Header image
Text background bars
log

Saamen kielen elvyttämistyöryhmä asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut 24.9.2010 (Dnro 61/040/2010) työryhmän ohjausryhmineen laatimaan saamen kielen elvyttämisohjelman. Elvyttämisohjelma tulee laatia ajalla 1.10.2010 – 31.12.2011.

Työryhmän tehtävä on kaksijakoinen. Ensiksikin sen tulee arvioida saamen kielten tilannetta ja sen parantamiseksi tehtyjä toimenpiteitä kaikkien kolmen Suomessa puhutun saamen kielen osalta. Toiseksi työryhmän tulee arviointiensa pohjalta laatia ehdotus kokonaisvaltaiseksi ja pitkäjänteiseksi saamen kielten elvyttämisohjelmaksi. Ohjelman tulee sisältää ehdotuksia, jotka koskevat mm. saamen kielten tutkimusta ja kielenhuoltoa, saamen kielen opetusta ja saamenkielistä koulutusta, kulttuurin tukemista, päivähoitoa ja kielipesätoimintaa sekä muita yhteiskuntaelämän osa-alueita, joilla vahvistetaan saamelaisten oikeutta vaalia kieltään ja kulttuuriaan valtakunnallisesti.

Varsinaisen  t y ö r y h m ä n  puheenjohtaja on opetus- ja kulttuuriministeriön erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez. Työryhmän jäsenet ovat ylitarkastaja Maria Biskop opetus- ja kulttuuriministeriö, johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriö, hallitussihteeri Hanna Kiiskinen sosiaali- ja terveysministeriö, Petra Magga-Vars saamelaiskäräjät ja sivistystoimen tarkastaja Kari Torikka Lapin aluehallintovirasto. Työryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Maija Innola opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallitus, koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari saamelaiskäräjät ja tutkija Kaarina Vuolab-Lohi Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan  o h j a u s r y h m ä ä n, joka seuraa ja ohjaa hankkeen etenemistä on nimitetty puheenjohtajaksi ylijohtaja Sakari Karjalainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Saamen kieliä ohjausryhmän jäsenistössä edustavat saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja Irja Seurujärvi-Kari (pohjoissaame), varapuheenjohtaja Erkki Lumisalmi (koltansaame) ja Yrjö Musta (inarinsaame).

Ohjausryhmän pysyväksi asiantuntijaksi on nimetty vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet.

Saaʹmi Nueʹtt iloitsee kielirintamalla tapahtuvasta edistyksestä, etenkin kun koltan- ja inarinsaamen kielet ovat mukana elvyttämisohjelmassa tasavertaisina pohjoissaamen rinnalla kuten Saamen kielilaki edellyttää.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider