Header image
Text background bars

Arkistot kuukausittain: toukokuu 2010

log

Matti Morottaja vihittiin kunniatohtoriksi

Inarinsaamelainen lehtori, kielentaitaja ja vaalija Matti Morottaja vihittiin eilen Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kunniatohtoriksi. Kunniatohtorin valinnassa tärkeimmäksi kriteeriksi nostettiin vuonna 1942 syntyneen Morottajan monipuolinen toiminta inarinsaamen kielen kehittäjänä. Yksi hänen merkittävimpiä saavutuksiaan on inarinsaamen kielipesätoiminnan saaminen alkuun vuonna 1997. Sen tuloksena inarinsaamen kieli on elpymässä ja sen puhujien lukumäärä kasvussa.  – Hän toimi promoottorina myös […]

log

Ǩieʹss puätt Čeʹvetjäurra

Jiõŋŋ sodd de muskk pâjjan Čeʹvetjääuʹrest 21.5.2010. Kõrr tâʹvvpiõgg kaaggi ahttâr da jiõŋŋ võõidi Čeʹvetjääuʹrest 25.5.2010. Samai siõm “säʹppleepeellja” kuâsttje sueʹjjin 29.5.2010.  Kuvat Satu Moshnikoff

log

Sää´mǩiõllsaž musikkpoodd päärnaid vue´ssmannust

Saa´mi päärnaikultturkõõskõs jä´rjsti sää´mǩiõllsaž musikkpooddid päärnaid Aanrest vue´ssmannust. Anna Näkkäläjärvi da Annukka Hirvasvuopio-Laiti stu´vrrje musikkpooddid tâ´vvsäämas, Tiina Sanila-Aikio nuõrttsäämas da Anna Morottaja aanrõšǩiõ´lle. Musikkpooddin le´jje mie´ldd nu´tt kuâhttlo päärnžed juõ´ǩǩ vuâra. Saa´mi päärnaikultturkõõskõõzz vs. tuejjumuužžjåå´đteei Saara Alakorva miõlâst musikkpoodd o´nnste samai puârast, päärnain leäi hää´sǩ da päärna piõ´sse kuullâd da ââ´nned jee´res sää´mǩiõlid. “Tuäiv mie´ldd […]

log

Ilmari Mattuksen keräämät itäinarilaiset paikannimet julkaisuksi

Inarinsaamelaisen paikkatietämyksen mestari Ilmari Mattus on kerännyt vuosikymmenten ajan saamelaista paikannimistöä. Nimi toimii muistina paikalle ja  nimistö ilmentää monella tavalla paikan luonnon ja käytön erityispiirteitä sekä ihmisten suhdetta elinympäristöönsä. Saamelaisista paikannimistä on tehty paljon mukaelmasuomennoksia, jotka ovat muuttaneet alkuperäisen nimen merkitystä. Ilmari Mattus on tehnyt merkittävää työtä saamelaisen nimistön tunnetuksi tekemisessä sekä ennen kaikkea alkuperäisen […]

log

Tutustu perinteiseen kolttaelämään!

Tämä nyt ei ole varsinainen päivänpolttava uutinen, koska juttu on jo vanha, mutta arvelen, etteivät kaikki Saa’mi Nue’ttin uutisten lukijat ole vielä tietoisia tästä. Netissä Suomen Kulttuurirahaston sivuilta löytyy videoita ja filminpätkiä Suonikylän elämästä sekä Museoviraston eläkkeellä olevan intendentti Martti Linkolan tarinaa kolttien elämästä osoitteesta http://www.kansatieteellisetfilmit.fi/videot3.htm  Samasta osoitteesta voi myös tilata itselleen DVD:n vaikkapa “Esi-isien työt III”, jossa […]

log

Meitä kuunnellaan!

Inarin kunnan terveystoimen edustajat kävivät 4.5. kertomassa Sevettijärven tervyspalveluiden järjestämisestä nyt, kun ei ole vakinaista terveydenhoitajaa. Avohoidon johtaja Mirja Laitilta kysyttiin tuolloin olisiko mahdollista, että paikallislehti Inarilaisessa olevien tiedotteiden lisäksi joka taloon lähetettäisiin myös koltankielinen tiedote. Ensimmäinen koltankielinen tiedote Sevetin perän terveyspalveluiden järjestämisestä löytyi eilen postilaatikosta! Tuntuu tosi hyvältä huomata, että toiveitamme kuunnellaan. Kiitos! Jiânnai […]

log

Kyläpaja ahkerassa käytössä Sevettijärvellä

Rekikurssilla oli paljon väkeä. Välineitä piti käyttää vuoronperään, mutta kärsivällisyydellä ja yhteistyöllä jalasten teko onnistui. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen viime vuoden lokakuussa Sevettijärvellä aloittama kyläpajatoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Pajan tiloissa on talven aikana järjestetty monia kursseja, joista osa on saatettu jo päätökseen esimerkiksi kolttanaisten talvilakin ompelukurssi ja rekikurssi. Osa kursseista on vielä käynnissä kuten luu- ja […]

log

Sääʹmkultturkõõskõs vuäǯǯai nõõm “Sajos”

Aanra šâdd sääʹmkultturkõõskõs, koon lie juʹn alttaam raajjâd kâskka siid. Tõn nõmmân vaʹlljeeš aanarsääʹmǩiõllsaž sääʹn “Sajos”, koon Matti Morottaja leäi ehdtam. Ääiʹjab ǩeâđđa leäi leäm ǩeâšttõõttmõš tän ođđ põõrt nõõm diõtt. Nõmmân õõlǥči kaunnâd nåkam sääʹn, koon jeeʹres ǩiõli mainsteei siltteʹče hieʹlǩeld särnnad da koon vuäiʹtči ǩeʹrjjted kuddanalla interneʹttist še. Ǩeâšttõõttmõš õõlǥi ââʹnned kueiʹt vuâra, […]

log

Ǩiõllpieʹzzest kåʹđđeš vuõddi

Vääžnai vuäʹss sääʹmkulttuurist lij ǩiõtt-tuâjj. Tõn diõtt Âʹvvel sääʹmǩiõl ǩiõllpieʹzz päärna lie tobdstõõttâm jeeʹresnallšem saaʹmi ǩiõtt-tuâjaivuiʹm. Jåhtta vuârast leäi vuõddi kååʹđđmõš. Raabbâl, ǩiâpp, suâppamluʹvdd da lääiʹj lie taarb, koid taarbšet tõn tuâjast. Juõʹǩǩkaž vuäǯǯai suâppad čuõǯǯââlm. Seämmanalla juõʹǩǩ päʹrnn da nijdd vuäǯǯai piijjâd lääiʹj rabbla. Ko čuõǯǯâlm lij vaalmâš, vuõddi kååʹđet rabblin da ǩiâvin. Vuõssmõs vuõdd lij […]

log

Rekan ojaanajo Sevetin tiellä

Sevetin tiellä tänä aamuna pohjoiseenpäin ajanut täysperävaunuyhdistelmä suistui ojaan Mihkaljärvellä. Kuorma-auton kuljettaja ja apumies loukkaantuivat lievästi ja heidät vietiin Ivalon terveyskeskukseen. On ihme, etteivät he loukkaantuneet pahemmin, sillä kuorma-auton ohjaamo meni ulosajossa pahaan kuntoon. Syytä ulosajoon ei vielä tiedetä, mutta tiessä on tapahtumapaikalla jyrkkä mutka. – Onnettomuus vaikeuttaa liikennettä, sillä vasta huomenna, tiistaina päästään nostamaan […]

log

Kolttakulttuuri yli rajojen-hankkeen hankekoordinaattoriksi Marja Suojoki-Gauriloff

Saamelaisalueen koulutuskeskus, SAKK on käynnistänyt Kolttakulttuuri yli rajojen -hankkeen yhdessä Norjan ja Venäjän toimijoiden kanssa. Hanke käynnistettiin esiselvitys -hankkeena jo vuonna 2008, jolloin Eija Ojanlatva oli hankevastaava. Nyt on tarkoitus aloittaa varsinainen projektityö tehtyjen esiselvitysten pohjalta. Hankkeen projektikoordinaattoriksi on tänään valittu viiden hakijan joukosta Marja Suojoki-Gauriloff. Hanke tulee työllistämään jokaisessa kolmessa maassa useita henkilöitä vuoteen 2012 saakka. […]

log

Eeva Seurujärvi vuäǯǯai cisttmedaal

Dommveäʹǩǩteei Eeva Seurujärvi vuäǯǯai jåhtta Čeʹvetjääuʹrest SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIKUNNAN vuõssmõs klaass medaal, koon president leäi ouddam suʹnne rosttovmannu kuuđad peeiʹv eeʹjj 2009. Aanar sosial- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeei Pekka Pekkala puuʹti tän medaal suʹnne jåhtta, ko tääiʹben leäi saǥǥstõõllâmpodd tiõrvâsvuõttaaʹšši pirr. Eeva Seurujärvi vuäǯǯai cisttmedaales sosial- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeei Pekka Pekkala ǩiõđâst. Eeva Seurujärvi cieʹlǩi, […]

log

Sevettijärvellä avoin keskustelutilaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon asioista

Tänään pidettiin Sevettijärven seurakuntasalissa avohoidon johtajan järjestämä avoin keskustelutilaisuus ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvistä järjestelyistä sen jälkeen, kun vakituinen terveydenhoitaja lopetti työnsä huhtikuun alussa. – Paikalle oli saapunut noin 40 sevettiläistä kuulemaan, miten kylän terveyspalvelut nyt aiotaan järjestää. Terveyspalveluiden ainakin väliaikainen huononeminen sai ihmiset mietteliäksi. Ongelmana on se, että Inarin kunta pystyisi palkkaamaan vain puolipäivätoimisen […]

log

Terveisiä Panamasta

Sevettijärveläislähtöinen kolttanuori, Anna-Maria Feodoroff (19v) oli edustamassa kolttia alkuperäiskansojen ilmastonmuutos-työpajassa eli virallisesti IPCCA (Indigenous People’s Climate Change Assessment) –työpajassa Panaman Kuna Yalassa, Ustupun saarella. Hän on lähettänyt Saa´mi Nue´tt’ille  matkakertomuksensa. Minua ja muita osanottajia oltiin vastassa Panaman lentokentällä, mistä meidät vietiin hotelliimme illalliselle ja meistä huolehdittiin erinomaisesti. Seuraavana päivänä matkamme jatkui Kuna Yalaan pienellä potkurikoneella. […]

Text background bars
Divider