Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: radio

log

Lisää kolttaa radioon

Koltankielistä tarjontaa radiossa lisätään Yle:n Saamenkielisellä kanavalla. Eeva Nykäsen toimittaman koltankielisen ajankohtaisohjelman lisäksi kuullaan noin yksi koltaksi toimitettu lähetys viikossa. Nuõrttsääʹmǩiõll kollʼješkuätt jäänab Yle Sääʹmjânnam kanavast. Täʹst ooudâs tuåimtet nuʹtt õõut vuõlttõõzz neäʹttlest nuõrttsäämas. Nuõrttsääʹmǩiõll kollʼješkuätt jäänab Yle Sääʹmjânnam radiakanavast. Mõõnni seärad Terhi Kytölä tuåimti Šiõǥǥ tueʹlääst Sääʹmjânnam-tueʹlesvuõlttõõzz nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Kytölä lij ouddâl tuåimtam Unna Junná-prograammid. […]

Text background bars
Divider