Header image
Text background bars
log

BEBO-kokous vieraili tänään Sevetissä

Yhdessä monien oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa Saamelaisalueen koulutuskeskus oli kesäkuussa 2007 perustamassa kansainvälistä poronhoidon ja perinteisten elikeinojen koulutusverkostoa ”Boazoealahusaboahtevuoda ovddas” suomeksi  ”Poroelinkeinon tulevaisuuden puolesta” eli BEBO, joka toimii Arktisella alueella.

Inarissa pidetyn BEBO-kokouksen osallistujat vierailivat Sevettijärvellä tänään. Sitä ennen he olivat olleet mukana Inarissa ’Ijahis Idja 2010’ alkuperaiskansojen musiikkitapahtumassa sekä osallistuneet ’Hiljaisen tiedon’ seminaariin Siidassa.

Kokouksen osallistujat edustivat mm. Pietarin Pohjoisten Kansojen Instituuttia, Venäjän poronhoitajien liittoa, Lovozeron Ammattikoulu-26, Indigan koulua Nenetsiassa, Izman Ammattikoulu-27 Komin tasavallassa, Jakutian maatalousakatemiaa ja Pohjoiskansojen koulua Sahan tasavallassa.

Sevettijärvellä ohjelmassa oli tutustuminen Kolttien Perinnetaloon, kirkkoon ja kouluun sekä kyläpajaan luottamusmies Veikko Feodoroffin ja SAKKin rehtori Liisa Holmbergin johdolla. Virallisemman ohjelman jälkeen vedettiin pari nuotta-apajaa kyläläisten kanssa, tulisteltiin ja seurusteltiin nauttien savukalaa sekä savuporoa. – Vieraat viihtyivät Sevetissä niin hyvin, että seurustelua päätettiin jatkaa Norjan reissun kustannuksella.

  

BEBO-sååbbarneeʹǩǩ täʹbbe Čeʹvetjääuʹrest

Õõutsââʹjest määŋgai škoouli- da organisaatiaivuiʹm Sääʹmvuuʹd Škoouʹlʼjemkõõskõs leäi ǩieʹssmannust 2007 alttääm meeraikõskksaž puäʒʒhååid da jieʹllemvueʹjji škoouʹlʼjemsääiʹm  ”Boazoealahusaboahtevuoda ovddas” säämas ”Puäccjieʹllemvueʹjj puõʹttiääiʹj peäʹlest” leʹbe BEBO, kååʹtt tuåimm Aarktlaž vuuʹdest.

Mâŋŋa Aanrest õnnum såbbar, sååbbarneeʹǩǩ jieʹlle täʹbbe Čeʹvetjäuuʹrest. Tõn ooudpeäʹlnn sij leʹjje leäm mieʹldd ʼIjahis Idja 2010ʼ alggoummi musikkpeeiʹvin da ʼJõskk teâđ seminaarestʼ Siidast.

Sååbbarneeʹǩǩ leʹjje puättam juõʹǩǩåʹrnn tââʹvest: Pietarist, Lovozerost, Nenetsiast, Komist, Jakutiast, Sahast dno.

Čeʹvetjääuʹrest sij tobddstõʹtte ouddooumaž Veikko Fodoroffin da SAKK rehtor Liisa Holmbergin Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõʹrtte, ceerkva da škoouʹle di siid tuâjjpõʹrtte. Tõn mâŋŋa nueʹtteš muäʹdd lappjed da tollstõʹlleš čeʹvetjääuʹrneeʹǩǩivuiʹm. Kueʹssid taʹrjjeeš päʹlvvuum puõccuvueʹǯǯ da suõvstum kueʹlid. – Kueʹss maʹšše nuʹtt puârast Čeʹvetjääuʹrest, što sij jie teänab tättam vueʹlǧǧed Taʹrre, pâi leʹjje tääiʹben kuuʹǩǩab ääij, ouddâl ko maʹcce Aanra.

Kuvat Satu Moshnikoff

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider