Header image
Text background bars
log

Paikallisopaskurssi oli suosittu

Tänään Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Sevettijärvellä järjestämä paikallisopas –koulutus kiinnosti 25 henkilöä sekä paikallisia että kauempaa tulleita.

Yhden päivän lyhytkurssina pidetyn koulutustilaisuuden opettaja Irja Jefremoff perehdytti osallistujat Sevettijärven kyläopastukseen, johon kuului tutustuminen Kolttien Perinnetalon näyttelyihin ja kolttien historian sekä kulttuurin pääpiirteisiin ja museoalueen rakennuksiin. Kurssilaiset kävivät myös Sevettijärven omaleimaisella, rauhaa huokuvalla hautausmaalla sekä Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen kirkossa.

Koulutukseen kuului myös lyhyt opastustekniikan osuus, josta sai vihjeitä mm. siihen, miten tulee toimia erilaisissa opastuksessa eteen tulevissa tilanteissa.

 
Kurssilaiset perehtyivät Kolttien Perinnetalon näyttelyihin.
Kurssneeʹǩǩ tobdstõʹtte Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt čuäjtõõzzin.

 

Pääiklažvuäʹppeskuʹrsse puõʹtte määŋgas

Täʹbbe leäi Čeʹvetjääuʹrest pääiklažvuäʹppes-škoouʹlʼjumuš, koon riâžži Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs. Kuʹrsse leʹjje puättam 25 ooumžed täʹst ââlda da kuuʹǩǩab maaʹtǩi tueʹǩǩen še.

Tän õõut peeiʹv kuursâst uʹčteeʹlen leäi Irja Jefremoff. Son vuäʹpsti, što mäʹhtt da mâiʹd õõlǥči veeʹres oummid mainsted saaʹmi da Čeʹvetjääuʹr siid pirr. Kurssneeʹǩǩ jiõʹlle Saaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt čuäjtõõzzin, ruõkkâmsââʹjest da Pâʹss Treeffan ceerkvest.

Škoouʹlʼjumuužžâst leäi vuäʹnkõs vuäʹpstemškoouʹltemkurss še.


Irja Jefremoff kertoi lyhyesti kolttakulttuurista ja kolttien historiasta.
Irja Jefremoff mainsti vääžnmõs aaʹššid sääʹmkulttuurist da saaʹmi historiast.


Koulutus kiinnosti myös nuorempaa väkeä.
Kuʹrsse leʹjje puättam nuõrab oummu še.

Kuvat Satu Moshnikoff

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider