Header image
Text background bars
log

Vuoden koltta 2011

Vuoden 2011 vuoden koltaksi valittiin ensimmäisen kerran yksityisen henkilön sijaan osuuskunta, Lumimuutos osuuskunta. Valinnasta kertoi Saaʹmi Nueʹttin puheenjohtaja Pauliina Feodoroff Inarin Siidassa pidetyssä Itäsaamen Atlaksen julkistamistilaisuudessa kolmas helmikuuta. Perustelut valinnalle olivat kunniakirjassa, jonka teksti on alla.

Muõttmuttâs vuässõskåʹdd
Lumimuutos osuuskunta

Sääʹm-meer õhttvuõđ puåtkkne Kuâlõʹǩǩe, ko õhttvuõđi tuõʹllʼjumuužžâst leäi nuʹtt 50 eeʹjj päkk-kõhtt. Kueiʹt puõlvvõõǥǥ pââʹjest, kook kuâđđje kõʹsǩǩe, ruåttvuõtt väjldââvv. Täʹst väjldââvv da ǩeäʹʒʒan še tõt maaiʹlm, koon mij da Kuâlõk võl kueʹddep, leâʹša kååʹtt vuäjj juʹn maaddârääʹjji da -ääkkai mieʹldd maddu.
Jeäʹp leäkku vuäittam seuʹrrjed da tuärjjeed piârrjeen Ruõšš beäʹlnn, nuʹtt mäʹhtt tuärvv leäi leeʹd. Lääʹddviiʹlj da -vueʹbb lie tuejjääm miʹjjid tõn, koon jeäʹp leäkku jiijj vuäittam: Muõttmuttâs lij puättam Sääʹmjânnma muuʹšteeʹl tuâlʼjõžääiʹj, tõʹst mušttʼteeʹl da puõʹttiääiʹjest niõǥǥeeʹl. Kõskkvuõđ, kook lie juätkkjam pâʹjjel lååi eeʹǩǩed, vueiʹnet Nuõrttsääʹm Atlas –ǩeeʹrjest. Ǩeʹrjj lij vääʹldkååʹmtumuš kuõiʹtbeäʹlnn raai. Nääiʹt mij moštt eʹpet mottai: eʹpet lij äiʹǧǧ tieʹtted puki loʹsses aaiʹji pirr, koid leäʹp jeällam da koin leäʹp pâi seʹlvvnam – tuâlaa juʹn ouddâl tän mij kuälmad Čeʹvetjääuʹr ääiʹj.
Mij sääʹm leäʹp viõsttrõmõs roodd määŋgin nuõrttsääʹmrooddin. Õhttsažtuâjj Muõttmuttâs vuässõskooʹddin lij pohttam miʹjjid mååust tõid teâđaid, koid mij roodd åålǥbeällsaž vuäitt puʹhtted mååust mij histoorâst.
Muõttmuttâs lij tuejjääm jeeʹresnalla ko määŋg jeeʹres tuʹtǩǩeei. Vuässõskååʹdd oummu lie mäccam da pohttam mååust määŋgǩeârddsânji tõn, koon lie õʹhttešt välddam mieʹldez. Muõttmuttâs rääjj suåvâdvuõđ da ođđ aalǥ konkreettlaž tuâjaivuiʹm Lääʹdd- da Sääʹmjânnmi kõʹsǩǩe, oummust ooumže, da tõn diõtt Muõttmuttâs vuässõskåʹdd lij eeʹjj 2011 säʹmmlaž.

Kolttakansan yhteydet Kuolaan rapautuivat pahoin miltei 50 vuotta kestäneen pakkotauon aikana. Kahden väliin jääneen sukupolven aikana sukulaisuus unohtuu. Samalla unohtuu ja kapenee myös se maailma, jota me ja Kuola vielä kannamme, mutta joka vaipuu jo vanhimpien mukana maahan.
Emme ole pystyneet seuraamaan ja tukemaan Venäjän puolella olevia perheitämme siinä määrin kuin tarve olisi. Suomen veljet ja sisaret ovat tehneet meille sen, mihin emme ole itse pystyneet: Lumimuutos on tullut kolttain maille menneen muistaen, siitä muistuttaen ja uudesta uneksien. Yli vuosikymmenen jatkuneet suhteet Kuolaan tiivistyvät Itäsaamen Atlakseen, joka on vallankumous molemmin puolin rajaa. Näin muistimme muuttuu jälleen: on taas aika tietää kaikki aiemmin koetut vaikeat ajat, joista on aina selvitty – jo kauan ennen tätä meidän kolmatta Sevetin aikaamme.
Yhteistyö Lumimuutoksen kanssa on tuonut meille, läntisimmälle itäsaamen monista heimoista, takaisin käytännössä kaiken sen tiedon, mitä heimomme ulkopuolinen voi historiastamme takaisin tuoda.
Toisin kuin monet muut tutkijat, on Lumen väki palannut käyntinsä jälkeen takaisin ja tuonut kerran hakemansa kymmenkertaisena takaisin. Lumimuutos rakentaa sopua ja uutta alkua Suomen ja Saamen välille konkreettisin teoin, henkilö henkilöltä, ja siksi Lumimuutos osuuskunta on vuoden 2011 koltta.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider