Header image
Text background bars
log

Sevetissä tapahtuu: ATK ammattikartoitus

Sevettijärvellä päättyi tänään neljän viikon pituinen Atk-kurssi, joka oli tarkoitettu vaikeasti työllistettäville henkilöille.

Kurssin opettaja Esa Tamminen kertoi, että vastaavanlaisia Pohjoiset työpaikat ESR-rahoitteisia kursseja on pidetty tänä vuonna kuusi Inarin ja Sodankylän alueella. Kurssien pituus on neljä viikkoa ja oppilaita tulee olla 5-8, jotta kurssi voidaan järjestää. Sevettijärvellä heitä oli kuusi.

Kurssilaiset vaikuttivat tyytyväisiltä kurssin antiin, sillä kukin oli saanut juuri itselleen sopivaa ohjausta tietokoneen käytössä.


Aty leäi mättjam ââʹnned exel-prograamm da leäi mättjam raajjâd jeeʹresnallšem äʹššǩeeʹrjid še.

 

Čeʹvetjääuʹrest šâdd: ATR ämmat-tuʹtǩǩumuš

Čeʹvetjääuʹrest puuʹđi täʹbbe ATR (auttmaattlaž teâđai riâššmõš) -kurss, kååʹtt piišti nellj neäʹttled. Kurss leäi riõššum nåkkmid oummid, kook leʹjje tuâitää.

Kuurs uʹčteeʹl Esa Tamminen mainsti, što näkkmid kuursid, Pohjoiset työpaikat, kook lie vuäǯǯam teäggtõõzz ESR:st lie õnnum kutt kurssâd Aanar da Suäʹđjel vuuʹdest. Kuurs lie leämmaž neellj neäʹttel kookka da kurssneeʹǩǩ õʹlǧǧe leeʹd 5-8. Čeʹvetjääuʹrest leʹjje 6 kurssneʹǩǩed.

Kurssneeʹǩǩ leʹjje miõlsteez, ko juõǩǩkaž leäi vuäǯǯam teâttmašina vääras nåkam vuäʹpstõõzz, koon leäi taarbšam.


Oummu čuuʹt måʹjjme da sarnnu, što pueʹrb leʹčči leämmaž, ko uʹčteeʹlen leʹčči leämmaž seämoummu sââʹjest nuõrr neezzan!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 
Text background bars
Divider