Header image
Text background bars
log

Venäjän Saamelaisparlamentti perustettu Murmanskissa 12.12.2010

Jo kaksi vuotta sitten tehtiin ensimmäinen yritys perustaa Venäjälle saamelaisparlamentti Olenegorskin kongressissa joulukuussa 2008. Kongressi jäi kuitenkin tuolloin puolitiehen ja johti siihen, että saamelaiset perustivat oman valmistelevan elimensä, joka tunnetaan lyhenteellään SUPS (SUPS= Murmanskin alueen valtuutettujen saamelaisedustajien neuvosto). Vähän myöhemmin vallanpitäjät perustivat oman kilpailevan elimensä, johon kuuluvat myös joidenkin perheyhtymien (obshina) edustajia .

Murmanskissa järjestettiin 12.12 kongressi, joka viimein päätyi perustamaan Venäjälle oman saamelaisparlamentin. Mukana oli noin 73 valtuutettua, vieraina muun muassa Luujärven apulaiskunnanjohtaja, Murmanskin duuman kulttuurikomitean puheenjohtaja, Raiponin edustaja, Norjan saamelaiskäräjien puheenjohtaja Egil Olli, Ruotsin saamelaiskäräjien puheenjohtaja Stefan Mikaelsson sekä Erkki Lumisalmi Suomen saamelaiskäräjien varapuheenjohtajana.

SUPSin puheenjohtaja Valentina Sovkina piti kongressin alkuun tunnin mittaisen esitelmän, jossa käsiteltäviä asioita olivat mm.: Itsemääräämisoikeus, Saamelaiset, Arktisten alueiden valtaaminen, Meidän havaintomme, Meidän suosituksemme, Pohjoisten vähälukuisien kansojen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys, Itsemääräämisoikeuden prosessi, Mediat ja saamelaisista tiedottaminen, Sairaudet, Alkoholismi, Ravinto, Tuberkuloosin lisääntyminen Murmanskin läänissä, Ketkä tarvitsevat Pohjolan vähälukuisia kansoja, Köyhyysrajan alapuolella, Väestönmäärän dynamiikka, Tietolähteet.

Venäjäksi tapahtumasta ei käytetty sanaa ”kongres” vaan sanaa ”s´ezd”, joka tarkoittaa ”isoa kokousta, kongressia”. Nimestä todettiin, että Venäjällä ei voi käyttää sanaa ”saamelaisparlamentti”. Tähän Bjarne Store Jakobsen Norjan saamelaiskäräjiltä vastasi, ettei Skandinaviassakaan virallisesti ole parlamentteja, vaan käräjiä.

Etukäteen oli jaettu kahden sivun päätöslauselmaehdotus, jonka alussa todetaan näin:
”Kuultuaan ja pohdittuaan SUPS:n puheenjohtajan, V.V. Sovkinan esitelmä, Murmanskin alueen alkuperäiskansan, saamelaisten, toinen kongressi, päätti:

1. Vahvistaa saamelaiskansan väliaikaiseksi edustukselliseksi elimeksi – saamelaisparlamentin – Kueledagk Soamet sobbar – seuraavin valtuuksin…

Yleisön joukossa ollut juristi neuvoi, että jos muotoilussa ei käytetä sanaa ”väliaikainen”, eivät viranomaiset koskaan ala tehdä yhteistyötä sobbarin kanssa.

Pitkään käytiin keskustelua myös siitä että tarvitaanko ensin laki saamelaiskäräjistä ja sitten vasta parlamentti – vai voiko tehdä päinvastoin. Bjarne Store Jakobsen ja Stefan Mikaelsson selostivat miten Skandinaviassa on menetelty. Ensin komitea, sitten ehdotus, sitten laki ja sitten vasta vaalit.

Keskustelujen jälkeen päätettiin perustaa uusi parlamentti, jossa on yhdeksän jäsentä ja heidät valittiin heti. Parlamentti antoi myös päätöslauselman:

Murmanskin alueen vähälukuisen alkuperäiskansan, saamelaisten, toinen kongressi
PÄÄTTI

1. Vahvistaa saamen kansan väliaikaisen edustuksellisen elimen, Saamelaisen Parlamentin – Kуэлэдагк соамет Соббар (jatkossa ”Saamelaisparlamentti”) seuraavin valtuuksin:

– Edustaa Murmanskin alueen vähälukuista alkuperäiskansaa, saamelaisia, federaation, alueen ja kuntien elinten edessä sekä Venäjällä että ulkomailla siirtymäjaksona, eli kunnes Saamelaisparlamentti on perustettu vakituisilla valtuuksilla ja vakituiselta pohjalta,

– Perustaa hallintonsa, jolla on juridisen järjestön oikeudet Venäjän lainsäädännön mukaisesti,

– Laatia ja hyväksyä asetuksia, sääntöjä, julkilausumia ja muita tarpeellisia asiakirjoja omien valtuuksiensa puitteessa,

– Toteuttaa elinkeinollisia, taloudellisia, hallinnollisia ja muuta toimintaa omien valtuuksiensa puitteessa,

– Valmistaa, kutsua ja järjestää Murmanskin alueen vähälukuisen alkuperäiskansan, saamelaisten, säännöllisiä kongresseja, kerran vuodessa tehdäkseen selvityksen kansalle ja kerran neljässä vuodessa vahvistaakseen valtuutensa (ja tarpeen mukaan) suorittaa Saamelaisparlamentin vaalit.

2. Valita yhdeksän jäsentä Saamelaisparlamenttiin:
Afanasjeva Nina

Artieva Alexandra

Danilov Andrej

Egorova Olga

Ezhova Nina

Kolosov Alexej

Sovkina Valentina

Tkachov Valerij

Tsmykajlo Tatjana

3. Valita Saamelaisparlamentin presidentin (puhemiehen)

4. Kääntyä Murmanskin Maaherran puoleen jotta hän huolehtisi että Saamelaisparlamentti saa käyttöön statukselleen sopivat toimitilat korvauksetta.

5. Kääntyä Murmanskin Maaherran ja Murmanskin duuman puoleen ehdottaakseen että laadittaisiin ja hyväksyttäisiin Murmanskin lääniä varten lainsäädäntö, joka säätelee edustuksellisen elimen, Saamelaisparlamentin statussuhteita, sen vaaleja ja toimia sekä muita tarpeellisia asiakirjoja.

6. Kääntyä Murmanskin Maaherran puoleen seuraavin ehdotuksin:

– Tiedottaa Murmanskin alueen väestölle alueen luonnonvarojen korkojen käytöstä tavalla joka ottaa saamelaisten edut huomioon,

– Laatia toimenpidepaketti, jonka tarkoitus on mahdollisuuksien luominen saamelaisille elää perinteistä elämäntapaa, harjoittaa perinteisiä elinkeinoja ja korottaa niitä tasolle, joka ei ole matalampi kuin Neuvostoliiton loppuaikoina,

– Ehdottaa federaalitason lainsäädäntöä ja muita normatiivisia juridisia asiakirjoja Venäjän Federaatiossa saamenkansan alkuperäisen asuma-alueen, perinteisen elämäntavan, talouden ja elinkeinojen suojeleminen ja kehittäminen laatimalla asiallisia federaalitason ohjelmia sosiotaloudellisen ja kulttuurin kehittämiseksi, kielen säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi, alkuperäisen asuma-alueen, perinteisen elämäntavan ja talouden säilyttämiseksi ja maa-alueiden ja muiden luonnonvarojen käyttämiseksi ja suojelemiseksi.

Raportin kirjoittanut Leif Rantala, lyhennelmä PF

Yksi kommentti

 1. Julkaistu 27.1.2011 kello 4.25 | Ikilinkki

  Hei Pauliina
  ja muut kolttasaamelaiset,

  kiitos hienosta reporttista! Valitettavasti en ole löytänyt minkälaista infoa siitä asiasta kolmen pohjoismaiden – Norjan, Ruotsin eikä Suomen – saamelaiskääräjien kotisivuilta! Ihmettelen miksi on niin jos kysyn jos sinulla on siihen selitys?

  Ilokseni oli Etnia r.y.n lehdessä Ensimmäiset Kansat 3/2010 heti alussa sekä informaatio Venäjän saamelaisten uudesta parlamentistä (sivulla 3)että kertomus heidän poliittitisestä kriisistään 2010 (sivulla 4)värikuvineen.

  Saksan ihmisoikeusorganisaatio Lappland-Initiative Bremen e. V. on ehkä ainoa yhdistys joka tukee Venäjän saamelaisia(ennen kaikkea humanitäärisellä avulla ja tiedottamisella) Olen heidän kanssaan läheisessä yhteistyössä ja me olemme yrittäneet tiedottaa näistä asiosta myöskin muissa maissa ja on ollut erittäin hankalaa saada sanaa leviämään vaikka Venäjän saamelaiset ovat itse sitä toivoneet! Sen takia olin Pauliinan kirjoituksesta niin iloinen!

  En ole tiennyt paljon kolttasaamelaisista mutta kun on näin loistava kotisivu se on asia joka muuttuu!

  Kuulun itse suomenruotsalaseen vähemmistöön! Vaikka tilanne on erilainen tunnen solidaarisuutta saamelaisten kanssa. Ajankohtainen teemani on Suomen kirkon ja valtion nopea (JA ILMAN BYROKRATIAA)anteeksipynntö saamelaisilta siitä kaikesta mitä heille kolonisaation aikana JA SEN JÄLKEEN on aiheutettu!

  Parhain terveisin,
  Nina Michael
  München Saksa
  Kulttuurien välinen kommunikaatio
  GfbV (suomeksi: Uhattujen Kansojen Seura)
  Saamelaiskoordinaattori
  nina...@aol.com
  Puh.: +49 89 460 51 17

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider