Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: Saamen kielilautakunta

log

Uusi käsityösanakirja ilmestynyt

Sevettijärvellä juhlittiin Kolttien kyläkokouksen julkaisemaa Aune Mettäpuron, Jouni ja Satu Moshnikoffin kokoamaa sanakirjaa kolttien perinteisitä käsitöistä ”SAAʹMI ǨIÕTT-TUÂJJSÄÄʹNNǨEʹRJJ säämas da lääddas” (Kolttien Perinnekäsityösanakirja koltta-suomi). Kirja on jatkoa vuonna 2009 ilmestyneelle “Kuvitetulle käsityösanastolle suomi-koltta” (ǨIÕTT-TUÂJJSAʹNNÕS SNIMLDÕÕǤǤIVUIʹM lääddas da säämas), jota on laajennettu koskemaan myös miesten käsitöitä. Vasta ilmestyneessä kirjassa käsityö –sana käsittää työt helmitöistä hirsitöihin. Perinnekäsityösanakirja on […]

log

Kielilautakuntaan uudet jäsenet

Saamelainen Parlamentaarinen neuvosto nimesi Rovaniemellä 14.4.10 pitämässään kokouksessa uudet jäsenet kaudeksi 2010-2011 saamen kielilautakuntaan, joka on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän saamelaisten yhteinen elin. Saamen kielilautakunnan jäsenet edustavat seitsemää saamen kieltä. Suomesta koltansaamea edustaa Erkki Lumisalmi (varalla Jouni Moshnikoff), inarinsaamea Petter Morottaja (Ilmari Mattus) ja pohjoissaamea Vesa Guttorm (Petra Biret Magga-Vars). – Venäjältä koltansaamea edustaa […]

Text background bars
Divider