Header image
Text background bars
log

Käsityöraaka-aineiden hankkiminen

Uusi ohje saamelaisen käsityöperinteen raaka-aineiden hankkimisesta Metsähallituksen hallinnassa olevilta luonnonsuojelualueiden ulkopuolisilta alueilta. Ohje otetaan saamelaisten kotiseutualueella käyttöön heti.

Saamelaisen käsityöperinteen luonnonresursseihin liittyvää perinteistä tietoa turvatakseen Metsähallitus antaa yleisen, korvauksettoman oikeuden ottaa valtion maalta käsitöiden raaka-aineeksi vähäisiä määriä pajua, leppää, koivua ja haapaa. Myös vähäisiä määriä juuria, kenkäheinää, niittymaarianheinää ja väinönputkia voi ottaa korvauksetta. Yleinen
otto-oikeus ei koske kansallis- tai luonnonpuistoja, eikä raaka-aineena tapahtuva jälleenmyynti tai välitys ole sallittua.
Katajan ottoon myönnetään erillisiä, maksuttomia lupia ja pahkojen ottoon erillisiä, maksullisia lupia.
Tällainen linjaus on tehty saamelaiskäräjien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena. Linjaus perustuu biodiversiteettisopimuksen 8 j artiklaan (käsittelee saamelaisten perinteistä tietoa) ja Metsähallituslain 4 §:n (yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet -saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaaminen). Linjauksen on vahvistanut pääjohtaja Jyrki Kangas 20.1.2011.
Katajien ottolupia myönnetään kaikkialle muualle valtion maille, paitsi muutamalle erikseen kartalle rajatulle alueelle, eikä tietenkään puistoihin.

 

 

Saaʹmi ǩiõtt-tuâjjaunnsi haŋǩǩumuš

Ođđ vuäʹppõs saaʹmi ǩiõtt-tuâjjaunnsi haŋǩǩumuužž vääras Meäʹcchalltõõzz vuuʹdin, kook lie luâđsuõʹjjeemvuuʹdi åålǥbeäʹlnn. Vuäʹppõõzz vääʹldet õnnu nâraaz säʹmmlai dommvuuʹdest.

Meäʹcchalltõs tätt staanâd säʹmmlai ǩiõtt-tuâjjaunnsin kuulli vuäʹmm teâđ, kååʹtt kuâskk luâttresuursi âânnmõõžž da oudd tõn diõtt säʹmmlaid vuõiggâdvuõđ väʹldded valdia määddain aunnsen siõmmna puåjjuid, lieʹppid, sueʹjjid da suuʹvid maaustää. Seämmanalla vuäitt dääram väʹldded occnja vuäddsid, kaammisueiʹnid, duuhhsueiʹnid da poorrâmraaʹzzid še.Väʹlddemvuõiggâdvuõđ vuâlla jie kuul meermieʹcc jie ni luâttmieʹcc. Aunnsen šõõddi kaaupšumuš da peittkaupp lie ǩiõlddum.
Kõskkõz välddmõʹšše uuʹdet dääram jeeʹrab looʹvid da paaʹǩǩid vuäǯǯ väʹdded jeeʹrab määuslain looʹvin.
Nääiʹt lij saaǥǥstõllum Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd. Tuʹmmjumuužž vuâđđan lij biodiversitettsuåppmõõžž 8 j artikkla (kuõskktââll säʹmmlai äʹrbbvuõtt-teâđ) da Meäʹcchalltõõzz lääjj 4 §:z (takai õhttsažkåådlaž õõlǥtumuužž – sääʹmkulttuurlaž jieʹllem staaneem diõtt). Vueiʹvvšurr Jyrki Kangas lij raavääm tuʹmmjumuužž 20.1.2011.
Kõskksi väʹlddemlooʹvid uuʹdet pukid jeeʹres valdia määddaid peʹce måtam vuuʹdid, kook lie jeeʹrben miõrǩǩuum kaʹrtte, ij-a teâttlõs muõrrǩeeʹddid.


Kolttien perinteinen sokerikko ja rasia männynjuurista. Saaʹmi säähharneʹcc da vuäʹddčuʹǩǩ.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider