Header image
Text background bars
log

Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen – hanke

Koltta-alueella on alkanut uusi projekti, jonka tarkoituksena on kolttasaamelaiskulttuurin, koltansaamen kielen ja kolttasaamelaisidentiteetin elvyttäminen rajat ylittävän yhteistyön kautta.

Suomessa, Norjassa ja Venäjällä toimivalla hankkeella pyritään nostamaan kolttakulttuurin arvostusta ja parantamaan kolttakulttuuritietoutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteeseen pyritään pääsemään neljällä toimenpidekokonaisuudella, joita ovat: yhteistyön tiivistäminen ja yhteistyöverkostojen luominen, kielen elvyttäminen, kulttuuriperintötietouden ja identiteetin vahvistaminen sekä tiedottaminen.

Rajojen yli ulottuva yhteistyö avaa uusia näkökulmia kolttakulttuurin kehittämistyöhön ja edistää kolttasaamelaisten keskinäistä kanssakäymistä. Se luo valmiuksia myös laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Koltansaamenkielinen väestö kuuluu Skandinavian alkuperäiskansoihin ja muodostaa Suomessa, Norjassa ja Venäjällä etnisen vähemmistön. Kolttasaamelaisia on arviolta noin 1000 henkeä, joista Suomessa n. 600, Norjassa n. 150 ja Venäjällä n.250 henkeä. Kolttasaamelaiset eroavat muista saamelaisryhmistä kielen, kulttuurin, käsityöperinteen, pukeutumisen sekä ortodoksisen uskonnon perusteella.

Tavoitteet ja toiminta

Hankkeen tavoitteena on kolttasaamelaiskulttuurin ja koltankielen elvyttäminen Suomessa, Norjassa ja Venäjällä. Keskeisessä roolissa ovat alueella asuvat kolttasaamelaiset sekä eri yhteistyötahot, joiden verkostoitumisen kautta yli rajojen tapahtuva kanssakäyminen helpottuu ja lisääntyy. Toiminnan tavoitteena on kolttasaamelaisen identiteetin vahvistaminen ja kolttasaamelaiskulttuurin tunnettavuuden lisääminen tuottamalla ja julkaisemalla tiedotusmateriaalia.

Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hankkeen toteuttaja on Suomessa Saamelaisalueen Koulutuskeskus. Yhteistyökumppanina on Østsamisk museum Norjan Neidenissä. 2,5 vuotta kestävä hanke toteutetaan vuosina 2010-2012. Hankkeen toimipaikat ovat Sevettijärvellä, Neidenissä ja Murmanskissa.

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja se kuuluu INTERREG IV A Pohjoinen – Sápmi –osaohjelmaan. Hankkeen kansallinen rahoittaja on Lapin liitto.

Lisätietoja:

kolttakulttuuri(ät)sogsakk.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider