Header image
Text background bars
log

KÅʹLLǨIÕLL – Tâ´vvjânmlaž sääʹmǩiõl ǩiõllciist jue´jjet 2010

Kåʹllǩiõll – Tâʹvvjânmlaž sääʹmǩiõl ǩiõllciist jueʹjjet eʹpet čâhčča 2010 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeri da sääʹmteeʹğği saaǥǥtuõʹll’jeejai kaaunõõttmest Tukholmast skamm-mannust. Ǩiõllciist uuʹdet õõutoummid leʹbe õhttõõzzid sääʹmǩiõl ooudâsviikkâm diõtt Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruôššjânnmest.

Taar, Lääʹddjânnam da Ruõcc sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeer da tääi jânnmi sääʹmteeʹğği saaǥǥtuõʹll’jeei lie alttääm ǩiõllciist ouddmõõžž. Ciist juõʹǩǩeš vuõss vuâra eeʹjj 2004 da tõn jueʹjjet juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj. Ciist šorradvuõtt lij 12 500 eurrâd.

Ǩiõllciist tääʹvtõs
Ǩiõllciist tääʹvtõssân lij pueʹreed sääʹmǩiõl ooudâsviikkmõõžž, âânmõõžž da seillmõõžž Taarrâst. Ruõccâst, Lääʹddjânmest da Ruõššjânnmest.

Ǩii vuäitt vuäǯǯad ǩiõllciist?
Ǩiõllciist uuʹdet õõutoummid, jooukid lebe õhttõõzzid (õhttõs leʹbe strooiteʹl), kook lie tuåimmjam vääžnainalla sääʹmǩiõl ooudõsviikkâm, âânnem da seillmõõžž diõtt. Ǩiõllciist vueiʹtet uʹvdded ouddmiârkkan ǩeeʹrjlaž, njääʹlmlaž leʹbe jee´res meriitti diõtt jeeʹresnallšem tuåimmjemvuudin. Ciist vueiʹtet jueʹǩǩed jäänbõõžži kõõskâst.

Nõõmâd jiijjad võboršeeʹǩǩ!
Õõutooumaž, joukk leʹbe õhttõs Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânmest da Ruõššjânnmest vuäitt ehdted eeʹjj 2010 ǩiõllciist vuäǯǯja. Ehdtõs ǩiõllciist vuäǯǯjest da ǩeeʹrjlaž vuâđđumuš, jäänmõssân 1-2 seiddad, âlgg vuõltteed mââimõsân čõhččmannu 1 peei´v 2010 mõõneeʹst addrõʹsse:

Kåʹllǩiõll – ärvtõõllâmjoouk piizar

Brita Stina Sjaggo
Samediggi
Box 90
SE-981 22
Giron/Kiruna
Sweden

Tel: +46(0)70-33 99 575
Fax: +46(0)980-780 31
e-mail: brita@sametinget.se

Teâttkäivv: Sääʹmteeʹǧǧ Interneʹtt-seeid

 

Gollegiella – Pohjoismainen saamen kielen kielipalkinto jaetaan syksyllä 2010

GOLLEGIELLA – Pohjoismainen saamen kielen kielipalkinto jaetaan neljännen kerran syksyllä 2010 saamelaisasioista vastaavien ministereiden ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien tapaamisessa Tukholmassa marraskuussa. Palkinto myönnetään yksityishenkilöille tai yhteisöille Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä saamen kielen edistämisestä.

Palkinnon ovat perustaneet saamelaisasioista Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa vastaavat ministerit ja näiden maiden saamelaiskäräjien puheenjohtajat. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto on suuruudeltaan 12 500 euroa.

Kielipalkinnon tavoite
Kielipalkinnon tavoitteena on myötävaikuttaa saamen kielen edistämiseen tai säilymiseen Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä.

Kuka voi saada palkinnon?
Kielipalkinto myönnetään yksityishenkilöille (ml. ryhmä) tai yhteisöille (ml yhdistys, laitos), jotka ovat ansioituneet toimimalla merkittävällä tavalla saamen kielen edistämiseksi, kehittämiseksi tai säilymiseksi. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi kirjallisista, suullisista tai muista ansioista, jotka sijoittuvat hyvin laajalti eri toimialueille. Palkinto voidaan jakaa useiden voittajien kesken.

Ilmoita oma ehdokkaasi!
Yksityishenkilö, ryhmä tai yhteisö Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä voi tehda oman ehdotuksensa vuoden 2010 palkinnon saajasta. Ehdotus palkinnon saajaksi ja korkeintaan 1-2 sivun kirjallinen perustelu tulee toimittaa viimeistään 1. syyskuuta 2010 osoitteeseen:

Gollegiella- arviointikomitean sihteeri
Brita Stina Sjaggo
Sametinget
Box 90
SE-981 22 Kiruna
Sweden
Tel: +46(0)70-33 99 575
Fax: +46(0)980-780 31
e-mail: brita@sametinget.se

Lähde: Saamelaiskäräjien Internett-sivut

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider