Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: eduskuntavaalit 2011

log

Tietoa eduskuntavaaleista eri kielillä

Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioista. Vuoden 2011 eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 17.4.2011. Osoitteesta www.vaalit.fi löydät tietoa eduskuntavaaleista eri kielillä. Osoitteesta http://www.vaalit.fi/uploads/z9gs0.pdf löydät tietoa koltansaameksi. Parlamenttvaal ââʹnet juõʹǩǩ neelljad eeʹjj Vaalin vaʹlljeet 200 parlamentneʹǩǩed tuʹmmjet õhttsaž aaššid. Eeʹjj 2011 parlamenttvaal riâžžât pâʹsspeeiʹv 17.4.2011. Kaaunak teâđaid vaalin säämas addrõõzzâst http://www.vaalit.fi/uploads/z9gs0.pdf

Text background bars
Divider