Header image
Text background bars
log

Kolttakäsityönäyttely Svanvikissa

Viime viikonloppuna avattiin kolttakäsitöiden näyttely Pasvik Galleriassa Norjan Svanvikissa. Sen on järjestänyt Kolttakulttuuri yli rajojen, Skolt saʹmi culture across borders –projektin norjalainen projektityöntekijä Katharina Bartsch.

Hän on lähettänyt valokuvia ja kertoo näyttelyn avajaisista:

“The opening of the exhibition at Gallery Pasvik in Svanvik was at Saturday april 9th. The exhibition will be present there until Wednesday april 27th. There were over 50 visitors coming to the opening. Svein Sørensen welcomed everybody to the gallery. I presented the project and the background for that exhibition.

We were especially glad that visitors from Sevettijärvi were present that day.  Unfortunately Elias Moshnikoff could not come to leu’dd. Instead Oksana Lapitskaya presented some Russian song. We both sang together a song to the holy Mary from the Russian orthodox liturgy. The exhibition was official opened in Norwegian and Finnish by Olav Beddari.

After the opening, Venke Tørmænen held a short introduction course in fingerveaving of belts. The Finnish visitors got a guiding in Svanvik area by Svein Sørensen, telling  about the Skolt Sámi history of Pasvik.”

 
Čuäjtõõzz äävumuš leäi Pasvik Galleriast Svanvikist sueʹvet njuhččmannu 9 peeiʹv.

 

Saaʹmi ǩiõtt-tuâjjčuäjtõs Svanvikist

Mõõnni neäʹttel-looppâst ääveeš saaʹmi ǩiõtt-tuâjjčuäjtõõzz Pasvik Galleriast Taar Svanvikist. Sääʹmkulttur pâʹjjel raaji –haʹŋǩǩõõzz projekt-tuâjjlaž Katharina Bartsch Taar peäʹlnn leäi riâššâm tõn.

Son lij vuõlttääm miʹjjid snimldõõǥǥid da maainast nääiʹt äävumuužž pirr:

“Čuäjtõõzz äävumuš leäi Pasvik Galleriast Svanvikist sueʹvet njuhččmannu 9 peeiʹv. Čuäjtõs lij äävai seärad njuhččmannu 27 peeiʹv räjja. Pâʹjjel 50 ooumžed leʹjje puättam äävumuʹšše. Svein Sørensen tuäivti pukid tiõrv pueʹttem galleriia. Mon mainstem haʹŋǩǩõõzz pirr da tõʹst še, što mäʹhtt tät čuäjtõs lij šõddâm.

Miʹjjid leäi jõnn rämm, ko nuʹtt määŋg čeʹvetjäuʹrneeʹǩǩ leʹjje puättam mieʹldd. Elias Moshnikoff leäi õlggâm leuʹddjed miʹjjid, leâʹša son ij piâssâm pueʹtted tiiʹǩǩ. Suu sââʹjest Oksana Lapitskaya lääulai måtam ruõšš laulli. Tõn mâʹŋŋa muäna kuâhttast lääulaim Nijdd Määʹrj laulli ortodoks liturgiast. De Olav Beddari äävii čuäjtõõzz tääras da lääddas.

Äävumuužž mâʹŋŋa Venke Tørmænen čuäjti pukid, što mäʹhtt saaʹminalla lootât vuõddi rabbâltää. Da Svein Sørensen mainsti Lääʹdd peäʹl oummid siõmmna Paččjooǥǥ säʹmmlai historiast.”


Svein Sørensen tuäivti pukid tiõrv pueʹttem galleriia. Vuäʹljsbeäʹlnn Olav Beddari, kååʹtt äävii čuäjtõõzz.


Miʹjjid leäi jõnn rämm, ko nuʹtt määŋg čeʹvetjäuʹrneeʹǩǩ leʹjje puättam mieʹldd.


Oksana Lapitskaya da Katharina Bartsch laullu Nijdd Määʹrj laulli.


Venke Tørmænen čuäjti pukid, što mäʹhtt saaʹminalla lootât vuõddi rabbâltää.Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider