Header image
Text background bars
log

Koltta-alueen terveyspalvelut huolestuttavat

Näätämön alueen kolttien kyläkokous otti tänään voimakkaasti kantaa Sevettijärven terveyspalveluiden jatkuvaan huononemiseen. Tuoreimman Inarin kunnan avohoidon johtajan tiedotteen mukaan Sevettijärvellä ei ole lainkaan terveydenhoitajaa lokakuussa! Nekin kaksi vastaanottopäivää, jotka terveydenhoitajalla on ollut elo-syyskuussa, on lopetettu.

Koska kyse on vain rahasta, jota ei muka löydy kokopäiväisen terveydenhoitajan palkkaamiseen, kokousväki päätti yksimielisesti laatia Inarin kunnalle kirjelmän, joka lähetetään tiedoksi mm. Saamelaiskäräjille, ELY-keskukselle, vähemmistövaltuutetulle sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle. – On suorastaan hengenvaarallista asua seudulla, jossa lähimmät terveydenhoitaja- tai lääkäritasoiset palvelut ovat yli 150 kilometrin päässä. Ja mitä säästöä se on kunnalle, että ihmisiä kuljetetaan Ivalossa, vanhukset useimmiten taksilla, joka pikkuasian vuoksi, jonka terveydenhoitaja pystyisi helposti hoitamaan Sevetin terveysasemalla.

Kyläkokoukselle tiedotettuja asioita olivat muuttuneet kolttalain mukaiset enimmäistulorajat, koltta-alueen kalavesien hoito, Kolttakulttuurisäätiön asiat sekä Kolttakulttuuri yli rajojen -projektin toiminnasta sekä sen kylään tuomista uusista työpaikoista.

Pitkät ja antoisat keskustelut käytiin metsähallituksen uusista suunnitelmista kalastustukikohtien suhteen, Näätämöjoen lohenkalastuksen rajoitustoimista, kolttalain mukaisista keskeisistä tukimuodoista sekä Nilijärven Rautujärven alueen saamisesta kolttalain mukaisiin tarkoituksiin.


Pâʹjjel kuâhttlo ooumžed leʹjje puättam sijddsåbbra tuʹmmjed vääžnai sääʹmaaʹššid.
                                                                                      Sniimmâm Satu Moshnikoff

 

Sääʹmvuuʹd tiõrvâsvuõđhååid hueʹneet

Täʹbbe õnnum Njauddâm vuuʹd saaʹmi sijddsåbbrest oummu leʹjje samai suttâm, ko Čeʹvetjääuʹrest ij leäkku tiõrvâsvuõđhoiʹddjjeei kålggmannust ni vooʹps. Võl påʹrǧǧmannu da čõhččmannu ääiʹj tääiʹben leäi leämmaž tiõrvâsvuõđhoiʹddjeei kueʹhtten peiʹvven neäʹttlest, leâʹša teänab ij leäkku ni õhttân peeiʹv.

Aanar kååʹddest ij mâka kaunnu teʹmmet teäʹǧǧ, što tõt vuäiʹtči paʹlǩǩeed Čeʹvetjäurra tiuddpeivvsaž tiõrvâsvuõđhoiʹddjeei. Sååbbarneeʹǩǩ tätta vuõltteed tän ääʹšš pirr kådda ǩeeʹrj, kååʹtt âlgg vuõltteed teâttân jeärbi mieʹldd Sääʹmtegga, ELY-kõõskõʹsse, minoritetåskkoummu di eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššoummu še. – Lij čuuʹt vaarlaž jälsted vuuʹdest, koʹst ââldmõs tiõrvâsvuõđhoiddjeei da dåhttar lie pâʹjjel 150 ǩilomettar tueʹǩǩen. Da mäʹhtt mâka kåʹdd šeäštt, ko oummid jååʹđteet Âʹvvlest, tääuʹjmõsân taksin, juõʹǩǩ vääʹnn ääʹšš diõtt, koon tiõrvasvuõđhoiʹddjeei vuäiʹtči hieʹlǩeld hoiʹddjed Čeʹvetjääuʹr tiõvâsvuõttpõõrtâst.

Sijddsåbbra teâđteš näkam aaʹššid: mottjam sääʹmlääʹjj mieʹlddlaž puåđraai, sääʹmvuuʹd kueʹllčaaʹʒʒi håidd, Sääʹmkultturfoond ääʹšš, Sääʹmkulttuur pâʹjjel raaji –haʹŋǩǩõõzz tuåimin da ođđ tuâjjpääiʹǩin, koid haʹŋǩǩõs lij pohttam siʹjdde.

Jiânnai mainnâz šõʹdde meäʹcchalltõõzz ođđ plaanin kueʹllǩeâmpai vääras, Njauddâmjooǥǥ luõss-šeellmõõžž rääʹjtemest, sääʹmlääʹjj mieʹlddlaž tuäʹrjjeemtuåimin di tõʹst, što Nilijääuʹr Räuddjääuʹr voudda õõlǥči vuäǯǯad raajjâd ođđ sääʹmpõõrtid.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider