Header image
Text background bars

Aiheiden mukaiset arkistot: dosentti Matti Miestamo

log

Suomen Kulttuurirahasto tukee jälleen koltansaamea apurahoin ja palkinnoin

Suomen kulttuurirahasto jakoi vuoden 2011 apurahat ja palkinnot vuosijuhlassaan 27. helmikuuta Finlandia-talolla. Apurahojen ja palkintojen määrä on yhteensä 20,3 miljoonaa euroa. Koltansaamen kieltä tuettiin seuraavasti: Dosentti Matti Miestamo ja työryhmä (Helsingin yliopisto) sai koltansaamen deskriptiivistä kielioppia valmistelevan dokumentaatiohankkeen toteuttamiseen Huhtamäen rahastosta 55 000 euroa. Poromies Jouni Moshnikoff ja opettaja Satu Moshnikoff Sevettijärveltä saivat tunnustuksena kolttasaamelaisen […]

Text background bars
Divider