Header image
Text background bars
log

Merkittävä lahjoitus Kolttakulttuurisäätiölle

Tänään vietettiin sykähdyttäviä hetkiä Saaʹmi Põõrtâst, kun Ahti Vuoti Keväjärveltä lahjoitti valmistamansa usean kolttien perinteisen tuohiesineen kokoelman Kolttakulttuurisäätiölle. Säätiön puheenjohtaja, kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff luonnehti lahjoitusta todella merkittäväksi kulttuuriteoksi.

Eläkepäivinään tuohitöihin perehtynyt ja melkoiseksi tuohimestariksi kehittynyt Ahti Vuoti kiinnostui jokin aika sitten kolttien perinteisistä tuohiesineistä. Hän alkoi kysellä niistä ikäihmisiltä sekä tutkia kirjallisuutta ja museoiden kokoelmia löytääkseen tietoa niiden tekotavoista ja käyttötarkoituksista. Hän sanoo, että esineitä oli enää mahdoton löytää muualta kuin museoista ja niissäkin oli vain muutamia. ”Tuohi kestää aikansa, ja kun esine särkyy, se heitetään pois, mutta jos vielä jostain aitan nurkasta löytyy vaikka huonokuntoisiakin tuohiesineitä, tuokaa minulle. Niistä näkee muodon ja tekotavan, joiden mukaan voisi tehdä uuden samanlaisen,” hän sanoo.

Lahjoittaja toivoo, että kokoelmaa säilytetään Sevettijärvellä, ja että se siirretään Kolttien Kulttuurikeskuksen valmistuttua sinne. Kolttakulttuurisäätiön asiamies Marja Suojoki-Gauriloff kertoi, että juuri tänään oli tullut kirje Suomen Kulttuurirahaston Lapinrahastolta, jossa kerrotaan säätiön saavan 5.000 euroa kolttaesineistön kokoamiseen ja näyttelyn rakentamiseen. Hän iloitsee: ”Kun nyt on saatu näyttelyn pesämunaksi hieno tuohiesinekokoelma sekä näyttelyn kokoamisen alkupääoma, tästä on hyvä jatkaa. Toivottavasti muutkin noudattavat Ahtin esimerkkiä ja lahjoittavat kolttakulttuuria esittelevään näyttelyyn käsitöitä, työvälineitä, tarvekaluja ja muuta perinteistä esineistöä!”


Keväjärveläinen tuohimestari Ahti Vuoti kertoi tämäntyyppisen tuohikaaran (luâstt) olleen käytössä vielä Suomen puolella Näätämöjoella 1960-luvulla. Suurikokoisena ja tukevana se sopi hyvin lohille.

 

Nuõrttsääʹmkultturfondd vuäǯǯai kaallšõs sǩiâŋk

Täʹbbe leäi Saaʹmi Põõrtâst prääʹzniǩ, ko Ahti Vuoti Keväjääuʹrest sǩiâŋki Nuõrttsääʹmkultturfoʹndde saaʹmi peäʹsstuâjaid, koid son leäi raajjâm vuäʹmm maalli mieʹldd. Foond saaǥtuõʹllʼjeei, saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff cieʹlǩi, što tät leäi samai vääžnai da kaallšõs sǩiâŋkk saaʹmi kulttuuʹre.

Ahti Vuoti aaʹlji tuejjeed peäʹsstuâjaid, ko piâzzi jeältõʹǩǩe. Sõrgg suʹst šõõddi samai peäʹssčeäʹpp da son täättai tieʹtted jäänab saaʹmi peäʹsstuâjain. Son kõõjji tõi pirr puäʹrrsab oummin da looǥǥi ǩeeʹrjid da tuʹtǩǩii muʹzeejai norldõõǥǥid, što vuäǯǯči teâđaid tõi maallin da raajjâmvueʹjjin. Son ceälkk, što ij kaunnâm peäʹsskaauʹnid ko pâi occnja muʹzeejain. ”Peäʹss muärrai, ko tõn âânn da muärrjam täʹvvrid laʹǧǧstet meädda. Ko pâi koʹst-ne äiʹttčuõppâst käunnje peäʹsstäʹvver, puhttet tõid muʹnne. Tõin mon vuäinam maall da raajjâmvueʹjj da vuäitam raajjâd tõid oʹđđest,” son ceälkk.

Sǩiâŋkkuʹvddi tuäivv, što tän norldõõǥǥ ruõkkât Čeʹvetjääuʹrest tõn räjja ko ođđ Sääʹmkultturkõõskõs valmštââvv da seeʹrdet tok. Nuõrttsääʹmkultturfoond äʹššooumaž Marja Suojoki-Gauriloff mainsti, što täʹbbe leäi puättam ǩeʹrjj Lääʹdd Kultturfoond Lappifoondest da tõʹst leäi, što Fondd vuäǯǯ 5.000 eurrod sääʹmkaauʹni noorrâm diõtt da čuäjtõõzz raajjâm diõtt. Son rämmaš: ”Ååʹn meeʹst lij pueʹrr algg čuäjtõʹsse, ko vuäiǯǯaim täid mooččâs peäʹsstäʹvvridnid da siõmmna tieʹǧǧid. Täʹst lij šiõǥǥ juäʹtǩǩed tuâi. Tuäivam, što jeärraz tuejjee seämmanalla ko Ahti da sǩieʹŋǩǩe miʹjjid ǩiõtt-tuâjaid, tuâjjneävvaid, jeeʹres neävvaid da saaʹmi jeeʹrenallšem tiiŋgid!”


Kolttakulttuurisäätiön asiamies Marja Suojoki-Gauriloff ja säätiön puheenjohtaja Veikko Feodoroff vastaanottivat kolttien perinteisten tuohiesineiden kokoelman kiittäen lämpimästi Ahti Vuotia hänen merkittävästä lahjoituksestaan.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider