʹvetjääuʹr-Njauddâm vuuʹdest. Näkan juõkkum tuâjj lij ǩiõččlõddâm vueʹlnn Raajteʹmes håidd -haʹŋǩǩõõzzâst da tõn täävtõsân lij kaunnâd ođđ kueiʹt peäʹlnn raai šõõddi tiõrvâsvuõđhuõl kääzzkõõzzid Čeʹvetjääuʹr-Njauddâm da Neiden vuuʹdid.”

Ođđ saǥstõõllmõõžž

”Aanar kåʹdd sagstââʹll Saujj-Varjjel kooʹddin, što dåhttarkääzzkõõzzid vuäitči vuäǯǯad Ǩeârkknjaarǥâst da hååid frijjääiʹj vääras Pykeija hoiʹddjempõõrtâst. Aanar kååʹddest ååʹn õnnum hoiʹddjempääiʹǩ lie kuuitâǥ õin âânnemnalla tõʹst huõlkani, što šâdd-a suåppmõš avi ij. Teʹl ko mâka suåppmõš šâdd, oummu vuäiʹtte vaʹlljeed hoiʹddjumuužž Âʹvvlest, Ǩeârkknjaargâst leʹbe Pykeijast,” juâtkk Sadeoja. ”Čeʹvetjääuʹr sieʹbrrkåʹddpõʹrtte riâššât såbbar nelljdpeeiʹv 26.5.2011 čiâss 12. Tõn reäʹšše Taar da Lääʹddjânnam organisatia õhttsiʹžže, leâʹša tõʹst teâđtet tääʹrǩben mâʹŋŋlest,” särnn Sadeoja.

Tuärjjeei

 Raajteʹmes håidd –haŋǩǩõs vuäǯǯ tuärjjõõzz EU Interreg IV –prograammâst, Lappi Leettast, Pohjois-Kalotti soveetest da võl Aanar da Saujj-Varjjjel kooʹddin. ”Muʹst vuäǯǯveʹted lââʹss teâđaid tän ääʹššest. Soiʹttjeʹǩed leʹbe pueʹtted kõõjjtõõllâd!” kåčč projektkoordinattor Saija-Riitta Sadeoja. Suu õhttvuõđteâđ lie neʹttpååʹšt saija-riitta.sadeoja@inari.fi, teʹlfon 040 170 6867, addrõs Sevettijärventie 9080, PL 17.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider